banner

Pathei Mathos i Inicijatorska Okultna Potraga


Pathei Mathos

Pathei Mathos je termin – prilagođen iz Myatt-ove filosofije Numena – koji smo mi, Red Devet Uglova, uveli u okultizam prije nekoliko godina kako bismo opisali određeni unutrašnji (alhemijski, ezoterni) proces, kako individualni tako i Eonski. Kao što se to dogodilo i sa terminom Tradicionalni Satanizam, koji smo uveli prije nekoliko decenija, tako je i ovaj korišten i koristi se, i pogrešno primjenjuje, od strane drugih, u Okultnom i ne-Okultnom kontekstu.

Stoga, kako izgleda da postoji neko pogrešno shvatanje šta se podrazumijeva pod terminom pathei-mathos, i šta on implicira u Okultnom i ne-Okultnom kontekstu, neko pojašnjenje termina je sasvim na mjestu. Kako je Myatt objasnio – πάθει μάθος – je grčki termin (koji je upotrijebio Eshil u Agamemnonu) koji može biti interpretiran  na razne načine u smislu učenja iz nedaća ili da mudrost nastaje iz lične patnje, i/ili da je lično iskustvo izvor prave mudrosti.

Sve ovo, spojeno zajedno,  imputira pravi ezoterni smisao i pravu O9A upotrebu (terminaprim. prev.), a koja se sastoji u tome da mudrost [1] - jedan cilj Adepta [2]; sticanje pravog, uravnoteženog razumijevanja; otkrivanje/objelodanjivanje Realnosti – ima svoje porijeklo u kombinaciji: a) lične patnje; b) učenja iz nedaća; c) razvoja određenih okultnih vještina i d) praktičnog ličnog iskustva. Odnosno, da se sva ova različita iskustva podrazumijevaju pod našom upotrebom termina, te su stoga, sva ta iskustva neophodna za unutrašnju ezoternu promjenu u samom pojedincu. Ne samo „lično praktično iskustvo“; ne samo Okultne vještine, i ne samo „učenje iz nedaća/izazova“; već i jednako važno učenje iz lične patnje; iz žalosti, teške traume (fizičke ili emotivne), ličnog gubitka, i susreta (ili iz više takvih susreta) sa iminentnom mogućnošću sopstvene smrti.

Iz toga, iz takvog pathei-mathosa, nastaju određena intezivna lična osjećanja, određeni uvid, i odatle, kod mnogih pojedinaca određena spoznaja – sebe samog, i koliko konačno, i mikrokosmičko jeste pojedino ljudsko biće i koliko je krhko ljudsko tijelo. U suštini, pojedinac je stavljen u kontekst i, ukoliko posjeduje određeni potencijal, određeni karakter je promijenjen tim iskustvima – učenjem iz njih. Naravno, neka ljudska bića što obitavaju na planeti Zemlji, u nedostatku određenog potencijala, posjedujući sasvim drugačiji karakter, se ne mijenjaju, ne uče iz pathei-mathosa. To hoće reći da pathei-mathos testira, bira, otkriva i može odgojiti (iznjedriti) neki drugačiji tip čovjeka.

U tom smislu, on je bio i jeste korisna ezoterna tehnika, nova vrsta Mračne Umjetnosti. To je jedan razlog zašto ONA posjeduje takve tehnike poput Uloga Uvida, rituale stepena poput Unutrašnjeg Adepta; egzoternu, adversarijalnu – jeretičku i amoralnu praksu; teške fizičke izazove. Tako da pojedinci mogu sebe testirati ili biti testirani i mogu patiti, mogu izdržati teškoće i trijumfovati ili pasti; mogu odbaciti pretvaranja i spoznati sebe onakvim kakvi jesu; i mogu steći neophodnu ezoternu, Eonsku perspektivu sebe kao krhkih smrtnih neksiona.

