bannerona_sigil

Vodič u Kulturu i Sinisternu Etiku ONA

Red Devet Kuteva (Order of Nine Angles, ONA, O9A) je subverzivno, sinisterno i ezoterično udruženje koje sačinjavaju Sinisterna Plemena, Dreki, Tradicionalni Nexioni, Sinisterne Empatije, individualni Čarobnjaci (muški i ženski), i Balobianci.

Pod subverzivno se misli, oni koji remete i oni koji se protive postojećem uređenju (drušva, vlada, i njihovomtakozvanom „Zakonu i Redu“), i oni koji su željni da svrgnu i zamjene postojeće uređenje.

Pod sinisterno se misli a-moralno i od Staze Lijeve Ruke[1].

Pod ezoterično se misli tajno, Okultno (tj., koje se odnosi na Crne Umjetnosti). Generalno, mnogi koji se odnose sa ONA kriju svoj identitet – po kojem ih svjetovni ljudi i svjetovne vlade znaju, opisuju i klasificiraju – iz praktičnih razloga, zbog subverzivne i sinisterne prirode ONA. Neki mogu kriti i svoju povezanost sa ONA, iz istih razloga. Pseudonimi i aliasi, i novi, alternativni, identiteti, su pozitivno potaknuti od ONA.

Pod udruženje se misli kolektiv – skup individua i grupa koje djele slične interese, ciljeve i stilove života, i koji zajedno surađuju za zajedinčku dobrobit i u potrazi za sličnim ciljevima.

Sinisterno Pleme je lokalizirana, teritorijalna, sinisterna rodbina – banda – Dreksa koji na praktičan način vladaju svojim sudsjedstvom ili sudsjedstvima, i koji smatraju svjetovno vlastištvo i dobrobit kao koristan resurs.

Drek (Drecc) je osoba koja živi na praktičan sinisteran način – tj., onaj koji se drži i živi po Kodeksu Sinisternog Numena (vidi ispod) i koji s tim prihvaća da jedini zakon je zakon sinisterne časti. Tako da Dreki preziru svjetovne, sva svjetovna društva, i sve zakone osim svoga, i prihvaćaju da jedina pravda je pravda Dreka – tj., osnovana na zakonu sinisterne časti.

Tradicionalni Nexion je lokalna grupa Čarobnjaka (muških i ženskih, ili svih muških i svih ženskih) koji slijede Sedmostruku Sinisternu Stazu i koji s tim prakticiraju Eksternalnu, Internalnu i Eonsku Magiju (Čarobnjaštvo). Tradicionalni Nexioni obično koriste termin Tradicionalni Sotonizam da opišu svoju Stazu.

Pod Balobianci – ili Balo-Bohemijanci[2] - mislimo na one umjetnike , glazbenike, obrtnike, i pisce, koji dijele ili su inspirirani našom sinisternom etikom i životnim stilom, i/ili oni koji dijele neke ili sve naše ciljeve, ali nemaju neku formalnu povezanost sa nama.

Tako da je ONA drugačiji, svjetski rasprostranjen kolektiv različitih grupa, plemena, individua, koji dijele i koji tragaju za sličnim sinisternim, subverzivnim interesima, ciljevima i životnim stilovima, i koji surađuju kada je to potrebno za zajedničku dobrobit, i koji su u potrazi za zajedničkim ciljevima.

Kriterij za pripadanje u ONA je to djeljenje i potraga za sličnim sinisternim, subverzivnim interesima, ciljevima i životnim stilovima, zajedno sa željom za suradnjom u svrhu zajedničke dobrobiti i potragom za naše ciljeve. Tako da nema formalnog ONA članstva, i nema Staroeonske, svjetovne hijerarhije, pa čak i nikakvih pravila.

Umjesto toga, postoji ONA Kultura i etika, i identifikacija sa tom ONA Kluturom i etikom.

Oni koji se identificiraju sa tom ONA Kulturom i sinisternom etikom su slobodni da izaberu sredstva, metode, i načine, koje najbolje odgovaraju njihovom karakteru, i/ili ono što ih najviše interesira ili inspirira, i koji su aktivno potaknuti da to rade.

