banner

Neke Bilješke o Eonskoj Perspektivi
Koje su Uvod u Red Devet Kuteva


U mnogim ONA tekstovima pominje se „Eonska perspektiva“ i s obzirom da je ta perspektiva važan dio ONA ezoterne filosofije, i tako dio O9A kulture i naše usmene tradicije, neko objašnjenje bi bilo vrijedno pažnje. [1]

Izraz „Eonska perspektiva“ – poznat i kao Kosmička perspektiva – koristi se da bi opisao nešto od našeg pathei-mathos-a, nešto od našeg iskustva; odnosno, da opiše neko znanje koje smo stekli kroz kombinaciju praktičnog iskustva, kroz naučna istraživanja i kroz upotrebu određenih Okultnih vještina i sposobnosti poput ezoterne empatije.

Ovo znanje se odnosi na više stvari, od kojih se neke odnose na to kako shvatamo pojedinačno ljudsko biće, neke na našu percepciju Eona, a neke, pak, na našu praksu i svrhu i efektivnost naših metoda i tehnika, kako egzoternih, tako i ezoternih.

Shvatanje i opažanje ovog znanja u svim njegovim aspektima je dio učenja, spoznaje, onih koji su dio naše kulture i koji su stoga ONA.

Pojedinac

U našoj ezoternoj filosofiji pojedinačno ljudsko biće se smatra neksionom.1 Tako imaju i akauzalnu i kauzalnu prirodu, i tako posjeduju, ili su prožeti određenom količinom akauzalne energije, i koja akauzalna energija jeste ono što animira fizičku materiju, čineći je „živom“. U jednom smislu, psiha pojedinca daje sliku kako je nešto ove energije prirodno manifestovano u nama, a ezoterna praksa poput naše Sedmostruke Staze – ili naše Rounwytha staze – su sredstva kojima racionalno možemo pojmiti i tako spoznati, i razumjeti i kontrolisati takve energije/sile, od kojih su neke arhetipske po prirodi, posmatrano egzoterno. [2]

Dodatno, neksion koji pojedinac jeste je dio matriksa svih živih bića, ljudi, Prirode, Kosmosa. Odnosno, pojedinac je veza sa ostalim životom, zemaljskim i drugim, iako je ova veza uspavana i nerazvijena kod većine ljudskih bića. To jest, latentna sposobnost. Jedan od ciljeva mnogih Okultnih staza – bilo da su određene kao Staza Lijeve Ruke ili Staza Desne Ruke – jeste da pojedinca učine svjesnim te veze koja jesu, da je otvore i razviju, i određene ezoterne tehnike su razvijene sa ciljem da pokušaju to da postignu, gdje se Inicijacija često smatra početkom tog Procesa. Naše tehnike da se otvori i razvije taj unutrašnji neksion uključuju Uloge Uvida, adversarijalnu praksu Niner-a2, rituale stepena (posebno Unutrašnjeg Adepta i Camlad Ritual Ambisa3) i sticanje vještina razvijenih tehnikama poput Zvjezdane Igre i Ezoternog Čanta.

U ezoternim terminima ovo znači da smo mi, O9A, zainteresovani za:

(1) I Vird i sudbinu. Odnosno, i za razvoj naših Inicijata i Adepata (njihove sudbine) i za razvoj Eona, te stoga i za to kako se pojedinac odnosi prema tim energijama/silama koje su iznad pojedinca i koje na njega utiču do kompletiranja uspješnog Prelaska Ambisa odakle izranjaju sa mudrošću; odnosno sa spoznajom, vještinama, razumijevanjem i iskustvom dovoljnim za sinhronizaciju sa, i kasnije manifestaciju, Virda.

(2) I sinisterno i numinozno – sinisterno-numinozno. Odnosno za spoznaju, iskustvo, razumijevanje oba i napredovanje iznad i življenje koje uključuje Realnost iznad takvih očitih suprotnosti.

U praktičnom smislu, ovo znači da pojedinac sebe vidi kao takvu vezu, uravnoteženu između sledećeg: (1) njegove sopstvene prošlosti; (2) prošlosti njegovih sopstvenih predaka; (3) prošlosti Prirode; (4) prošlosti Kosmičkog života; i između prošlosti i budućnosti svih emanacija bića. Dio ove percepcije ima prirodu Eona i tako su oni sami dio postojećeg Eona, postojeće uprisutnjenje energija Virda na Zemlji. Ova percepcija potom može – prema njihovoj novo-otkrivenoj i shvaćenoj ličnoj prirodi/karakteru – omogućiti pojedincu da izabere put življenja koji nadalje pomaže njihov lični razvoj i koji im omogućava da uprisutne akauzalne energije kako bi uticali na ono što je Eonsko, sa takvim načinima života  koji uključuju (način života – prim. prev.) (često povučen) Okultnog Adepta, Rounwythe, klana/plemena/bande, adversarijalnog Niner-a, i Balobiana.

