banner

Baphomet

Mračna Boginja kao Arhetip


Uvod

Mračna Boginja se često naziva Bafomet, koja se, prema usmenoj tradicji Reda Devet Uglova, opisuje kao:

sinisterni ženski entitet, Gospodarica (ili Majka) Krvi. Prema Tradiciji, ona je predstavljena kao lijepa zrela žena, gola od struka na gore, koja u svojoj ruci drži odsječenu ljudsku glavu.

U prošlim vremenima, kao i ponovo u ovom novom milenijumu, Bafomet su prinošene i još se prinose žrtve.

Ipak, često – kao u pred-ONA danima (odnosno, prije nego je tradiciji dato ime ONA) –Mračna Boginja se ne naziva direktno imenom, kao na primjer, na kraju instrukcionog teksta „The Giving“ (Davanje), u kom je Mallam žrtvovan u zadružnoj ceremoniji, kada Lianna kaže: „(Satanizam) nije put koji slijedim. Moja tradicija je drugačija, mnogo starija.“

Ezoterno shvaćen, arhetip je:

Određeno kauzalno uprisutnjenje određene akauzalne energije te je tako sličan akauzalnom živom biću u kauzalnom (i stoga „u psihi“): ono je rođeno (ili može biti stvoreno, magijskim sredstvima), ono živi, i potom „umire“ (prestaje da bude prisutno, uprisutnjeno) u kauzalnom (tj. Njegova energija u kauzalnom nestaje).

Stoga se Mračna Boginja uopšte, a posebno Bafomet, može smatrati tipom živog bića, manifestvovanog često u psihi[1] ali i takođe sposobnog da postoji i u našem kauzalnom kontinuumu.[2]

Mitos i Mračna tradicija

Prema usmenoj istoriji ONA[3], stara tradicija koju je naslijedio sadašnji Veliki Majstor vođena je kroz mnogo generacija od strane većinom povučenih Adepata koji su učili samo izabranu nekolicinu pojedinaca. U dodatku, treba shvatiti da: (1) je tradicija  uglavnom postojala u ruralnim područjima Južnog Shropshire i Velškim Marches; (2) uz nekoliko primjetnih izuzetaka (od kojih je jedan sadašnji Veliki Majstor) svi oni koji su čuvali i prenosili tradiciju, i koji su podučavali kandidate, bile su žene; (3) tradicija – nikad nazivana nekim posebnim imenom ili opisana nekim terminom – sastojala se uglavnom od ezoternog čanta; mitosa mračnih Bogova (uključujući priče koje su kasnije ispričane u djelima Sabirah i Jenyah), određene ceremonije zadružne redukcije (žrtvovanja), itd.: i (4) fiktivna karakterizacija jedne takve prilično skorašnje Gospodarice Zemlje je karakter Lianne u priči „The Giving“, a koje djelo fikcije daje opštu pozadinu, i nekoliko detalja o, samoj staroj tradiciji.

Nadalje, instruktivna priča Breaking the Silence Down je fiktivna priča o buđenju (razvoju) mlade Rounwythe, manifestvovane u karakteru Rejčel[4]. Rejčel, na primjer, prirodno očarava, bez riječi ili rituala ili ceremonija, i formira prirodnu empatsku vezu sa okolinom u kojoj boravi, i koja posjeduje (buduči Rounwytha, iako mlada) prirodnu sposobnost da stvori, da pobudi, u svojoj ljubavnici (Dijani) duboko, intuitivno, razumijevanje značaja ženskog i Prirode.

Razbijanje Tišine (Breaking The Silence Down) takođe sadrži stari, tradicionalni, tekst koji slavi ženstveno:

Isperite svoja grla vinom
Jer Sirius se vraća
I mi žene smo tople i razuzdane!
Prije Mene, bili ste bez vida:
Gledali ste ali niste mogli vidjeti;
Prije Mene, niste imali sluha
Čuli ste zvuke ali niste mogli slušati
Prije Mene, rojili ste se sa muškarcima,
Ali niste uživali.
Došla Sam, otvorila svoje tijelo i
Donijela vam požudu, nježnost, razumijevanje i ljubav!
Moje grudi su vas zadovoljile
I donijele mrak i radost ...


Gospodarica Zemlje kao Sinisterni arhetip

Suprotno od skoro svake druge manifestacije Staze Lijeve Ruke, na Zapadu – i u oštroj suprotnosti sa svim drugim grupama koje tvrde ili opisuju sebe kao Sataniste – ONA je uvjek bila naklonjena ženskom aspektu Sinisternog.