Jer ono što pathei-mathos kao Mračna Umjetnost radi, i što je radio, i što može učiniti jeste da omogući pojedincu da spolja doživi i da se iznutra suoči i sa sinisiternim i sa numinoznim, „svjetlošću“ i „tamom“ te da tako nauči – ili ne uspije da nauči – iz takvih iskustava, unutrašnjih i spoljnih. Zato su Okultni, inicijatorski, metodi poput Sedmostruke Staze i Rounwytha Staze1 izvorno i nastali i zato i postoje, jer daju kontekst, živu tradiciju (predački pathei-mathos/’vođstvo’) i formiraju isproban i testiran put ka cilju pozitivne evolucijske, individualne promjene, i ka cilju sticanja mudrosti.

U nedostatku takvih metoda, uopšte postoji ili neuspjeh ili, mnogo češće, zablude postignuća. Jer samo je nekoliko, ako iko, od onih što pokušavaju da koriste pathei-mathos kao Mračnu Umjetnost – bez tako izgrađenih metoda – ikad: a) voljno ili nevoljno iskusilo iminentnu mogućnost sopstvene smrti; b) pretrpjelo tešku traumu (fizičku ili emotivnu); i voljno, radi testa, odvelo sebe u dimenzije numinoznog, zadovoljni sobom i svojim ponosnim egom do te mjere da se pridržavaju primitivizma onog „moć je ispravna“ i vjeruju u takve stvari kakva je visokoparna izjava Ja zapovijedam silama ili „Ja mogu ili Ja ću zapovijediti silama ...“

Tako oni ostaju neuravnoteženi, nepotpuni, daleko od mudrosti i nikada nisu – kroz πάθει μάθος – spojili ἀρετή sa svojim ὕβρις i tako odveli sebe mnogo dalje od oba ta obmanjivača.

Zato i ova naša posebna tehnika – pathei mathos kao Mračna Umjetnost – ima dvije odvojene faze, konvencionalno predstavljene postignućem Unutrašnjeg Adepta i potom uspješnim prelaskom Ambisa.

Time se ne želi reći da su tako strukturisane metode poput Sedmostruke Staze i Rounwytha Staze jedina sredstva do mudrosti, kako mi razumijemo i cijenimo mudrost. One su se samo pokazale efikasnim u osposobljavanju pojedinaca da postignu taj tercijarni cilj, tu treću fazu; učinkovitost koja se može cijeniti kroz ličnu spoznaju takvih pojedinaca, kao i kroz njihova kreativna ispoljavanja, bila ona Okultna, ili filosofska ili lična, ili u slučaju nekolicine pojedinaca muzička/umjetnička, ili pak naučna [3], ili pedagoška.

 

Inicijatorska Okultna Potraga

Unutrašnji Adept, kako je sada dobro poznat dijelom zahvaljujući dostupnosti takvih tekstova kakav je NAOS – je faza, etapa, ponavljanje2, naše sinisterne inicijatorske Okultne Potrage, u kojoj spoljašnje ustupa mjesto unutrašnjem; gdje lična sudbina može biti otkrivena i gdje je određena unutrašnja spoznaja, i samim tim ravnoteža, stečena. Unutrašnja spoznaja, ravnoteža, je slična, iako ne identična, individuaciji kako ju je opisao Jung. Spoznaja koju novi Unutrašnji Adept nosi sa sobom kroz svoj život i koja čini, kad se ponovo susretne sa profanim svijetom nakon nekih tri mjeseca (ili više) provedenih u samoći,  da se osjeća pogubljeno, donoseći, kao što ovakav osjećaj i čini kod mnogih, osjećaj nepripadnosti sadašnjosti, već prije nekoj daljoj prošlosti ili nekoj daljoj, i priželjkivanoj, budućnosti.

Ali ova spoznaja – dijelom stečena kao rezultat mjeseci provedenih u samoći, u izolovanim i divljim mjestima, a obično i češće stečena polako i postepeno tokom narednih mjeseci – sama po sebi nije mudrost, budući više lične prirode kakva i jeste. Odnosno, (spoznaja – prim. prev.) njihovih osjećanja, njihove veze sa Prirodom; stvari koje sada rade jer tako i žele; da stvaraju, da manifestuju, ili možda objasne.

