banner

Povratak u Tamu: Ezoterične Beleške XVII

 

Sinisterno, Arhetipovi, Forme i Eoni:

Svi pravi Adepti razumeju jednostavnu istinu da sve kauzalne forme – izložene/opisane od kojeg god ezoteričnog Reda ili grupe, ili manifestovane kreativnošću/otkrićem od koga god – da su samo obznane/nagoveštaji, i da ovo posebno važi za pokušaje da se definiše/razume: Sinistererno/Akauzalno/Mračni Bogovi, svo ono što su samo termini koji pokušavaju da opišu Neku-stvar1 koja prevazilazi četvoro-dimenzionalnu matricu2.

Magija, Okultno, a posebno pravi Sinisterni put, su sredstva za pomeranje ka iskustvu ove Neke-stvari, i ovo iskustvo – koje samo jeste osnova za pravo Znanje – je uvek samo i uvek individualno: to jest, jedinstveno za pojedinca, sa ovakvim Znanjem koje je suština faze dalje od onoga što se naziva Unutrašnjim Adeptom3.

Dakle, čak i takve stvari kao što su arhetipovi, i podele naše spoljašnje i unutrašnje Promene u Eonima, jesu takave obznane, takav simbol ili simboli, koji pokušavaju da učine dostupno našoj svesti ono što je bilo nedostupno (i stoga ne-poznato) ranije. Znači, takave obznane, ovakvih simbola, su korisne i zaista još uvek potrebne – sve dok se ne dosegne faza Adepta. Onda se udaljavamo od takvih stvari i pomeramo ka doživljavanju suštine. Naravno da može (i treba) naići vreme kada takve stvari neće biti potrebne, kada Sedmi Put Peto-dimenzionalne Magike je shvaćen i praktikovan od mnogih - ali to je zaista mnogo vekova daleko od sada, s obzirom na prilično nizak nivo većine u smislu istinskog razumevanja i nedostatka korišćenja, nedostatka kontrole i nedostatka razvoja, njihovih sposobnosti. U međuvremenu, pravi ezoterični Redovi će nastaviti da vode nekoliko njih koji obećavaju, nekoliko njih koji se trude da se promene i usavrše sebe, uzgajajući tako evoluirani tip.

 

Učenje kroz Iskustvo:

Kao što je bilo istaknuto iznova i iznova u MSS4 Reda ONA, jedini način za razvijanje je kroz iskustvo: da težimo napred i poduhvatimo se praktične magike, praktičnih dela. Da doživimo magijske energije, i da imamo mnoštvo i Svetlih i Tamnih praktičnih iskustava.

Sve reči, bilo pisane ili izgovorene - u stvari, svi oblici predstavljeni u kauzalnom - samo su vodiči; obznane, inspiracije, a to važi za sve MSS Reda. O nekim-stvarima nije bilo reči ili zapisa; neke druge-stvari su samo bile nagoveštene, dok su ostale-stvari bile opisane i simbolizovane u detalje. Ovde postoji namera, koju će oni istinskog uvida i istinske magijske veštine opaziti, ili biti u stanju da opaze, baš kao oni pravi - koji to nastoje dalje kroz praktično iskustvo "dva sveta" - biće u mogućnosti da odrade određene stvari za sebe, i time isprave par "grešaka" ili "propusta" koje mogu/hoće naći u nekim ONA MSS. Ako nisu u stanju da odrade ovo, onda oni nisu napredovali dovoljno daleko, ili se nalaze među neuspelima.
Dakle, uvek će postojati neke stvari ostavljene nedorečene, nepisane, u "javnosti" - i neke stvari koje će ikada biti otkrivane samo od pojedinca do pojedinca, ili iskušene/otkrivene iznova od strane svakog pravog novog Adepta i svakom novom istinskom gospodaru/gospodarici5.