Na primjer, većinu tradicionalnih neksiona, kako u Starom Svijetu (Engleska) tako i u Novom (Amerika i Kanada) organizuju i vode Gospodarice Zemlje, baš kao što je ONA oduvijek imala mnoštvo Safijskih neksiona (na primjer, Mračne Boginje Haosa, u Engleskoj). Nasuprot tome, u grupama poput Zlatne Zore, OTO, Hramu Seta i Crkvi Satane, dominiraju muškarci i koji odišu tim pozerskim muževnim etosom Homo Hubrisa koji je prokletstvo za Mračnu Empatiju i uglađenost plemenitog Adepta.

U dodatku – kako je nagovješteno u mnogim ONA tekstovima, poput Obreda Devet Uglova i u Ceremoniji Podsjećanja[5] – ONA naglašava da je upravo ženski čarobnjak („sveštenica“) jedan od najvažnijih ključeva za otvaranje neksiona ka akauzalnom, i upravo kroz nju akauzalne energije teku kada se poduzme ceremonija za otvaranje neksiona.

Kako je neko napisao o predstavi žene u sinisternoj fikciji ONA:

Uopšteno, za takve predstave – i mitos ONA uopšte – se može reči da osnažuju žene: da ih predstavljaju na način koji je dugo bio zapostavljan, posebno u još uvijek materijalističkom Zapadu kojim dominiraju muškarci. Ipak, ovo osnaživanje, treba primijetiti, zasniva se na „sinisternom“:  gdje postoje skrivene, paganske dubine, sposobnosti i kvaliteti žena koje imaju važnu, i zaista vitalnu, ulogu da odigraju u našoj opštoj evoluciji i našim životima. Nadalje, jedan je od navedenih ciljeva ONA da razvije takav karakter, takve kvalitete, takve Okultne sposobnosti, u ženama, i praćenje Sedmostruke Sinisterne Staze se smatra sredstvom za takvo postignuće.

Nadalje, ONA predstava takvih žena – njeno objašnjenje mračnog ženskog principa – je vrlo interesantno jer je to pomak od „ženskog principa“ kako političkog „feminizma“ koji je postao preovlađujući u Zapadnim društvima, i tog određenog  ženskog etosa koji su mnoge paganske i Vikanske grupe „Bijele Svjetlosti“ i grupe Staze Desne Ruke pokušale da proizvedu, a sa kojima je u oštroj suprotnosti.

Ovaj politički feminizam je u osnovi pokušaj da žene imitiraju ponašanje, ličnosti, etos muškaraca – što je upravo ono što kreštavi pokliči za „jednakost“ suštinski i predstavljaju, i kao takav je često negacija karaktera, i onih jedinstvenih kvaliteta i sposobnosti, srodnih ženama. Paganski i Vikanski tip feminizma se najčešće odnosi na neku sanjivu, pseudo-mističnu viziju nekada mitske „savršene prošlosti“ ili o dobricama koje „nikome ne naude“ – u oštroj suprotnosti sa mračnim sinisternim načinom života ONA ženskog arhetipa, koji najočiglednije uključuje upotrebu seksualnog očaravanja radi manipulacije muškarcima tipa Homo Hubris „koji zaslužuju ono što dobijaju ...“ Okultna Fikcija od Reda Devet Uglova.

 
Povratak Mračne Boginje

Jedan od primarnih ciljeva Reda Devet Uglova je:

Da upotrijebi sinisternu dijalektiku (i tako Eonsku Magiku i istinske Sinisterne Umjetnosti) da pomogne i poboljša i omogući potpuno nove tipove društava ljudskih bića, koja su nova društva zasnovana na novim plemenima i plemenskom obliku života gdje je jedini zakon onaj naših Mračnih Ratnika, koji je Zakon Sinisternog Numena. (Kratak Vodič za Ezoternu Filozofiju Reda Devet Uglova)

Treba primijetiti – i potrebno je to i naglasiti – da se Zakon Sinisternog Numena odnosi i na muškarce i na žene, i da se ne pravi nikakva razlika između muških i ženskih ratnika. Odnosno, jedina značajna razlika je život po kodu koji je Zakon Sinisternog Numena, tako da se, na primjer, razmirice rješavaju tako što muškarac ili žena od časti, koji su visoko cijenjeni zbog te časti i koji su poznati po svojim časnim djelima, arbitriraju da odluče o stvari.

Nadalje, moguće je, i zaista vjerovatno, da će novi plemenski oblik života koji će evoluirati – i koji će zamijeniti beživotnu, ne-numinoznu apstrakciju nacije Države kojom dominiraju muškarci i Homo Hubrisi – i koji će se okrenuti ka novoj prirodnoj ravnoteži između muškarca i žene, koja je omogućena stvarnom i prirodnom jednakošću koju Zakon Sinisternog Numena manifestuje i stvara, i ponovnim pojavljivanjem Gospodarice Zemlje kao Sinisternog Arhetipa.