Tako da oni koji pripadaju, ili se udružuju sa ili oni koji su inspirirani našim kolektivom mogu i razlikuju se u načinima postizanja naših (i njihovih) ciljeva, kao i što se mogu razlikovati u tome imaju li ili nemaju želju da se formalno udruže sa nama; tj., da li se javno ili drugačije pridržavaju ili udružuju sa ONA i upotrebom ONA imena.

Tako mnogi Balobianci, na primjer, ne daju si ni jedan naziv ili termin, i ne opisuju se kao sotonisti, Dreki, pa čak ni kao Okultisti – iako neki da – upravo tako kao što se neki Balobianci mogu pridržavati i svrstavati ili prakticirati neku drugu, ne ONA, Okultnu Stazu, ili se pridržavati i svrstavati u neku ne Okultnu Stazu ili weltanschauung.

Ciljevi od ONA

Naš osnovni cilj jest promjeniti, evoluirati, ljudsko biće – napraviti nov tip ljudskoga bića. To proizlazi iz našeg vjerovanja da čovjek ima veliki potencijal; da se svjesno možemo promijeniti i evoluirati, i da su ezoterična Umijeća, posebno Mračna Umijeća, najpraktičniji način da se to uradi. Naša Mračna Umijeća uključuju naša sinisterna plemena i naš Drekianski način života, kao i više tradicionalna Mračna Umijeća Eksternalne, Internalne i Eonske Magije.

Naš glavni cilj jest poremetiti, potkopati, uništiti, srušiti – ili zamijeniti bilo kakvi praktičnim načinima – postojeće društvo, vladu, i sve nacije, i na njihovom mjestu stvoriti nova društva, nov način života, baziran na našem plemenskom načinu života, gdje je jedini zakon naš zakon sinisterne časti.

Me to želimo uraditi jer vjerujemo da je ovo trenutno uređenje, trenutan sistem, potpuno svjetovan, i odražava prirodu svjetovnih; onih kojima manjka sinisternog duha, napeg prkosa, naše želje da se oslobodimo svjetovnog i ograničenja zaštitinčkih vlada i sažetaka, impersonalnih zakona, u kojima nas vlade gledaju kao na djecu ili subjekte koje treba suzdržati i kontrolirati.

Naša sredstva – Mračna Umijeća – su mnoga i različita, i uključuju naša sinisterna plemena, naše Tradicionalne Nexione (sa Sedmerostrukom Sinisternom Stazom i Eksternalnom, Internalnom i Eonskom Magijom), naše Dreke, naše Čarobnjake i Čarobnice koji rade sami ili sa nekolicinom sinisternih drugova, naše Sinisterne Empatije, našu Zvjezdanu Igru, i naše simpatizere i pomagače, kao što su Balobianci. Jedno drugo važno sredstvo, upotrebljivano u ONA – i esencijalnim djelom našeg Mračnog Umijeća – jesu naši Sinisterni Mitovi, i ONA Mitovi koji uključuju Mitove Mračnih Bogova, i Mitove Vindexa.

Jedan od naših ciljeva za našu novu vrstu je da se napusti ovaj planet koji nazivamo Zemlja (dom našeg djetinjstva), i da se utvrdimo među zvezdanim sistemima u našoj Galaksiji, drugim Galaksijama. Ovo napuštanje doma našeg djetinjstva će, svojim izazovima, iskustvima i prilikama, dopustiti nam da izrastemo, i dalje evoluiramo, kao vrsta.

Sinisterna Etika od ONA

Sinisterna Etika od ONA – vodič za naš sinisterni način života – je izražen u našem Zakonu Sinisterne Časti, i definiran našim Sinisternim Kodeksom.