Shvatanje

Posjedujući takvu percepciju pojedinac razumije kauzalne oblike i ezoternu praksu kao sredstvo, i to sredstvo koje je i individualno i Eonsko. Odnosno, kao sredstvo da pomogne njihovom ličnom razvoju i da učestvuju u Virdu te tako učestvuju i u promjeni, razvoju, evoluciji samog života, kako ovog manifestvovanog u našem postojećem domu, terra firma, tako i onog drugdje u Kosmosu.

Druge ezoterne grupe, posebno LHP, ih ne predstavljaju sa ovakvim shvatanjem i stoga ne mogu ponuditi priliku takvog učešća u Virdu, budući zainteresovane, kao što te LHP grupe i jesu, za gafove poput „deifikacije sopstva“ i ovjekovječenje primitivnih ljudskih bića načinima vjerovanja poput onog „moć je ispravna“.4

U smislu kauzalnih oblika, postoji inicirano shvatanje da ono što je za ljudska bića ezoterno, evolutivno – ono što uprisutnjuje akauzalnu energiju i stoga Život – jeste unutrašnja a ne spoljna promjena. Odnosno, da nijedan kauzalni oblik, ne-Okultna praksa, ne proizvodi niti može proizvesti Eonsku promjenu iako takvi oblici, takve prakse mogu ponekada dati rezultat u nekoliko pojedinaca u vijeku koji su, kroz pathei-mathos, postigli određeni uvid i shvatanje i stoga postali izmijenjena, više evoluirana, ljudska bića.

Ili, izraženo drugačije, promjene stvorene kauzalnim oblicima – ratovima, revolucijama, carstvima, nacijama i putem sredstava kakva su politika ili socijalne reforme, ili vlade – su prolazne, i ne utiču, kroz vjekove, na ljudska bića kao masu. Jer ljudi su ostali i ostaju u osnovi isti; prilično primitivna bića, zavisna i u rosptvu apstrakcija, svojih emocija, arhetipskih sila, nikad ne razvijajući svoje latenetne sposobnosti, nikad ne ispunjavajući svoj kosmički potencijal, sa svega nekoliko rijetkih ljudskih bića koja su postigla mudrost.

Upravo zato i inicijatorske Okultne grupe i redovi naše vrste i postoje – da manifestuju i održe takvo shvatanje kroz vjekove; da proizvedu i ohrabre, kroz vjekove, Eonske promjene, i da razviju, evoluiraju ljudska bića sredstvima Okultnih Umjetnosti i to na jedini efektivan način: iznutra; ezoterno; promjenom njihovog karaktera, njihove prirode.

Upravo zato i insistiramo na ličnoj spoznaji, na unutrašnjoj alhemijskoj promjeni; na pojedincima koji uče iz praktičnih iskustava, i sinisternih i numinoznih, i egzoternih i ezoternih. Zato smo i organizovani kako jesmo, kao srodničke porodice i neksioni, kao srodnički kolektiv, i kultura sa ezoternim i usmenim tradicijama. I zato i imamo dugoročan pogled i na egzoterne i na ezoterne stvari – jer naša je perspektiva vjekovna, Eonska.

Red Devet Uglova

ONA stoga nije neki „kauzalni oblik“ već je prije vrsta neksiona; skup ljudskih bića povezanih kroz periode kauzalnog vremena na određene načine koji, budući srodan i egzoterno i ezoterno održavaju i šire njihovo akauzalno uprisutnjenje kroz duge periode kauzalnog Vremena. Kauzalni oblik je samo to; napravljena, beživotna stvar, alat. Neksion odiše Virdom, i živ je, tip je živog entiteta, bilo da je taj entitet pojedinac ili skup razvijenih pojedinaca manifestovan kao ezoterni Red.

Ezoterni Red sa Eonskom perspektivom proizvodi i unutrašnju i spoljašnju promjenu na afektivan, sinisterno-numinozan način. Odnosno, mi ne mijenjamo samo ograničen broj pojedinaca, lično, individualno putem naših Okultnih Umjetnosti kroz duge periode kauzalnog Vremena, već isto tako – jer odišemo Virdom – direktno i indirektno utičemo i na druge, (kojih je – prim. prev.) više po broju nego što je broj naših Inicijata, samim našim postojanjem, našim etosom, našim metodama, našom filosofijom, našim mitom tako da neki npr. usvajaju i prilagođavaju neke naše prakse, nešto od naših Okultnih Umjetnosti, nešto od naše ezoterne filosofije.

Tako takav ezoterni Red kakav je ONA izaziva evolutivnu, sinisterno-numinoznu promjenu kod nekih koji su pod takvim uticajem, bilo da oni to znaju ili ne, i bilo da oni to pokušavaju sakriti od sebe i drugih ili ne.