Jer, ono što je implicitno ovom arhetipu – kao i u svima koje su Gospodarice Zemlje (tradicionalnih neksiona ili drugačije) -  je ta potrebna mračna empatija koja nas vraća pravilnom shvatanju i spoznaji naše veze sa drugim Životom kroz prirodno i ezoterno sazvučje sa ne-apstraktnim emanacijama Prirode i Kosmosa. I upravo je ta mračna empatija – ovo prirodno i ezoterno sazvučje bez riječi i rituala – kvintesencija stare tradicije, uprisutnjene u karakteru, samoj prirodi Rounwythe, Gospodarice Zemlje – čarobnice ratnice – to je stoga, u suštini, evolutivni razvoj Rounwythe, gdje se praktično (manifestvovano u npr. Zakonu Sinisternog Numena i u spoljnjem sinisternom životu mračnih djela) spaja i miješa i balansira sa ezoterizmom Mračne Empatije.

Odnosno jedna od tajni muškog Adepta (i još više, pravog Majstora) jeste to ujedinjenje suprotnosti unutar njih samih (na primjer, i u simboličkom egzoternom govoru, arhetipova predstavljenih Satanom i Bafomet), i kroz pojavljivanje novog, razvijenijeg pojedinca iz takvog alhemijskog procesa. Manifestacije tog novog tipa muškog pojedinca (u smislu karaktera) jesu Mračna Empatija (prirodno ezoterno sazvučje i sačustvenost sa Prirodom, drugim živim bičima, i Kosmosom), i plemstvo (izvrsnost ličnog karaktera) koje dolazi sa kulturom i posjedovanjem ličnih manira a koji je opet spreman umrijeti da sačuva sopstvenu čast. Sve to stoji u skoro direktnoj suprotnosti sa tipom hedonističkog muškog Adepta kojeg sve ostale Staze Lijeve Ruke, i tzv. Satanističke grupe žele da proizvedu i kojeg, zaista i proizvode,  tako održavajući tu untermensch pod vrstu, Homo Hubris.

Naš arhetip Mračne Boginje – naše ratnice čarobnice – je jedan od načina na koji se mi sami, i naš sadašnji untermensch način života može transformisati, jer:

Δίκα δὲ τοῖς μὲν παθοῦσ-
ιν μαθεῖν ἐπιρρέπει[6]

tako samo kroz stvarni pathei mathos istinska alhemijska transformacija počinje. Dio tog pathei-mathosa je, naravno, Ritual Unutrašnjeg Adepta, gdje se sposobnost Mračne Empatije može otkriti i odgajiti.

Stoga se, mračna Boginja, Bafomet – Gospodarica Krvi i Majka Redukcije – invocira i evocira i tako uprisutnjuje na Zemlji, jer:

„Od fundamentalnog je značaja – za evoluciju i pojedinca i uopšte – da se ono što je Mračno, Sinisterno ili Satanističko učini stvarnim na praktičan način, iznova i iznova. Odnosno, da se manifestuje ono što je opasno, strašno, numinozno, tragično, smrtonosno, užasno, zastrašujuće i iznad moći običnih smrtnika, zakona i vlada da kontrolišu. Zapravo, ne-Inicijate (pa čak i Inicijate) treba konstantno podsjećati da takve stvari još uvjek postoje; treba konstantno da budu dovedeni „licem u lice“ i dodirnuti od strane onog što je neobjašnjivo, moćno i „zlo“ i što se ne da kontrolisati, ili se takvim čini. Treba ih podsjećati na njihovu sopstvenu smrtnost – na nepredvidljive, neobjašnjive „moći Sudbine“, moćne sile „Prirode“ ...

Ovo znači ratove, žrtvovanje, tragediju i razaranje ... jer jedna je od dužnosti Satanističkog Inicijata da tako uprisutni mrak, i pripremi put za, ili inicira, promjenu i evoluciju koja uvijek rezultira iz takvih stvari ...“ - Uprisutniti Mrak[7]


ona
Anton Long
Red Devet Uglova
119yf
(revidirano 121yf)


Bilješke:

[1] Psiha pojedinca je termin koji se, na Sinisternoj Stazi, upotrebljava  da opiše one aspekte pojedinca – one aspekte svijesti – koji su skriveni, ili su nepristupačni, ili nepoznati pojedincu. U osnovi, takvi aspekti se mogu smatrati silama/energijama koje utiču na pojedinca na emotivan način ili koje mogu tako uticati ili na način tako da pojedinac nema direktnu kontrolu nad tim ili razumijevanje toga.

