banner

Dostupno kao pdf file za download - ovdje


Verzija 3.03
Revezirano 122 Godine Fayena

ONA sigil

Rječnik Termina Reda Devet Kuteva

Uvodna bilješka:

ONA koristi razne specijalne ezoterične termine, kao što su nexion, uprisutnjenje, akauzalno, Drvo Virda, i tako dalje.

Također treba biti jasno da ONA koristi i neke generalno korištene egzoterične termine – kao što su psiha, i arhetip – na poseban i prezican ezoteričan način, tako da se takvi termini ne smatraju identičnim sa onima kako ih koriste i definiraju drugi, na primjer, Jung.


Bezdan1

Egzoterično, Bezdan predstavlja mjesto gdje se kauzalno ustupa, ili se stapa u, akauzalno, tamo gdje se kauzalno “transcendira”, nadilazi, ili prelazi, i gdje pojedinac ulazi u područje čiste akauzalnosti. Tako da se Bezdan može gledati kao na razmjenu, nexus, vremenskih, bezvremenskih, prostornih i bez-prostornih, dimenzija. To područje je, na primjer, simbolizirano na Drvetu Virda, smješteno između sfera Sunca i Marsa, a ‘Ulazak u Bezdan’ je onaj stadij magijskog razvoja koji razdvaja Gospodara/Gospodaricu2 od Adepta.

Ezoterično, Drvo Virda je samo po sebi reprezentacija Bezdana, kao i druge ezoterične reprezentacije, kao što je Zvjezdana Igra.


Akauzalno

Termin akauzalno se odnosi na “akauzalno Vrijeme i akauzalan Prostor”: to jest, akauzalan Univerzum. Akauzalan Univerzum je dio Kozmosa, gdje Kozmos sadržava i kauzalno i akauzalno, a “kauzalno” se odnosi na opisan, ili predstavljen, kauzalnim Vremenom i kauzalnim Prostorom. Kauzalni Univerzum je ovaj fizički, fenomenalni, Univerzum, trenutno opisan od znanstvenika kao Fizika i Astronomija.

Akauzalno je ne-Euklidovno, i “izvan kauzalnog Vremena”: to jest, ono ne može biti predstavljeno našom konačnom kauzalnom geometrijom (sa tri prostorne dimenzije i pravim kutevima na svakoj) i tokom, promjenom, kauzalnog Vremena (prošlost-sadašnjost-budućnost), ili izmjereno trajnošću kauzalnog Vremena.

U dodatku – kao što kauzalna energija postoji u kauzalnom (razumjevanje takve energije od znanstvenika kao Fizika) – akauzalna energija postoji u akauzalnom, prirode i tipa koji se ne može opisati kauzalnom znanošću kao što je Fizika (koja se bazira na tome da postoji samo kauzalna geometrija i kauzalno Vrijeme).

Prema usmenoj3 ONA tradiciji, postoje razne akauzalne životne forme; raznovrstan akauzalni život, različitih vrsta, a neke su i manifestirane u (ili upale u) našem kauzalnom Univerzumu.

Za više detalja o akauzalnom, akauzalnom životu, pogledaj slijedeće ONA MSS-e: (1) Mitovi Mračnih Bogova: Biti od Akauzalne Tame, (2) Napredan Uvod u Mračne Bogove: Petodimenzionalno Akauzalno Čarobnjaštvo.


Akauzalno Razmišljanje

Jedno od Mračnih Umijeća. Akauzalno Razmišljanje je u osnovi shvaćanje kauzalnih, i akauzalnih energija, onakvim kakve te “stvari” jesu – to jest, izvan svih kauzalnih apstrakcija, i izvan svih kauzalnih simbola, i simbolizama, gdje takvi kauzalni simboli uključuju jezik, i riječi i značenja koja su dio tog jezika.

Jedna od tehnika za razvijanje Akauzalnog Razmišljanja je Zvjezdana Igra (qv).


Eon

Eon – prema Sinisternoj Stazi Reda ONA – je specifično prisutstvo određenih akauzalnih energija na ovoj planeti, Zemlji, energije koje utječu na mnoštvo individua tijekom određenog perioda kauzalnog vremena. Jedan takav utjecaj jest kroz psihu individue. Ovo specifično uprisutnjivanje koje je Eon radi se kroz poseban nexion, koji je Eonska civilizacija, koja je dovedena-u-postojanje na određenom geografskom području i obično je asocirana sa određenim mitovima.


