banner

Kratka Povijest i Ontologija Sotone

Prema Redu Devet Uglova

ONAKratka Povijest Sotone

Vulgarno je smatrano da se priča o Sotoni - prema popularnom nauku i nauku Nazarećanina - prvi put pojavljuje u onome što se naziva drevnim vremenima Biblije, s kratkom povješću i pričama o Sotoni, biću spominjanom u raznim dijelovima Starog Zavjeta, gdje je Sotona opisan kao pali (odnosno pobunjeni) anđeo vrhovnog božanstva često nazivanog Bogom, koje se pobunilo radi Njegovog ponosa. U ovoj priči, jedna od funkcija Sotone je da ljude stavi na iskušenje, i odvede ih s puta učenja, objavljenja i zakona Boga.

U onome što je smatrano najstarijim dijelom Starog Zavjeta - najvjerovatnije napisanom između 230. i 70. godine prije nove ere - Sotona se jednostavno opisuje kao prilično lukav protivnik ili suparnik, ali i čovjek koji se suprotstavlja takozvanom Božjem "Izabranom narodu" je ponekad nazivan sotonom. Tijekom mnogo stoljeća, priča i ontologija Biblijskog bića nazvanog Sotona bila je dalje razvijana, posebno od strane Nazarećanina.

Bilo kako bilo, postoje valjani povijesni dokazi da su pisci Starog Zavjeta preuzeli i prilagodili stare priče, mitove i legende o Perzijskom božanstvu koje se zvalo Ahriman, koje, prema tome, može biti smatrano kao arhetip Biblijskog Sotone, kao i Kuranskog Iblisa. Isto tako, postoje dokazi da je Bog - Jahve/Jehova - Starog Zavjeta možda utemeljen na mitovima i legendama o Perzijskom božanstvu koje se zvalo Ahura Mazda.

Red Devet Uglova predstvalja drukčiju interpretaciju i povijest Sotone, koja se prije svega bazira se na onome za što se tvrdi da je stara usmena tradicija, predana od strane nekoliko Adepata, od onoga što je nazivano Tamna Tradicija, Sinisterni Put, Tradicionalni Sotonizam i Hebdomadrija.

Prema ovoj tradiciji [1], biće znano po egzoteričnom imenu Sotona, jedan je Tamnih Bogova (ili Tamnih), koji postoje i žive u akauzalnom kontinijumu [2]. Ovaj Sotona[3] je Princ Tame i Kaosa, i On - zajedno sa nekim drugim Tamnim Bogovima - se prikazuje kao shapeshifter (biće koje je u mogućnosti mjenjati oblik –prim.prev.), sposoban je uzeti ljudski oblik i posjetio je, odnosno manifestovao se, na zemlji u različitim vremenima ljudske povijesti.

Dakle, za red ONA, Sotona je pravi živući entitet koji živi u akauzalnom kontinuumu, i koji se može - putem različite interkonekcije[4] - prikazati u kauzalnom kontinuumu, i uzrokovati, izazvati ili biti uzrok promjena tamo (u kauzalnom kontinuumu).

Osim toga, Sotona - i drugi Tamni sposobni mjenjanja oblika, kao i entitet Baphomet, nama poznat u Njezinom ženskom ljudskom obliku - se smatra glavnim vodičem u razvoju naše svijesti, posebno kroz Kaos i Promjenu izrađenu od strane Sotonističkih Adepata, putem načina kao što je Sinisterna Dijalektika. Smatra se da Sotonistički Adepti - i Inicirani - obavljaju posao Sotone, ovdje u kauzalnom kontinuumu i na našem planetu, Zemlji.

Jedna legenda predstavlja Baphomet kao nevjestu, Ženu i Gospođu Sotone - i Majku sveg života na našem planetu Zemlji. Baphomet je prema toj legendi, urođena kreativna sila, kozmička energija, koja prožima i vodi Prirodu prema gore putem onoga što mi ljudi nazivamo evolucijom.

