banner

O9A Protivna Djela – Uspjeh ili neuspjeh?

Među nama, mi (Red Devet Uglova) imamo preko 50 godina - pola stoljeća - pathei-mathosa koji je nastao iz osobnog iskustva protivnih djela, od političkog, religijskog i socijalnog aktivizma do „kriminalnih“ aktivnosti, prikrivenih revolucionarnih i subverzivnih djela, pa do vojnih i paravojnih iskustava te iskustava provedbe zakona.

Za neke od nas, ovakvo praktično iskustvo stečeno je prije priključivanja našem ezoteričnom Putu. Za druge, ovakva učenja rezultat su korištenja i primjene jedne od naših Mračnih Umjetnosti, kao što su Uloge Uvida. S obzirom na to da je naša baza bila (i još je) uglavnom na Britanskom otočju, možda je većina tih iskustava povezana s događajima na ovom otočju. Od prosvjeda u 1960-ima, raznih „neprilika“, društvenih nemira u 70-ima i 80-ima, do nedavnih konflikata koji uključuju „sukob kultura“ Islama i Zapada - popis je dugačak. Povrh toga, uglavnom usmeno prenesena iskustva i učenje od strane nekoliko osoba - povezanima s nama desetljećima prije i koji sada više nisu u kauzalnom području - čiji je pathei-mathos izveden iz velikih konflikata koji su zajednički poznati kao 2. svjetski rat i čija su iskustva poticala s obje strane (Saveznika i Sila Osovine).

Stoga je ovdje raznoliko, bogato naslijeđe - naslijeđeni pathei-mathos naše nove kulture - iz koje možemo učiti, pogotovo o efektivnosti protivnih djela te o korištenju i manipulaciji kauzalnih formi.

Međutim, prije nego nastavimo dalje, moglo bi biti korisno prisjetiti se što smatramo „uspjehom“, a što „neuspjehom“. Za nas, postoje dva kriterija: individualni i Aeonski; bilo da su ove stvari (iskustvom) dokazane da djeluju - da su efektivne - na osobnoj i/ili na Aeonskoj razini. Osobna razina se očigledno odnosi na osobno učenje i razvoj koji je alkemijski, unutarnji - odnoseći se pri tome na ezoterične vještine, promijene u osobnom karakteru itd. - koji je često jasan i manifestiran kroz napredak individue kroz Sedmerostruku Stazu. Ali Aeonski nivo često nije tako jasan, uključujući razumijevanje i uvažavanje našeg Aeonskog cilja, svrhe i zajedničke želje da ih se postigne.1


Osobna i Eonska perspektiva

Generalno, ono što uglavnom opravdano možemo zvati naslijeđeni pathei-mathos ukazuje da naša konkretna protivna praksa djeluje i u pogledu toga da je pokretač alkemijske, interne promijene u našim ljudima, ali i u pogledu testiranja i čišćenja onih s manjkom karaktera i potencijala da budu naše vrste. Ovo je bilo (i još je) uspješno u uzgoju neophodnog osobnog karaktera i u omogućavanju individuama da kroz njihov vlastiti pathei-mathos idu prema cilju mudrosti. Ili, shvaćeno u pogledu naše svrhe i ciljeva, uspješno je u stvaranju i odgoju nove vrste ljudskog bića.

Ali što je s Aeonskim promjenama, našom Aeonskom svrhom i ciljevima? Tu, s moje strane, postoji nekoliko pitanja. (1) Je li protivnička praksa od strane naših ljudi kroz otprilike četrdeset godina postigla išta Aeonski? To jest, u smislu potkopavanju i zamijene Sistema i/ili kretanju prema Novom Eonu? (2) Što naš naslijeđeni pathei-mathos ukazuje u ovom pogledu? To jest, na što ukazuju praktična učenja iz iskustva onih čija su iskustva stečena prije osnutka ONA-e i onih koji su kasnije postali ONA? (3) Što razuman i znanstveni2 pregled posljednjih tisuću ili dvije tisuće godina ljudske povijesti otkriva u pogledu metoda promijene čovjeka?