Sinisterni Kodeks

 • Naša sinisterna čast znači da smo žesto odani samo našoj sinisternoj, ONA, vrsti. Naša sinisterna čast znači da smo nepovjerljivi, i da ne vjerujemo – i obično preziremo – sve koji nisu kao mi, posebno svjetovne.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest biti spreman, voljan, i sposoban se braniti, u bilo kojoj situaciji, i biti pripremljen za upotrebu smrtonosne sile da bi se obranili.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest biti odan prema, i braniti je, našoj vrsti: činiti našu dužnost, čak i do smrti, prema našoj braći i sestrama kojima smo prisegli na lojalnost.
 • Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest tražiti osvetu, čak i u smrti, protiv bilo koga tko nečasno radi protiv nas, ili tko nečasto radi prema onima kojima smo prisegli lojalnost.
 • Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest nikada se voljno pokoriti svjetovnom; radije umrijeti boreći se nego predati im se; radije umrijeti (ako je potrebno i od naše ruke) nego si dopustiti da nas oni obečašćeno ponize.
 • Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest nikada nevjerovati bilo kojoj zakletvi ili zavjetu, ili obećanju, danom od svjetovnih, i uvijek biti oprezan i sumnjiv prema njima.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – je raspraviti bilo kakve ozbiljne sporove, među nama, ili suđenjem preko borbe, ili dvobojem sa smrtonosnim oružjem; i izazvati bilo kojeg svjetovnog na dvoboj, ili jednog od naše vrste – koji osporava našu sinisternu čast ili daje svjetovne optužbe protiv nas.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – je raspraviti bilo kakve neozbiljne sporove, među nama, tako što će žena ili čovjek od nas (brat ili sestr koji su visoko cijenjeni zbog njihovih sinisternih djela), prosuditi i odlučiti umjesto nas, i prihvatiti ih bez pitanja, podnositi njihovu odluku, zbog poštovanja koje imamo prema njima kao arbitre.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest uvijek držati riječ prema onima od naše vrste, jednom kada smo dali riječ preko naše sinisterne časti, prekršiti takvu riječ je kukavičluk, svjetovno djelo.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest ponašati se sinisterno časno u svim bavljenjima sa našom sinisternom vrstom.
 • Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest oženiti/vjenčati se samo sa onima naše vrste, koji kao mi, žive po našem Kodeksu i koji su spremni umrijeti da očuvaju sinisternu čast i svoju i od njihove braće i sestara.
 • Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – znači da kada se zakletva sinisterne lojalnosti i vjernosti jednom da („Prisežem na svoju sinisternu čast da ću…“) može završiti samo: (1) tako što će čovjek ili žena od sinisterne časti formalno pitati osobu kojoj je zakletva dana da ih oslobode od te zakletve, i ako ta osoba to prihvati i oslobodi ih; ili (2) ili smrću te osobe kojoj je zakletva dana. Sve ostalo nam je bezvrijedno, i svjetovan je čin.
ONA Kultura

Naša Kultura[3] je izričaj živuće tradicije kojoj pripadamo, i suština te živuće tradicije jest naša praktična sinisterna etika, koja opisuje način na koji živimo ili težimo živjeti. Za nas, Kultura je sredstvo stvaranja, odgajanja, i doprinosa našem novom tipu ljudskoga bića i sredstvo stvaranja, odgajanja, doprinosa i evoluiranja novog načina života, novog društva, baziranog na našim sinisternim plemenima.

star
Red Devet Kuteva
121 godina Fayena

Bilješke:

[1] Generalno, Staza Lijeve Ruke znači da ništa nije zabranjeno ili ograničeno; da individua uzima cjelokupnu odgovornost za svoje akcije i potrage, i to da su praktična, sinisterna, amoralna, opasna i izazovna djela ona koja odgajaju i otkrivaju naš sinisteran karakter.

Za pregled Staze Lijeve Ruke, u ONA kontekstu, pogledaj tekst Richarda Stirlinga, ONA i Staza Lijeve Ruke

[2] Prefix Balo potječe od staro-engleskog balo – sinisterno (baleful-štetno), kao u balocraft, sinisterna (Mračna) Umjetnost. Satanas je obično opisan kao balewa, Sinisteran (baleful-štetan).

[3] Mi koristimo zapis Kulture (od uobičajenog engleskog culture, prim. prev.) da bi izdvojili našu sinisternu Kulturu, jer se termin kultura (engleski culture) koristi da bi opisao navodnu svjetovnu kulturu.


ONA Manuskript
Glavna Kategorija: Vodič u ONA
Podkategorija: Ezoterična Filozofija od ONA
Datum: 121gf
Verzija: 1.03
Zadnja Promjena: 121gf


7apha

bez-zaštite (copyleft) 121 Godina Fayenova
Red Devet Kuteva