Prema legendi, Sotona - i neki drugi Tamni - prvo su došli, odnosno prezentovali se na Zemlji zbog nas, mnogo tisćljeća prije, u zoru ljudske svjesnosti. Prema tome, Sotona - kao i neki drugi Tamni iz akauzalnog - na temelju njegove akauzalne prirode, ima određene moći; On - kao i Oni - može uzrokovati, izazvati ili biti razlog nekih promjena u nama - ljudskim bićima (htjeli mi to ili ne), kao i u našem kauzalnom svijetu ("događanja" na planetu Zemlji). Prema tome, On se - kao i Oni (posebno Baphomet) - mogu se miješati u naše ljudske poslove, i miješali se se, prema njihovoj prirodi.

Ova "interferencija" je još samo jedan način da se kaže da određeni entiteti akauzala posjeduju mogućnosti da promijene, na određeni način, kauzalnu energiju i materiju - posebno vrstu energije koja je naša psiha, koja je uglavnom latentna veza (nexion) između područja kauzalon i potručja akauzalnog. Sotonistička Inicijacija je sredstvo za otvaranje ove veze, a življenje Sotonističkim životom čini ovu vezu otvorenom, širi ju, i omogućava akauzalnoj energiji da teče kroz nju, noseći novu vrstu života Sotonistu, omogućavajući mu da prezentuje akauzalnu energiju (tamne sile) na Zemlji, i pruža mu mogućnost egzistencije na akauzalnom nakon njihove smrti.[5]

O Ontologiji Sotone i Njegovog Imena

Prema redu ONA, Sotona i ostali Tamni su jednostavno akauzalni postojeći entiteti - živući - akauzalnog kontinuuma. To znači da su oni vrsta prirodnog života u Kozmosu, i nisu stvoreni od strane nekog vrhovnog božanstva, zvanog Bog ili čega god [6]. Oni samo jesu, žive u skladu sa njihovom akauzalnom prirodom, u njihovoj vrsti akauzalnog Vremena i u beskonačnim područjima akauzalnog kozmosa/prostora.

Za razliku od nas - koji smo krhka smrtna bića koja žive u kratkom periodu kauzalnog kontinuuma i čije tijelo je podložno propadanju izazvanom zbog uzroka i posljedica, linearnog, kauzalnog Vremena - ovi akauzalni entiteti, na temelju prirode akauzalnog Prostora i Vremena, mogu biti shvaćeni kao "besmrtni" i sposobni trenutnog "putovanja", kako u njihovim dimenzijama, tako i u našim.

Prema tome, ovi entiteti nisu ono što se obično naziva "supernaturalna bića" - oni su samo drukčija vrsta bića od nas, smrtnih bića koji živimo u kauzalnom kontinuumu koji nam je poznat zbog naših ljudskih čula. Ovi akauzalni entiteti nemaju, niti trebaju, krhka, organska (tijela sastavljena od organa) tijela kakva mi posjedujemo, iako - kako je spomenuto - oni mogu uzeti ljudski oblik, kada se manifestuju na Zemlji [7].

Ime Sotona samo je tradicionalno egzoterično (često ili izvanjsko ili ne uzvratno) ime ovog akauzalnog entiteta. Ezoteričko "ime" ovog entiteta je pjev (vibracija posebne frekvenzije i inteziteta) koja, kada je ispjevana ili izbajana na ispravan način (od dvojice ili više ljudi) u posebnoj vrsti rezonantnog mjesta gdje je određeni kristal pravilno oblikovan – predstavlja aktualno, osjetljivo/reaktivno, ljudsko ime entiteta.

Ezoterično (tajno i istinito) ime Sotone je bazirano na grčoj riječi koja je postala riječ Sotona, a povijesno, ime Reda ONA potječe iz feničanskog jezika i odatle je, u izmjenjenom obliku došla u Drevnu Grčku [8] - grčko ime je posuđeno i izmjenjeno od drugih, i odatle je riječ neprimjereno prisvojena od strane pisaca Starog Zavjeta, koji je napisan nekoliko stoljeća poslije, nakon vremena Grka, kao što su Eshil i Pitagora.