Počet ću sa zadnjim pitanjem. Stoga, što (da se koristim svjetovnjačkim klišejem) posljednjih dvije tisuće godina ratova, revolucija, carstava, osvajanja, tiranija, kraljeva, ustanaka, pobuna, nereda, religija i njihovih raskola, propagande, grupiranja, marševa, demonstracija, govora, političkih stranaka itd. uče one oštroumne među nama? Ili, da se izrazim preciznije, što nas pathei-mathos onih koji su pretrpjeli takve stvari, koji su iskusili takve stvari, koji su sudjelovali u takvim stvarima, koji su živjeli kroz te stvari, koji su učili kroz te stvari, što nas uči s obzirom na njihove zapise, usmenu predaju, njihove živote, smrti, literaturu, njihove reflekcije (filozofske ili druge), njihovu umjetničku, glazbenu emanaciju?

Moj osobni zaključak, izveden intelektualno prije gotovo četrdeset godina, bio je da su otkrili nešto važno. I velik dio mog života posljednjih četrdeset godina bio je posvećen ispitivanju ovih zaključaka na praktičan način, često kroz moj pathei-mathos, te postizanju više intelektualnog znanja koje može dokazati ili opovrgnuti ove zaključke.

Moj zaključak je bio da takve vanjske stvari nisu na nikakav značajniji način postigle promjenu i razvile veći dio čovječanstva. Da su ljudi, u većini slučajeva, ostali svjetovna, poprilično primitivna bića - koja robuju svojim osjećajima i strastima te ovisna i uvjerena u kauzalne apstrakcije; kojima je lako utjecati i manipulirati.

Ukratko, kao pokretač efektivne ljudske promijene, takvi veliki, nadosobni događaji i sredstva jednostavno ne funkcioniraju. Sve što čine je dopunjavanje spiska onih stvari koje se razlikuju od osobnog učenja kroz nevolje, teškoće, patnju i prevladavanje izazova.

Zadnjih četrdeset godina moga života, barem za mene, otkrile su vjerodostojnost tog zaključka koji me je tada u to ranije vrijeme inspirirao i vodio prema osnivanju našeg ezoteričnog, okultnog Reda.

Odgovor na ostala dva pitanja koja sam postavio prije, također - ponovno za mene - podržavaju ovaj zaključak. To jest, da i naš naslijeđeni pathei-mathos i iskustva ljudi koji su koristili protivničku praksu, Aeonski pokazuju da takva vanjska sredstva i naša protivnička praksa nisu utjecali na Sistem na neki značajan način, niti bi mogli utjecati u bliskoj budućnosti.

U biti, naši ljudi - koji su s nama desetljećima i više - kroz svoje iskustvo i vlastite znanstvene studije, naučili su što sam i ja naučio, a to učenje je utjecalo na njih, promijenilo ih iznutra, alkemijski, kako doista je pravilno, odgovarajuće i okultno3.

Gdje nas to onda ostavlja? S kojim saznanjima? S kakvim znanjem?


Naša Aeonska perspektiva

Ovo nas ostavlja s jedinstvenom Aeonskom perspektivnom, koja je, s moje strane, dio mudrosti; dio naše ezoterične tradicije. Unutarnja inspiracija za našu vrstu.

Ovdje se radi o dvije stvari. Prvo, koliko je stvarna i iskrena promjena osoba - njihove psihe, njihove prirode - spor proces i da će dok naši okultni putevi i naš Red budu nametnuli i prenijeli ovaj proces unutrašnje promjene, te dok budemo utjecali na značajan broj ljudi biti potreban velik dio kauzalnog vremena, od stoljeća do nekoliko stoljeća. Drugo, da je naš istinski posao, i kao individua i kao Reda - našeg Magnum Opusa - iskreno ezoteričan i okultan te na taj način uključen sa lapis philosophicus-om i ne sa nekim čisto kauzalnim samouživanjem ili nekim prolaznim vanjskim promjenama nekih kauzalnih formi ili sa korištenjem takvih formi da bi nastojali i izazvali neke vanjske promijene. Zbog toga je ovaj ezoteričan, okultan rad koji će efikasno i efektivno uvesti i održati Aeonske promijene koje želimo i koje planiramo - u njihovim dijelovima akauzalnog vremena.

To nas naravno vodi do dvije druge povezane i važne stvari koje uključuju prirodu našeg Reda - naše obitelji, naše kulture - i prirodu naših vlastitih ljudskih života te zašto smo dio i zašto ostajemo s našom ezoteričnom obitelji.