Dalje od ovog je Ritual Ambisa, kom prethodi – kod onih što prate sinisternu Inicijatorsku Stazu – dugo i praktično angažovanje sa numinoznim; odnosno, kod onih što slijede numinoznu Inicijatorsku stazu – dugo i praktično angažovanje sa sinisternim. Odnosno, tome prethodi iskustvo, i živjeći u periodu od nekih tri i više godina, numinozno-sinisterni aspekt, praćen integracijom tog aspekta i nastavak dalje – ponovo, u praktičnim terminima – od lične mješavine tih rezultata, odlazak dalje od onog čiji je Ritual Ambisa integralni dio.

Ovo iskustvo, ovo življenje načina života, od bar tri godine, očevidno opozitnog od prvobitno izabrane staze [4], je vrlo lako u teoriji ali prilično teško i testirajuće u praksi, podrivajući i uništavajući, kako to i mora činiti, sliku o sebi – osjećaj Sudbine, sopstvene važnosti, ponosa – čijem je otkrivanju pomogao Ritual Unutrašnjeg Adepta, a kog je potom Unutrašnji Adept godinama težio da manifestuje i uprisutni. Ovaj novi vid spoznaje, na primjeru onog što prati sinisternu inicijatorsku stazu, je o drugima, o empatiji, o vezama (connexions) koje ih spajaju, iznad njih samih ka Životu i ka drugim ljudskim bićima, ka Prirodi, ka Kosmosu. O afektivnoj (akauzalnoj) i efektivnoj (kauzalnoj) promjeni.

Ritual Ambisa, kako je prikazan u Camlad Ritualu3 sa svojom mračnom jednostavnošću, svojim stanovištem, svojim opasnim uslovom pritvora za cijeli lunarni mjesec – je mjesto na kom se stari pathei-mathos od prije i nakon Rituala Unutrašnjeg Adepta spaja sa novim pathei-mathosom iz poslednjih tri ili više godina. Jer kandidat nema šta drugo da radi sem da mozga nad tim stvarima, i da pokuša i jednostavno bude, da bude ono što jeste i što je oduvijek bio – jedna mikroskomička veza koja lebdi između kauzalnog i akauzalnog Vremena. U dodatku, krucijalno je važno i neophodno, da kandidat implicitno mora vjerovati nekome; povjeriti mu hranu i vjerovati mu da će otkriti da je njegov lunarni mjesec izolacije završen. [5] Zapravo, njegovo povjeravanje sopstvenog života nekom drugom tokom cijelog lunarnog mjeseca.


Zaključak – Odgoj Nove Rase

Svo ovo skupljanje iskustva, pomoću Mračnih Umjetnosti i putem Mračne Umjetnosti pathei-mathosa, je teško i zahtijeva određeno kauzalno vrijeme, nalaže decenije, i nužno uključuje ne samo ekseatična4, adversarijalna i Okultna iskustva, već takođe i učenje iz lične patnje; iz žalosti, teške traume (fizičke i/ili emotivne), ličnog gubitka, kao i susret (ili više susreta) sa iminentnom mogućnošću sopstvene smrti.

Stoga, pokažite mi nekoga koji tvrdi da je mudar, koji tvrdi da je otišao dalje od etape Adepta, a ko je mlađi od određenog doba, a koji nije pretprio  žalost, tešku traumu (fizičku i/ili emotivnu), lični gubitak, i susret (ili više susreta) sa iminentnom mogućnošću sopstvene smrti, i ja ću vam pokazati lažova, prevaranta, šarlatana, pozera ili nekog toliko zaluđenog da zapravo vjeruje u fantaziju koju je za sebe, a možda i druge, sam stvorio.