Vrlo je moguće da je to bio akauzalni entitet sposoban mjenjanja oblika, prema mitu i legendi Reda ONA poznat kao Princ Tame, Koji - u interakciji s ljudskim bićima na određeni način u našoj prošlosti - je doveo do različith priča, mitova i legenda, u mnogim kulturama u različitim vremenima, uključujući priče, mitove i legende o Ahrimanu.

Dakle, postojale su neke priče o dolasku na Zemlju ovog akauzalnog entiteta, koja su na kraju korištena kao temelj apstraktnog, fantazijskog, "sotone" opisanog u Starom Zavjetu, koji je odisao i odiše kao ta fantazija - sa njihovim "izabranim narodom" i Prorocima, njihovim vrhovnom osvetoljubivom Biću sposobnom da pobijedi Satanu, njihovim "svetim tekstovima" i Bogom danim zakonima – od ljudi koji pate od teške bolesti apstakcionizma, koja se manifestuje kao bolest kao i hubirati-sindrom i osjećanja da ste proganjani.

Red Devet Uglova
121 Godina Fayena

^^^^^^^

Bilješke:

[1] Kao što sam napisao mnogo puta što se tiče usmene tradicije, ona treba biti procijenjena od strane svakog individualca po njihovim zaslugama, ili na drugi način. To jest, nema pritužbi na njihov račun, od strane reda ONA, to što su usmene tradicije i - kao i druge narodne priče, mitovi i legende - one mogu i ne moraju sadržavati istinu, mogu i ne moraju sadržavati točne ili zanimljive povijesne podatke.

[2] Za akauzalni kontinijum, pogledaj tekstove reda ONA , kao što su Ontologija i Teologija Tradicionalnog Sotonizma i Kratak Vodič Ezoterične Filozofije Reda Devet Uglova

Za kratak pregled Tamnih bogova, odnose se tekstovi reda ONA, kao što su Mitovi Tamnih Bogova : Bića Akauzalne Tame.

[3] Za kratku diskusiju o imenu Sotone, pogledaj sekciju O Ontologiji Sotone i Njegovog Imena, ispod.

[4] Neksioni su sredstva pomoću kojih se entiteti iz akauzalnog mogu prezentovati - manifestirati ili putovati - u kauzalnom kontinuumu, uključujući Zemlju, i tako utjecati i ostvariti interakciju s nama ljudima. Za kratak pregled neksiona, pogledaj tekstove ONA-e kao što su Značenje Devet Uglova - Kolekcija tekstova, Prvi i Drugi Dio.

Prema tradiciji, vibracija ezoteričkog imena Sotone, na pravilan način u ispravnom okruženju, otvara poseban tip veze i prenosi ljudski poziv u akauzalo na koji Sotona može odgovoriti.

[5] Odnosi se na ONA-ine tekstove kao što su Zagrobni Život u Ezoteričnoj Filozofiji Reda Devet Uglova.

[6] Mračna, Sotonistička, Tradicija Reda ONA navodi da vrhovno biće, tvorac - kao Bog - ne postoji, i da je ono što mi nazivamo Bogom samo ljudska apstrakcija, nepotreban, od ljudi napravljen konstrukt, mit koji su ljudska bića, i određene religije, teologije i filozofije, projcirale na stvarnost Kozmosa u uzaludnom pokušaju da razumiju njega, i sebe također.

[7] Za dodatne pojedinosti koje se odnose na ontologiju Sotone, pogledaj tekstove ONA-e kao što su Ontologija i Teologija Tradicionalnog Sotonizma i Kratki Vodič Ezoterične Filozofije Reda Devet Uglova.

[8] Za kratku raspravu pravilnoj etimologiji i imenu Sotone, pogledaj prilog teksta ONA-e Definiranje Sotonizma.ONA Manuskripti
Glavna Kategorija: Usmena Povijest i Tradicija
Podkategorija: Mitovi Reda ONA
Datum: 121yf
Verzija 1.01
Posljednji put revizirano 121yf

Baphomet sigil

bez-zaštite (copyleft) 121 Godina Fayena
Red Devet Kuteva / Red Devet Uglova