banner

Braneći ONA?


Bilo je nekih rasprava tokom protekle decenije o tradicijama ONA. Neki ljudi su optužili ONA za "kopiranje" raznih stvari - na primer od Kroulija - dok su neki tvrdili da ONA sistem je sam po sebi pogrešan.

Pre razmatranja nekih od ovih tvrdnji, nekoliko stvari o ONA treba shvatiti.


Ciljevi ONA

Jedan od osnovnih ciljeva ONA je da stvori prave Adepte - to jest, pojedince koji postavljaju pitanja, koji su racionalni; koji poseduju prave magijske veštine; koji su otišli ​​do i dalje od sopstvenih granica. U suštini, ONA je LHP1 organizacija - nema morala; nema granica; nema ulagivanja. U stvari, ONA u svojoj suštini je duboko anarhična, i može se reći da propoveda i praktikuje pravu anarhiju. ONA sistem, takav kakav jeste, je dat da bude na direktanoj individualnoj osnovi, samo ograničen vodič. Od Iskušenika - novajlije, Inicijata, se očekuje da uče putem pokušaja i pogrešaka, kroz praktično iskustvo.

Zastupanje, od strane ONA, takvih stvari kao što su Nacional-Socijalizam, je deo Sinisterne2 Dijalektike - sredstvima, jedne kauzalne-uzročne forme ograničene na određeno kauzalno-uzročno vreme, a ne suština ONA. Oni koji ne mogu da shvate razliku su potpuno pogrešno shvatili suštinu ONA, i pravu sinisternu-zlokobnu magiji po sebi.


Septenarni3 Sistem

ONA nikada nije tvrdila da je "izumela" Septenarni sistem – već je samo javno učinila dostupnima različite aspektie njega; i proširila ga je na neki poseban način.

Prema ONA, dela Robert Fludd sadržavala su neke aluzije (primeti: aluzije) ka pravoj Septenarnoj tradiciji, kao i što su neke alhemijske MSS.  

Septeanrni sistem, koji je oživljen putem ONA, je u osnovi sadržan u NAOSu, koji je praktičan vodič za jednostavnu Spoljnu magiju4 (tj. osnovno čarobnjaštvo), koji odgovara novajliji i Spoljnom Adeptu. To jest, takav sistem, kao što je dat u takvim ONA MSS je sam po sebi samo početak - da stvari kao što su Zvezdana Igra5, što je novi oblik magije, odgovara našem vremenu, i koji u svojem naprednom obliku hvata pravu suštinu neksiona6 koja je konvencionalno opisana, u novajlijskim terminima, kao Drvo Virda7.

Deo Septenarnog sistema je Drvo Vird. U suštini ovo je četvorodimenzionalna slika, ili re-prezentacija – ali ne dvodimenzionalna.

Ono što se čini da je originalno – a objavljeno od strane ONA – su takve stvari kao što je Točak Života, kakav  je dat u NAOSu, Zvezdana Igra sama po sebi, objašnjenje magije kao ovoljenog prisustvovanja/postojanja akauzelne/neuzročne energije (za jednostavnije objašnjenje ovoga, pogledaj NAOS)  i Uloge Uvida - Insight Roles.


Rituali Stepena

Opet, ONA nikada nije tvrdila da su "stvorili" sistem stepena, ili magijske samo-obuke – samo ih je nadgradila, i učinila ih praktičnim i efikasnim, kao u slučaju Unutrašnjeg Adepta8


Krouli i sar.

Glavne kritike Kroulija, od strane ONA, je da on koristi iskrivljen na kabali bazirani ("Magian-ski") sistem, i stoga to ne predstavlja pravu Zapadnu ezoteričnu tradiciju, čija je ezoterična tradicija bila Septenarno bazirana.

Dalje kritike o njemu su sadržavale njegovo pogrešno razumevanje Eona, njegova upotreba mrtvih arhetipskih formi (npr. Drevno Egipćanskih) i njegov opšti egoizam, koji prema ONA ukazuje na nedostatak uvida istinskog Adepta.  


Eonika

Jedan aspekt ONA sistema koji je originalan, u svojoj ezoteričnoj formi, je Eonika - to jest, svesno razumevanje Sinisterne Dijalektike. Međutim, ONA je jasno stavila do znanja da ovo svesno njihovo shvatanje je izgrađeno na radovima drugih ljudi, posebno Toynbee i Spengler (pogledaj, na primer, Myatt's Vindex - The Destiny of the West/Sudbina Zapada). Ovaj priznani dug je očevidan u ONA korišćenju Spengler-ovog termina Magian.  