Arhetip

Arhetip je posebno kauzalno uprisutnjenje određene akauzalne energije a s tim je i srodan sa akauzalnim živim bićem u kauzalnom (pa sa tim i “u psihi”): on je rođen (ili može biti stvoren, magijskim sredstvima), živi, i onda “umire” (prestaje biti prisutan, uprisutnjen) u kauzalnom (tj. njegova energija u kauzalnom prestaje).


Balobianci

Oni umjetnici, muzičari, zanatlije, pisci (i slični), koji dijele ili su inspirirani sinisternim etosom i/ili Drekianskim, ili Sotonističkim, životnim-stilom Reda ONA, i/ili oni koji dijele neke ili sve naše ciljeve i svrhe, ali ne moraju imati nekekvo formalno sudjelovanje sa nama, i oni koji obično ne tvrde javno poveznicu sa ONA ili ONA etosom.


Baphomet

Baphomet se smatra Mračnom Boginjom – ženskim sinisternim entitetom, Gospodaricom (ili Majkom) Krvi. Prema tradiciji, ona se predstavlja kao predivna zrela žena, gola od struka prema gore, i drži u svojoj ruci nekoliko ljudskih glava.

Ona se smatra kao jedna manifestacija jednih od Mračnih Bogova, Nevjesta-i-Majka Satane, postoje i Obredi za prisutnjenje Baphomet u naš kauzalni continuum, naprimjer u Grimoaru Baphomet.


Crna Knjiga Satane

Knjiga tog imena sadrži tradicionalne ceremonijalne rituale sinisterne/Sotonističke ceremonijalne magije, korištene od inicijata Reda ONA.


Kauzalne Apstrakcije

Apstrakcije (ili kauzalne apstrakcije) su manifestacije primarno (kauzalno) prirode svjetovnjaka, i proizvedeni su od svjetovnjaka u njihovom svjetovnom pokušaju razumjevanja svijeta, sebe, i kauzalnog Univerzuma. Egzoterično, apstrakcije ponovno-predstavljaju svjetovu jednostavnost i kauzalnu linearnost – kauzalnog redukcionizma, jednostavnog uzročno-posljedičnog, ograničenog kauzalnog razmišljanja.

Sve apstrakcije su lišene Mračne-Empatije i akauzalne perspektive, tako da odišu, ili direktno manifestiraju, materijalizam ili Untermensch etos koji je proizašao iz takvog materijalizma.

Ezoterično gledano, apstrakcija je proizvodnja, i koršitenje, neke ideje, idela, “slike” ili kategorije, pa tako i generalizacije, i/ili nekakav zadatak individue ili individual određenoj grupi ili kategoriji. Postavljanje neke “savršene” ili “idealne” forme, kategorije, ili stvari, je dio apstrakcija.

Apstrakcije sakrivaju pravu prirodu Realnosti – koja je i kauzalna i akauzalna, i čiju pravu prirodu se može shvatiti i razumjeti sredstvom Mračnih Umijeća, i slijedeći Okultnu stazu od Inicijata, do Adepta, i iznad.

Prema ONA, takozvana Okultna Umijeća – a posebno takozvani Sotonizam – drugih jesu manifestacije kauzalnih apstrakcija, kojima fali kao i njima samima vještine Mračne-Empatije, Akauzalnog-Razmišljanja, i Sinisternog Čarobnjaštva, a fali im, kao i njima samima, i sposobnosti da razviju svoje latentne ljudske sposobnosti i svoj latentni sinisterni karakter.


Srž ONA Tradicija

Također znani i kao Pet ONA Sržnih Principa

Osnovni principi na kojima je ONA bazirana. Oni su: (1) put praktičnog djelovanja, (2) put redukcije4; (3) put srodne časti (qv); (4) put opiranja i praktične opozicije Magijanskim apstrakcijama; (5) put Rounwytha tradicije.


Mračna Umijeća

Mračna Umijeća su vještine tradicionalno naučene od onih koji slijede Sedmerostruku (Sinisternu) Stazu, a uključuju Mračnu-Empatiju, Akauzalno-Razmišljanje, i praktično čarobnjaštvo (Eksternalno, Internalno, i Eonsko).


Mračna-Empatija

Jedno od Mračnih Umijeća. Također znano i kao Sinisterna-Empatija (qv) i Ezoterična Empatija. Termin Mračna-Empatija (također pisano Mračna Empatija) također se ponekada koristi da opiše ono-što odiše akauzalnim, a tako i ono-što uprisutnjuje ili može uprisutniti “mračne sile” (mračne/akauzalne energije) u kauzalno i u ljudsko biće; i tako se korišten u egzoteričnom smislu odnosi se na ono-što prožima ili može prožimati stvari sa akauzalnom energijom, i ono što odvaja Okultno u generalnom smislu od egzoteričnog i svjetovnog.