 

Dalje od ONA:

Dvadesetak godina ili tako, nakon prvog puta kada je ONA došla u "pažnju javnosti", odlukom da distribuira različite MSS Reda, sada postoji nekoliko Sinisternih/Okultnih organizacija i grupa koje su izvele svoju inspiraciju, svoje znanje, i slično, od ONA, iako neke od ovih organizacija i grupa ne žele ovo javno da priznaju, pa čak i mogu, ponekad, pokušavati da se distanciraju od svojih izvora takvim stvarima kao što je kritikovanje ONA, ili onoga što oni vide/pogrešno razumeju kao "učenja" Reda ONA. Naravno, ovo se odnosi isto toliko i na one pojedince inspirisane ili na drugi način vođenim spoljašnjoj, javno poznatoj, ONA.

To je prirodan i očekivan proces, jer – kako su nekoliko ONA MSS naveli - ONA je na neki način slična živom-biću, u kauzalnom prožeta kao što je i sa aspektima akauzalnog (Adepti pa čak i neki nadareni Inicijati će shvatiti ono što se ovde podrazumeva). Dobila je svoj sadašnji oblik (pa čak i svoje ime) da bude ovo, između ostalog.  

Iz ovih i drugih emanacija, iz drugih često nepriznatih predstavljanja Reda ONA, biće rođena nova shvatanja, nove promene skovane - to jest, nova kauzalna predstavljanja od akauzalnog, Sinisternog, koje je sve kako treba i mora biti, jer je ONA zaista otvorila neke neksione, čije otvaranje su Mračni Bogovi čekali...

Čak i moj sopstveni život - bogat, raznovrstan, sinisteran, i svetlom i tamom, i stoga zbunjujući drugima – je samo neki novi vodič, jedna inspiracija, jedan nagoveštaj onoga što svi pravi Adepti treba da budu. Ono, kao i ta spoljna ONA koja je sada "znana", može i treba da bude prevaziđeno, od strane drugih.

ONA će nastaviti, razvijajući se, menjajući se, na svoj sopstveni način, jer je sada postignuta faza kada je život koji je sinisterno predstavljeni manifest u spoljašnjoj ONA postao život za-sebe, i stoga može biti ostavljen (egzoterično/javno) bez ikakvih novih rukopisa ili ikakvih datih otvorenih smernica jer je "javni/egzoterični" posao urađen. Tako će uskoro biti, povratak mraku, u tajnost prošlosti - onome što je sporo, iskreno, skriveno, i individualno, uputstva ka tome je uvek bilo, već hiljadama godina. Sve što treba da bude poznato, za druge da nastave tim Putem, je sada postalo dostupno, poznato - a tu je i dovoljno nagoveštaja, posebno u nekim od novijih MSS Reda ONA, za nadarene da idu dalje od-onoga-što-je-javno-poznato ka onome šta mora-biti. Stoga, je prirodno i neophodno da drugi budu inspirisani ONA Redom - i prirodno je i neophodno da oni pokušavaju da ga nadmaše; da oni nastoje da stvore nešto svoje što je  inspirisano Redom ONA.

Naravno, možemo očekivati od nekih, ili mnogih, da probaju i približe, egzoterično i javno (a verovatno čak i u tajnosti) naziv ONA sa sobom, ali oni koji imaju uvid, oni sa istinskim magijskim sposobnostima, će ih prozreti da su varalice, lažljivci, slabići, koji i jesu. Baš kao što će pravi Adepti - ukoliko su domišljati - stvoriti nešto jedinstveno, a možda ga i opisati nekim novim nazivom.

Što se tiče unutrašnje suštine, manifestovanoj u unutrašnjoj, skrivenoj, ONA, ona će nastaviti da bude – posegnuta, dosegnuta, od vrlo malo onih koji imaju tu mogućnost, želju, da je pronađu, uprkos preprekama sa kojima će se susresti.

 

Anton Long
ONA
116yf


1 Some-thing

3 Matrix

3 Internal Adept

4 Manuskripti, manuskriptima

5 Majstoru, majstorici