Kako sam i napisao u drugom skorašnjem eseju:

„Mi rastemo i rasli smo sporo, kako i priliči našoj Eonskoj perspektivi. Sporo kroz lični kontakt, lično poznanstvo, zakletve dužnosti i lojalnosti zasnovanim na našem kodu časti ... To znači da smo nešto poput velike, rastuće, nekonvencionalne porodice, čiji su odnosi i rođaci rasprostranjeni po Zemlji, i koji – za razliku od mnogih velikih prirodnih porodica – posjeduju zajedničku, nadličnu, svrhu i kulturu.

Prirodno, kao i u svim porodicama, ponekad ima i svađa, jer ponekad mladi sin ili ćerka napusti dom da bi usvojio drugu kulturu ili nijednu. Ali  ipak, velika porodica ostaje zajedno, zbog naše kulture, naših tradicija, naših praksi, naših Okultnih mogućnosti i sposobnosti, naših vrlo dugoročnih ezoternih ciljeva.

To je jedan razlog zašto su mnogi od naših ljudi bili sa nama, dio naše porodice za deset, dvadeset, trideset godina i više, i zato smo polako porasli asimilujući njihove prijatelje, njihove sinove, ćerke, rođake, kolege. I zato smo regrutovali, i još uvijek ih regrutujuemo i nastavićemo to da činimo na staromodan način.“
Anton Long
123 yfayen
Order of Nine Angles

[1] Za nas, kultura podrazumijeva pet važnih kvaliteta, a to su: (1) empatija; (2) instinkt za odbojnost prema trulosti; (3) sposobnost razuma; (4) pathei mathos; i (5) živa usmena tradicija. Upravo su to kvaliteti koji nas ne samo razlikuju od životinja – i Homo-Hubrisa – ovdje na terra firma, već nam, što je važnije, omogućavaju da svjesno izmijenimo, razvijemo sebe same, i tako učestvujemo sopstvenoj evoluciji kao bića.

Za nas, kultivisanje i razvoj empatije je Mračna Umjetnost, dio treninga Inicijata. Ova posebna Mračna Umjetnost je vještina koju rituali poput onog Unutrašnjeg Adepta razvijaju. Pogledajte, na primjer, ONA tekst „Mračna Empatija, Adeptstvo, i Sedmostruka Staza ONA“5

U pogledu „instinkta za odbojnost prema trulosti“ pogledajte ONA tekst „O Redukciji6 kao Umjetnosti“7

[2] Vrlo osnovni pregled kauzalnog i akauzalnog dat je u ONA tekstu Kratak Vodič za Ezoternu Filosofiju Reda Devet Uglova8

Za našu upotrebu nekih termina, pogledajte v. ≥ 3.07 Rečnika Termina Reda Devet Uglova9

Sedmostruka Staza (poznata i kao Sedmostruka Sinisterna Staza) je u osnovnim crtama dat u „Metod i Tradicija Sedmostruke Staze“10, sa pregledom u „Kompletnom Vodiču za Sedmostruku Stazu“11, a koji je pregled sadržan i u ONA pdf kompilaciji The Requisite ONA (51 mb), koja još sadrži i kopije svih neophodnih tekstova, uključujući Naos. Takođe pogledajte pdf kompilaciju Enantiodromia – Sinisterni Neksion Ambisa12 u kom se govori o Prelasku Ambisa.

Rounwytha trening se pominje u našem tekstu: Rounwytha Staza: Naš Sinisterni Ženski Arhetip13

[3] Pogledajte tekstove poput „De-evolutivna Priroda Moć je Ispravna“14


1 Nexion = veza, veza između akazualnog i kazualnog, uzročnog i neuzročnog, ali takođe i vrsta kovena.

2 Niner (engl. Najner – Devetka) – nezavisni operativac ONA kulture čiji lični karakter manifestuje etos ONA i koji teži životu po Kodu Srodničke Časti (Code of Kindred Honour). Često alternativni naziv za Drecc, za razliku od kojih mnogi Nineri ne pripadaju bandi, klanu ili plemenu. – prim.prev.

3 Tradicionalnija verzija Rituala Ambisa koja potiče od Camlad Rounwytha saveza, koji prethodi ONA. Novija verzija, nastala nakon formiranja ONA, objavljena je u NAOS-u. – prim. prev.

4 Might is Right

5 Dark-Empathy, Adeptship, and The Seven-Fold Way of the ONA.

6 riječ „culling“, koja je ovdje prevedena kao „redukcija“, označava proces ubijanja/reduciranja životinja po određenom i speficičnom kriteriju. U kontekstu ovog teksta a i same ONA tradicije općenito, „culling/redukcija“ se odnosi na reduciranje [Magiana] ljudi svjetovnog karaktera, reduciranje ljudskog viška, slabog ljudskog šljama - prim. prev.

7 Concerning Culling As Art

8 A Brief Guide to The Esoteric Philosophy of The Order of Nine Angles

9 A Glossary of Order of Nine Angles Terms

10 The Methods and Tradition of The Seven Fold Way

11 The Complete Guide to the Seven Fold Way

12 Enantiodromia – The Sinister Abyssal Nexion

13 The Rounwytha Way: Our Sinister Feminine Archetype

14 The De-Evolutionary Nature of Might is Right