Usmena Tradicija

ONA priznaje da uopšte ne postoje pisani dokazi za postojanje njene usmene tradicije, a ono što je zabeleženo, treba da se veruje ili ne, prema onome što pojedinac želi da veruje. Međutim, ONA je učinila sasvim jasno u mnogim svojim MSS da se od svakog početnika očekuje da bude veoma kritičan prema svim tradicijama, i da koriste razum i praktično iskustvo kako bi im pomoglo da sude o takvim tradicijama.

Usmena tradicija je sadržavala Ezoterične Basme9, Uloge Uvida10, legende o Mračnim Bogovima, i upotrebu kristala, bilo da su tetrahedronog oblika ili drugačijeg, zajedno sa zvučnim vibracijama. 


Korišćeni Termini

ONA koristi prilično specijalizovanu terminologiju, i definiše pojedine termine, kao što su arhetip, i psiha, na nešto drugačiji način od njihove opšte "prihvaćene" definicije. Ova upotreba, od strane ONA, može da dovede, i dovela je do nekih zabuna među početnicima i drugima.  

Neki određeni termini korišćeni od strane ONA uključuju – Eonika, Sinisternu Dijalektiku, neksion, prisustvovanje, Spoljni Adept; Unutrašnji Adept, akauzalno – neuzročno. 11

Što se tiče upotrebe termina arhetip - ONA definiše arhetip kao posebno prisustvovanje akauzalnih energija, čije prisustvovanje je ograničeno kauzalnim-uzročnim vremenom. To je u suprotnosti sa, na primer, definicijijom koju je dao Jung. To znači da je arhetip sličan živom biću: on je rođen (ili može biti stvoren, magijskim sredstvima), živi svojim životima, a zatim umire (tj. svojom energijom prestaje u uzročnom-kauzalnom).


Mračni bogovi i Lovekraft

Još jednom, ONA nikada nije tvrdila da je "izmislila" ili da je javno prvi put predstavila legende o Mračnim Bogovima, baš kao što su priznali dela Lovecrafta koja su tu tradiciju učinila poznatom. Međutim, ONA tvrdi da je Lovecraft imao pristup samo delu istinske tradicije u vezi sa njima. 

"Imena" data različitim entitetima, u takvim delima kao što je NAOS, su korisni simboli (primeti reči korisni simboli) namenjeni Inicijatima. To jest, oni nisu ponovne prezentacije, u kauzalnom, koje su u suštini akauzalni entiteti ko/koji se ne može opisati u smislu uzročno-posledičnim terminima, ali koje mogu biti bolje poimane/ponovo predstavljene u delovima preko prave vibracije/basme. ONA je učinila sasvim jasnim da je potrebno da Inicijat sam otkrije da li je to zaista i slučaj - preko svog praktičnog iskustva.


Devet Uglova

ONA koristi ovaj termin da uputi na ono što je predstavljeno elementima Zvezdane Igre - devet aspekata trojstva čija promena u kauzalnom vremenu12 predstavlja određeno prisustvovanje akauzalne energije. To jest, devet ponovo predstavlja neksion koji je prisustvovanje akauzalnog vidljivo u našoj psihi i svesti.

Dakle, ONA koristi termin devet uglova na specifičnan ezoteričnan način ne povezano sa upotrebom tog termina od strane bilo koje druge grupe.


Specifične kritike Reda ONA

1) da je Drvo Virda Reda ONA (DV13) u vezi ili je nekako izvedeno iz Kroulijeve figure "heksagrama" ili iz "kvadrata devetke".  

Nekoliko činjenica o ovome:

a) Ta figura heksagrama nije čak ni originalna Krouliju, i koristila se, i još uvek se koristi, od strane ezoteričnih taoističkih grupa, posebno od strane onih koje proističu sa Vu Tang planine, i kao takava ima dugu istoriju, od hiljadu i više godina.

b) Ta figura je čisto dvodimenzionalna dok je DV trodimenzionalno i samo aproksimacija pravoj (kauzalnoj) predstavi, za detalje pogledajte naprednu Zvezdanu Igru. Povezati ovu dvodimenzionalnu sliku, od koga god i kad god da je bila izvedena/stvorena, sa DV pokazuje osnovno nerazumevanje DV. [Da budemo precizni, treba navesti da je DV četvorodimenzionalno, gde je pokretanje komadića u Zvezdanoj Igri ponovno predstavljanje nekih aspekata kauzalnog vremena. Međutim, veoma mali broj će shvatiti o čemu se ovde mislilo.]

c) ONA koristi ovu figuru (kao što je data u NAOSu) u treniranju borilačkih veština (Fizis) i Ezoteričnim Basmama, i nikada nije tvrdila da je njena "tvorevina". 