Protivno tome, ne može svako ko je stariji od određenog doba i koji tvrdi da slijedi ili koji je zapravo i slijedio Inicijatorsku Okultnu Potragu biti mudar, ili čak biti Adept. Jer mudrost je jako rijedak sudbinski (Virdom dat) dar – očigledan iz same ličnosti, života i djela zrelog pojedinca – ili je rezultat nečijeg uspješnog višedecenijskog praćenja inicijatorske Okultne Potrage do njenog egzaltiranog kraja, do uspjeha opet vidljivog kroz život, ličnost i djela samog pojedinca [6]. Oba tipa – i oni Virdom darovani i oni koji su je stekli Okultnim, alhemijskim sredstvima – su preteče nove ljudske rase i, iz ove rase, ovog novog odgoja, nove ljudske vrste.

Onih Virdom darovanih ima možda oko tri po vijeku, uprkos onome što profani žele da vjeruju. Onih koji je stiču, za sebe, ima možda tek malo više od tog malog broja, po vijeku. Upravo zato takve inicijatorske Okultne Staze, i Mračna Umjetnost pathei-mathosa i postoje, da stvore, da odgoje više i više takvih bića u konstantno rastućem broju.

Put, sredstva do mudrosti postoje: ali do sada su ljudi pokazali malo sklonosti da taj put slijede, da ta sredstva koriste, preferirajući, kao što to očito i čine, lakoću u odnosu na težinu, živote samozavaravanja, potčinjenosti kauzalnim apstrakcijama i ropstvo njihovim niskim željama i/ili drugima.


Anton Long
Order of Nine Angles
123 yfayen


Bilješke:

[1] Pod terminom mudrost ne podrazumijeva se samo standradna definicija iz rječnika – uravnotežen lični sud; posjedovanje razboritosti – već i stariji smisao poznavanja paganskog, Okultnog načina postupanja sa živim bićima, ljudskom prirodom, i u vezi Prirode i „nebesa“. Naime, posjedujući određene sposobnosti, poput ezoterne empatije, poznavanja samog sebe; posjedovanja Eonskog znanja; te stoga poznavanja Stvarnosti iznad, i bez, svih kauzalnih apstrakcija.

[2] Drugi cilj je besmrtnost, koja za nas predstavlja novo postojanje u akauzalnom.

[3] Pod naučnim se podrazumijeva i ono naučeno i poduzeto pedantno, nepristrasno istraživanje neke specifične oblasti u periodu od nekoliko godina.

[4] PDF kompilacija Enantiodromia – Sinisterni Neksion Ambisa daje neke opšte smjernice za takav način života

[5] Ovo povjerenje, budući da se radi o oralnoj tradiciji, namjerno je izostavljeno iz detalja rituala objavljenog u gore pomenutom tekstu.

[6] Kao što smo tokom godina mnogo puta naglasili – i kao što Kod Časti našeg Bratstva zahtijeva – mi, naša vrsta sudimo o osobi po, i samo po, osnovu ličnog poznavanja njih i njihovih djela, i to poznavanja koje se proteže kroz određeno kauzalno vrijeme. Sve ostalo znak je profanosti.


1 Prema ONA rječniku, Ženska tradicija ili princip koji čini osnovu unutrašnje (Ezoterne) ONA staze te je stoga jedan od suštinskih principa na kom je ONA zasnovana. Ta tradicija je osnov našeg novog sinisternog ženskog principa.

2 Iteration – sinonimno fazi (prim. prev.). Predstavlja izraz prirodne promjene, evolucije

3 Tradicionalnija verzija Rituala Ambisa koja potiče od Camlad Rounwytha saveza, koji prethodi ONA. Novija verzija, nastala nakon formiranja ONA, objavljena je u NAOS-u. – prim. prev.

4 Exeatic – Po ONA rječniku termina, otići dalje i prekršiti ograničenja postavljena i propisana od strane profanih, kao i od sistema koji odražavaju ili manifestuju  etos profanih – poput vlada i zakona onog što je nazvano „društvo“