Naš Red je predvidio nas kao neksione. Jer mi individualna ljudska bića imamo i kauzalnu i akauzalnu prirodu i prema tome smo okultna bića. Mi imamo potencijal i sposobnost da se promijenimo, da učimo, da se prilagođavamo, da se razvijemo, da evoluiramo na svjestan način, koristeći određene sposobnosti i određene Mračne Umjetnosti i tako razvijajući druge Umjetnosti, druge sposobnosti; a naš Red svojim postojanjem postupno treba povećavati broj ljudskih bića koja čine ovakvu promjenu i evoluiraju.

U praksi, ovo znači, kao što sam upravo spomenuo, da je naš Red u svojoj suštini i namjeri okultan, šireći uokolo individualne potrage za lapis philosophicus-om i koji individualne potrage, kolektivno, tijekom trajanja kauzalnog vremena - uključujući u takve potrage „protivnu praksu“ i određene kolektivne, obiteljske kooperacije - ovo je naše Aeonsko čarobnjaštvo i prema tome stvaraju i stvarati će Aeonske promijene na djelotvoran i dugotrajan način.

Ali ovo predviđanje također znači da ovakva individualna potraga ne završava nužno sa završetkom kauzalnog „oklopa“, našeg lomljivog mikrokozmičkog fizičkog tijela, koje sadrži unutarnju akauzalnu prirodu. Zbog ovoga naravno zadnja faza Sedmerostruke staze, našeg individualnog Magnum Opusa, nema predstavnike, i ne može imati predstavnike u kraljevstvu smrtnika; kako ovo podrazumijeva korištenje lapis philosophicus-a za izlazak iz kauzalnog u akauzalni prostor. Treba spomenuti da je nekolicina dostigla ovo, i dok više ne prebivaju u kauzalnom - nisu više „živi“, nemaju više stare kauzalne oklope - postali su, po samoj prirodi sada njihovog akauzalnog bića, „nevidljivi“ pokretači ljudske i Aeonske promijene te evolucije Kozmosa samoga. Oličenje promjena, oličenje postojanja, koje je otvoreno za vrlo mnogo ljudi; od kojih su samo oni bili sposobni vidjeti iznad zastora svjetovnjaka i osloboditi sebe same od apstrakcija, od strasti njihovog primitivnog, iluzionog sebstva.


Zaključak

Zaključimo, da su takva shvaćanja, takvo misteriozna znanje, takve spoznaje, takav naslijeđeni pathei-mathos, oni koji dijele i razdvajaju nas, naš Red, od puno drugih - grupa i individua - koji danas tvrde da su okultisti ili LHP ili koji znaju tvrditi da koriste neku protivničku praksu ili drugo.

Mi gledamo same sebe i naš Red, na kozmički i okultan način kao neksione. Naša svrha i ciljevi - naše postojanje - čini nas obitelji povezanom čašću i prisegom inicijacije te obitelji koja se širi svojim sporim, prirodnim rastom te postaje kultura i tradicija sa svojim naslijeđenim pathei-mathosom. Prema tome, naša perspektiva neophodno uključuje ne samo našu obitelj (prošlu-sadašnju-buduću) nego također i akauzalne prostore postojanja koji čekaju na nas nakon našeg osobnog kauzalnog okončanja.


Anton Long
Red Devet Kuteva
122 yfayen

Ovo je uređen članak lektoriran od strane AL u ONA Sunedrion u Oxfordu, 122 godine fayena, za koji su neke fusnote dodane nakon lektoriranja.

1 Ovi Aeonski ciljevi i svrha uključuju uzgoj nove evoluirane ljudske vrste, kreiranje novih načina života za ovu novu vrstu čovjeka i prema tome zamjenjivanje postojećeg Sistema. Također, za našu novu vrstu napuštanje ovog planeta kojeg zovemo Zemlja (naše dječje kuće), izrastanje u zrelost i postavljanje sebe među zvjezdane sisteme u našoj i u drugim galaksijama.

2 Pod znanstvenim smatramo i naučeno i preuzeto precizno, nepristrano, istraživanje teme tijekom perioda od nekoliko godina.

3 Pod okultnim smatramo Mračne umjetnosti i Kodeks Sinisternog Numena te one stvari, vještine i sposobnosti koje su skrivene ili nepoznate onima koji nisu posvećeni, svjetovnjacima.