banner


baphomet

Bilješka o Faksimilu ONA ManuskriptaOd originalnih izdanja u faksimilu, i limitiranih edicija ONA, 1980-im i ranim 1990-im (n.e), mnogi rani ONA MSS (manuskripti) su re-štampani – ili, od pojave Interneta – izdani u digitalnoj formi od onih koji se interesiraju za ONA i tradicije. To je prihvatljivo, znajući da su svi ONA MSS pokriveni “copyleft” (bez-zaštite), tako da nisu “copyright” (zaštićeni).

Međutim, takva re-izadnja i kopiranja u razne digitalne forme u mnogim slučajevima su rezultirali tipografiskim i drugim greškama. To je dakođer odvelo do toga da neki dijagrami iz originalnih MSS  su ili potpuno izostavljeni, ili ponovno nacrtani sa povremenim greškama.

Tako da, oni koji se žele uvjeriti u točnost trenutno dostupnih verzija MSS Reda Devet Kuteva, neka ih usporede sa originalnim (većinom pisanih na mašini) MSS, faksimilima koje je ONA objavila u slijedećim radovima:

1) The Black Book of Satan, prvi put objavljena kao faksimil 1983 n.e. Drugo izdanje, 1984 n.e. (ISBN 094664604X)
2) Naos, prvi put objavljen 1987 n.e. Daljnje faksimilna ONA izdanja 1989 e.n.,1991 n.e., i 1992 n.e. (ISBN 0946646244)
3) Hostia, Secret Teachings of the ONA, Tri dijela, 1991-1992 n.e.
4) The Satanic Letters of Stephen Brown, Dva dijela, 1992 n.e.
5) The Deofel Quartet, (Kompletan u dva objavljena dijela) 1992 n.e.
6) Satanism: An Introduction for Occultists. 1992 n.e., ISBN 0946646295
7) Hysteron Proteron, 1992 n.e.
8) Satanism: A Basic Introduction for Prospective Adherents, 1991 n.e. Drugo izdanje, 1992 n.e.
9) Cliology: A Basic Introduction, 1976 n.e. (Revizirano izdanje 1984 n.e.)
10) Grimoire of The Dark Gods, 1984 n.e.

Ova faksimilna izdanja (direktne fotokopije i reprodukcije ranih pisanih MSS koje su cirkulirale među ONA članovima), izdana od Antona Longa za ONA (obično u spiralno-obavezenom formatu sa kartičnim koricama) se nebi trebale zamjeniti sa objavljenim, ne-faksimilnim, izdanjima koje su objavili drugi – na primjer, Coxland Press verzija Naosa, i The Deofel Quartet, i razne stvari i MSS-i izdani od “Christos Beesta”, kao što je “Black Book of Satan 2”.


ONA Mikrofilm:
Također treba spomenuti da je krajem 1980. n.e., ONA izradila devet rola mikrofilma, i svaki od njih je sadržavao direktne kopije ranih ONA MSS-a, sadržavajući i većinu pobrojanih iznda (1-10) ali uključujući i neke neobjavljene u gornjim radovima. Dva od tih filmova su dani akademskim istraživačima koji su interesirani za ONA, dok su ostali pronašli svoj put u ruke kolekcionara ezoteričnog.ONA
119 Year of Fayen

Dodatak: Bilješka o Knjizi Virda (The Book of Wyrd)

Kao što je spomenuto u pismu gospodinu Austenu (datiranom 6. rujna 1992., i objavljenom u The Satanic Letters of Stephen Brown) Knjiga Virda nikad nije bila službena ONA publikacija, nikad nije objavljena, i sadržavala je MSS od nekih LHP grupa koje nisu ONA. Jedna takva grupa je Hram Sunca (The Temple of the Sun) – aktivna u sjevernoj Engleskoj (oko Manchestera, Leedsa i Hulla) oko 1960-te i rane 1970-te n.e, i jedan od njihovih MS-a, uključen u Knjigu Virda, datirajući iz 1960-te n.e., bio je naslovljen Devet Kuteva (The Nine Angles).

Tako da Knjiga nije predstavljala – niti je namjeravala predstaviti - ONA učenja. Nekoliko fotokopija – vjerojatno ne više od desetak – raznih “dokaznih edicija” Knjiga Virda pronašle su svoj put u cirkulaciju, sa nekim primjercima koje su imale ručne ispravke ili dodatke.

Knjiga Virda je u suštini basna, dizajnirana da potakne, stimulira interes u LHP i pravi Sotonizam, i najvažnije, da ponudi seriju elementarnih testova za one koji bi se interesirali za ONA, jer ONA – u to vrijeme, svojom sinisternom strategijom (koja je tada u to vrijeme uključivala objavljivanje svojih učenja i ritual prvi puta) otvoreno regrutirala nekoliko članova sa namjerom da proširi svoje aktivnosti u svijetu. Testovi su preliminarni, dizajnirani da se otarase onih koji ne posjeduju određenu inteligenciju, oni koji manjkaju latentnih magijskih sposobnosti, i onih koji nemaju potrebu da preispitaju, što je kvaliteta pravog Sotonizma.

U poštovanju prema grupi Hram Sunca, neki od njenih ranih MSS-a datiranih iz 1960. n.e., sadržavajući razne njihove ceremonije, izdane su u faksimilu i date su na camlad Tripod ONA web stranici. U dodatku, većina članova iz ove LHP grupe pridružili su se u ONA ranim 1970-im n.e., a sama grupa je raspuštena. Jedan od njihovih drugih, starijih, MS-a – naslovljenog The Message of the One of Thoth (Poruka Onog od Tota) – je spomenut u ranim ONA MS-a kao tipičan, dobar, primjer individualnog magijskog rada poduzetog od nekoga tko je tek iniciran u LHP. Ovaj manuscript Hrama Sunca je objavljen, u knjiškom formatu, i u veoma ograničenim primjercima, od Brekekka, 1990. n.e.