2) da je ONA kopirala Nazarećanska (i druga) pojanja14, kao što je Dies Irae, i samo promenila nekoliko reči.

Ova tvrdnja pokazuje osnovno nerazumevanje magije, posebno nerazumevanja  obe srodne magike i tehnika mimezisa (q.v. mimika). Mimezis u svom osnovnom obliku je oponašanje, i/ili usvajanje i menjanje, uz sinisterne-zlokobne namere, neki rad/ tekst/ritual/muziku ili bilo šta i da se zarobe, izmene i upotrebe energije koje su u izvornom obliku mogle biti korišćene ili zarobljene. Klasičan primer ovoga je prava Crni Misa, koja je mimezis Nazarećanske Mise.

3) da Tarot koji koristi ONA nije originalan - posebno da tarot Christos Beest-a nije originalan.

Opet, ovo pokazuje sasvim osnovna nerazumevanja - u ovom slučaju onoga što je sam Tarot, i umetničkog stvaralaštva.

Navedeno je sasvim jasno da svaki Inicijat treba idealno da stvori vlastite slike tarota - i da forme date u takvim delima kao što je NAOS su samo osnovni, kauzalni, vodiči: osnovna sredstva vrste bazičnog magijskog rada. To jest, one su samo forme za učenje - da se koriste, i od kojih treba da se uči, a zatim i da se prevaziđu-transcendiraju. Sledeći takvo iskustvo učenja, Inicijati su zatim u poziciji da sami kreiraju sopstvena poimanja u kauzalnim terminima slika. Magijski rad je taj koji stvara da su slike "kapije"/neksioni koje su važne, a ne detalji slika koji se koriste. To jest, slike su samo magijski rekviziti-pomagala, uređaj za pristup određenim akauzalnim energijama.

Štaviše, sam tarot – od bilo koga god da je proizvoden/nastao u obliku slika - je samo jedna, mala, kauzalna manifestacija takvih energija. I to jedna neprecizna manifestacija. Da bi se u potpunosti shvatile takve energije, dalja iskustva i rad su obavezni. To jest, tarot je sam po sebi, samo etapa - za početnika.

4) da je ONA nekako "kopirala" ili "ukrala" korišćenje tetrahedrona od Kroulija.

Jedinu referencu o tetrahedronu koju daju oni koji pišu takve kritike o ONA je jedna slika u Kroulijevim tarot kartama. Nema dokaza da je Krouli znao o upotrebi tetrahedrona u magijske svrhe - to jest, gorski kvarc, i zvučne vibracije i ezoterične basme.

Tradicija ONA Reda u pogledu tetrahedrona je dosta specifična - upotreba velikih kvarcnih tetrahedrona u prizivanju sa ezoteričnim basmama i/ili zvučnim vibracijama. Zaista, ne postoji ne-ONA postojeća okultna ili ezoterična literatura koja pominje ovu tradiciju.

Osim toga - i od velikog je značaja nasuprot15 ONA klevetnicima – da ONA ne tvrdi i nikada nije tvrdila da je ona stvorila, ili izmislila ovu tradiciju u vezi ezoterične upotrebe kristala tetrahedrona. Još jednom, ONA je samo zabeležila - po prvi put izgleda - do sada tajnu Zapadnu tradiciju. Red ONA je ne prisvaja kao svoju. Ova starija tradicija je pominjana u određenim ONA MS. Postoji latinski citat, preuzet iz alhemijskih MS, koji ONA reprodukuje u svom MS Copula cum Daemone. Ovaj konkretan ONA MS se zaista probio na internet - ali pazite, kao i mnogo stariji ONA MS koji su elektronski skenirani od strane ne-Adepata koji ih nisu dokazano pročitali i koji očigledno nisu znali bilo kakav latinski, jer postoje gomile grešaka u skeniranju. Oni koji stvarno žele da znaju, mogu da zatraže kopije originala (postoje ih tri, koliko ja znam) ili da nauče latinski (savet - kako klasičan tako i srednjovekovni) ili čak da ih odnesu nekome ko zna latinski i da im ispravi te grešaka skeniranja.


Zaključci

Trebalo bi da bude sasvim očigledno da oni koji su kritikovali ONA nabrojanim iznad pokazuju bilo osnovno nerazumevanje ONA, i/ili osnovni nedostatak magijskog razumevanja, ili oba. Mnogo tvrdnji protiv ONA se zasnivaju na ishitrenim pretpostavkama ljudi sa malo ezoteričnog znanja koji tako otkrivaju njihov nedostatak istinske magijske obuke.

Pored toga, trebalo bi da bude jasno, ali opet, da -

1) da se od svakog Inicijata očekuje da odrade mnoge stvari za sebe, da je ONA samo vodič; praktična iskustva, samo-uvid, i samo-poštenje, su oni koji zaista znače.