[2] Pogledaj Grimoar Bafomet

[3] Kako je i opisano mnogo puta, te tradicije su prosto usmene tradicije, i mogu ili ne sadržati određene istorijske činjenice, što je na samom pojedincu da procijeni

 

[4] Zabilješka iz stvarnog života takvog jednog susreta je kratko pomenuta u „The Girl Goddess“, objavljene u sada nefunkcionalnom zinu, Exeat. Pročišćena verzija je kasnije objavljena u vol. 3, #2 Fenrira.

[5] Gdje je napisano:

Ti koja si kćer i kapija ka
Našim Mračnim Bogovima ...

Ljubi me i učiniću te
nalik orlu prema svom plijenu
Dodirni me i načiniću te
nalik snažnom maču koji siječe
i natapa moju Zemlju Krvlju
Okusi me i učiniću te
nalik sjemenu kukuruza što raste
ka Suncu i nikad ne umire.
Ori me i zasij me
Svojim sjemenom i učiniću te
Kapijom koja se otvara za naše Bogove

 

[6] „Boginja, Sud, favorizuje onog koji uči kroz teškoće“ – Eshil, Agamemnon, 250.

[7] Za objašnjenje Satanizma u Eonskom kontekstu, pogledaj ONA tekstove poput Često postavljanih pitanja (FAQ) o Redu Devet Uglova i  Rječnik Termina Reda Devet Uglova, gdje je rečeno:

Prema ONA, Satanizam je specifična Staza Lijeve Ruke, čiji je jedan cilj transformacija, evolucija, pojedinca kroz upotrebu ezoternih Umjetnosti, uključujući Mračno Čarobnjaštvo. Drugi cilj je kroz upotrebu Sinisterne Dijalektike, transformisati svijet, i samo kauzalno, putem – na primjer – povratka, uprisutnjenja u kauzalnom, ne samo entiteta poznatog kao Satana već i ostalih Mračnih Bogova.

U suštini te tako i ezoterno, Satanizam – kako ga ONA shvata i praktikuje (uprisutnjen od strane Tradicionalnih Neksiona) – je jedna važna egzoterna forma prikladna tekućem Eonu, te tako korisna za uprisutnjenje Mraka.

Da li je ONA Satanistička Organizacija?

Da, ali takođe i ne. Da, jer je Satanizam – ili možda još tačnije tradicionalni Satanizam – jedna od naših kauzalnih formi; dio našeg nasljeđa; važno egzoterno sredstvo za Uprisutnjenje Mraka. Ali naše razumijevanje Satanizma nije isto kao kod profanih, a pod tim podrazumijevamo većinu, ako ne i sve, one koji sebe smatraju „Satanistima“ i koji tako slijede profani tzv. „satanizam“ LaVey-a i Aquina. Tradicionalni Satanizam je u osnovnim crtama predstavljen  takvim MSS poput Ontologije i Teologije Tradicionalnog Satanizma.

ONA nije samo „satanistička“ jer čak i tradicionalni Satanizam (termin koji smo prvi upotrijebili, prije nekoliko decenija, a koji sada drugi prisvajaju) je samo jedna određena kauzalna forma povezana sa određenim Eonom (tekućim). Odnosno, on je samo sredstvo, put za uprisutnjenje Mračnih Sila; izazivanje promjena i pomaganje naše evolucije, individualne i društvene. Odnosno, Satanizam je samo egzoterna (ili javna) forma tekućeg Eona – spoljnja školjka koja obuhvata, ili koja može obuhvatiti/sadržati, neke određene, sinisterne, akauzalne energije u određenom rasponu kauzalnog vremena. Naravno, većina onih koji se danas izjašnjavaju kao „satanisti“ neće imati pojma o čemu mi to ovdje pričamo, što je jedan od razloga zašto su oni još uvijek profani.

Stoga, mi sada težimo – u ovoj trećoj Fazi naše sinisterne, vjekovima duge, Eonske strategije – da, umjesto toga, koristimo termin sinisterno  da opišemo sebe i samu ONA. Tako, mi sada opisujemo Novi Eon koji težimo da dovedemo u postojanje,  našom praktičnom subverzijom i našim mračnim čarobnjaštvom, kao Sinisterni Eon, prije nego li Satanistički Eon, jer će nas sledeći neksion odvesti iznad  naših trenutno ograničenih formi (iznad egzoternog Satanizma), iznad apstrakcija profanih, koji tako vole da se pretvaraju da nešto shvataju tako što mu daju neku oznaku, opisujući ga kroz neki termin, neki –izam ili –ologiju.

Jer stvarnost je takva da se „mi“ ne možemo definisati na jednostavan, kauzalan način koji profani žele i koji im je potreban.