banner


NAOS, knjiga koja je privatno cirkulisala od kraja sedamdesetih godina među članovima Reda Devet Uglova, tek kasnije je puštena u javnost da proširi učenja reda i da osvesti postojanje jedne nasleđene tradcije. Ezoterično, knjiga je dobila ime po istoimenoj zvezdi, Naos, koja se nalazi u sazvežđu Zeta Puppis, i za koju se veruje, prema usmenoj tradiciji, da se u njenoj blizini nalazi nexion između kauzalnog i akauzalnog univerzuma, takozvanog „mjesta“ besmrtnih Mračnih Bogova koji postoje izvan ovog, našeg, univerzuma.

Naos je jedna od najbitnijih knjiga neophodnih za praktikovanje Septenarske tradicije Reda Devet Uglova (Order of Nine Angles). Ova tradicija pruža jedan originalan i drugačiji uvid i pristup po pitanju Satanizma i magijske teorije i prakse. Knjiga je napisana kao kompletan, praktičan grimoar, bez mnogo mistifikacije i sa detaljnim upustvima za postizanje konkretnih magijskih ciljeva i unutrašnjih, duhovnih preobražaja. Ova knjiga sadrži prikaz bitnih simbola u Septenarskoj tradiciji, Zvezdanu Igru, sigile Mračnih Bogova, Ključeve za oslobađanje mračnih sila Ambisa, Reči Moći, Drvo Virda i još mnogo toga. Naos je takođe naziv za onaj deo hrama u kojem leži božanstvo kome je hram posvećen, tako je na neki način ovo delo posvećeno u slavu Mračnim Bogovima.

naosSve slike su iz originalnog faksimila, osim na prvoj stranici, slika Naos, i na drugoj, trećoj i poslednjoj stranici, sigil Crnog Plamena. Ovaj prevod sa originalnog faksimilnog izdanja manifestovale i oplamenile su Senke .:. Crnog Plamena.