2) informacije koje je ONA učinila dostupnim na javnim domenima - kao što je internet - ne predstavlja ukupan zbir ONA MSS. Veći deo usmene tradicije ostaje nezabeležena; a neki MSS, iako su stavljeni na raspolaganje Inicijatima i Adeptima, nisu iz praktičnih i drugih razloga još uvek dostupni javnosti. Nekoliko MSS su takođe izgubljeni, a nekoliko njih postoje samo u ograničenim, privatnim izdanjima.

3) da postoje neki testovi koji se očekuju da početnici i inicijati prođu, a da ponekad takvi testovi - kako bi doveli do određenog samo-uvida i samo-poštenja - mogu biti u obliku zagonetki, ili namernih "grešaka", odnosno basni. Dve klasične ilustracije su.

Prva, u danima kucanih pisama, ponekad slova mogu biti poslata uz reči napisanih na neuobičajan način, ili koji sadrže namerne pravopisne greške. Ponekad, gramatike je takođe neuobičajna. Oni koji nisu mogli da vide dalje od spoljne forme (reči; sintakse, i tako dalje) suštinu (koja se uvek nalazi sasvim jasno u takvim slovima) tako očigledno nisu uspeli, ograničeni zbog sopstvenog poimanja po normama njihovog vremena, sopstvenim predrasudama, "društvom", ili čime god.

Druga, u prilično stara vremena kada je malo javnih informacija o Mračnim Tradicijama bilo dostupno, neki Adept je mogao da dogovori sastanak sa kandidatom početnikom. Ponekad, delovalo je da se Adept ne pridržava dogovora (često na otvorenom prostoru na nekim mestima do kojih je teško doći) - ali bi, naravno, on bio okolo, posmatrajući. Ponekad, Adept bi mogao samo da "naleti na" osobu i pravi se da je neko drugi. Bilo je, naravno, mnogih varijacija na ovu temu. Ali poenta je bila da se testira osoba - njena posvećenost; a posebno njihova želja za traganjem; njihova intuicija. To jest, stvari su često bile otežavane, a ponekad su bile zbunjujuće za kandidata početnika16, čak i za Inicijata i Spoljnog Adepta. U slučaju našeg primera "sastanka" - Adepti bi sačekali da vide da li će ih osoba ponovo kontaktirati. Ako ne bi bili; osoba sasvim očigledno nije dovoljno iskrena, ni dovoljno sinisterna-zlokobna. Ponekad Adept bi mogao obećati neku vrstu rituala - samo da bi osobu izneverio "u poslednjem trenutku". Ipak, kad bi ovi početni testovi bili gotovi, i osoba bi se posvećenjem obavezala, početnici bi bili navođeni.

Treba li da bude napisano da neke informacije dostupne na Internetu mogu biti, ili će biti, deo nekog "testa"?

4) da veliki deo toga koji može da se napiše, o tradiciji, testovima i slično tome u pogledu ONA, je napisan - u Deofelovom Kvartetu,  i nedavnoj Mračnoj Trilogiji17 Anton Long-a, koji na kraju krajeva su samo instrukcioni tekstovi , iz kojih bi se učilo, i koji treba da budu prevaziđeni. 

 

DarkLogos

River Isis Nexion (115)

(revidirano Jan 116)1 u ovom tekstu, skraćenice za Stazu Leve Ruke i Stazu Desne Ruke korištene su kao skraćenice sa engleskog Left Hand Path (LHP) i Right Hand Path (RHP), zbog već globalnog i prepoznatljivog značenja.

2 Pojam 'sinister' kod ONA ima nekoliko značenja. “Sinister” označava i zlo, zlokobno, grešno, opako, a i „levo“ kao opziciji pojmu 'dextralno' (desno), što se u kontekstu ovog prevoda istovremeno odnosi i na Stazu Leve Ruke. (prim. prev.)

3 Septernarni=sedmostruki

4 external magick, External Adept

5 Star Game

6 Nexion=veza, veza između akazualnog i kazualnog, uzročnog i neuzročnog, ali takođe i vrsta kovena.

7 Tree of Wyrd, u anglosaksonskoj kulturi Wyrd predstavlja sudbinu, bukvalan prevod: Drvo Sudbine.

8 Internal Adept

9 Esoteric Chant, ezoterična bajalica.

10 Insight Roles

12 Aeonics, the Sinister Dialectic, nexion, presencing, External Adept; Internal Adept; acausal.

12 uzročno-posledičnom vremenu.

13 ToW - Tree of Wyrd

14 chants

15 vis-à-vis

16 aspirant novice, stremioca iskušenika

17 Dark Trilogy