Mračni Bogovi

Prema Sinisternoj Tradiciji ONA, Mračni Bogovi (ili Mračni) su specifični entiteti – živa-bića određene akauzalne vrste – koja egzistira u oblastima akauzalnog, sa nekim od tih entiteta koji su uprisutnjeni, različitim nexionima, na Zemlji u našoj udaljenoj prošlosti. [Pogledaj, na primjer, ONA MS Mitovi Mračnih Bogova: Bića Akauzalne Tame.]


Drek

Netko tko živi praktičan sinisteran život, a s tim i onaj koji živi Zakonom Sinisternog-Numena (qv) i koji Uprisutnjuje Tamu na praktične načine praktičnim sinisternim djelima. Sinisterno pleme je teritorijalna i neovisna grupa Dreka (često uključujući i drekljana – to su, djeca Dreka) koji se grupiraju radi zajedničke prednosti i koji vladaju ili žele vladati određenim područjem, susjedstvom, ili teritorijem. Tako da je sinisterno pleme praktična manifestacija Drekianskog načina života.

Dreki, i njihova povezana plemena, rijetko sudjeluju u otvorenim praktičnim čarobnjaštvima i većina ih se ne opisuje kao Sataniste pa čak ni kao sljedbenike LHP-a. Umjesto toga, oni se opisuju i odnose, jednostavno, kao Dreki.


Etos

Etos se odnosi na isticanje karaktera, ili prirode, određenog weltanschauung. Duha koji ga animira.


Egzeatično

Nadići ili prekoračiti granice nametnute i propisane od svjetovnjaka, i sistema koji odražavaju ili manifestiraju etos svjetovnjaka – na primjer, vlade, i zakoni koji su imenovani kao “društveni”.


Egzoterično/Ezoterično

Egzoterično znači vanjska (kauzalna) forma, ili značenje, ili priroda, ili karakter, ili pojava, ili neka-stvar; dok se ezoterično odnosi na svoju Okultnu/unutarnju/akauzalnu suštinu ili prirodu. Ono što je ezoterično je generalno skriveno od svjetovnjaka (sa namjerom ili drugačije), ili ono što svjetovnjaci ne mogu percipirati ili razumjeti. Kauzalne apstrakcije (qv) sakrivaju ezoteričnu prirodu (karakter) stvari, i/ili takve apstrakcije opisuju ili se referiraju na samo ono-što je kauzalno i svjetovno, tako da su lišene Mračne-Empatije.

Tako da forma proizvedena od Adepta u Eonske svrhe – na primjer, taktika da se pripomogne strateškim ciljevima – ima vanjsku pojavu i vanjsko iznačenje što je obično sve što svjetovnjaci percipiraju ili razumiju, iako ima i (unutarnje) ezoterično značenje.


Falcifer

1) Naslov prvog dijela Deofelovog Kvarteta.

2) Egzoterično ime dano ezoteričnom (“sakrivenom) nexionu kojeg Adepti otvaraju da pripreme put za Vindexa. Taj nexion – kao Vindex – može biti uprisutnjen u specifičnoj individui, ili grupi individua. Postoji simbiozan odnos izmešu Falcifera i Vindexa, koji – kada je uprisutnjen u individuama – može biti ili muško ili žensko.


Pet ONA Sržnih Principa

Vidi Srž ONA Tradicija.


Bog

Prema Redu ONA, Bog – vrhovno Biće stvoritelj – konvencionalnih religija uključujći Judaizam, Nazranizma5, i Islama, ne postoji i nikada nije postojao, i takva fitura se smatra ljudskim, kauzalnim, apstrakcijama, ljudski stvoren konstrukt, mit koji su ljudska bića, pa tako i određene religije i teologije i filozofije, netočno nametnuli na realnost Kozmosa, u uzaludnom pokušaju da ga ili se razumiju.


Hebdomadrija

Tradicionalni naziv korišten da opiše Septenarski Sistem.


Holokaustinizam

Holokaustinizam se bazira na ne dokazanoj Teoriji Holokausta – a ta teorija ima svoju osnovnu dogmu, vjerovanje da je million ili više Židova ubijeno, od njemačkih Nacional-Socijalista, u “plinskim komorama” koristeći Ciklon B. Prema desidentima od nove religije holokaustinizma, to vjerovanje je čudesno, budući da je znanstveno neodrživo, i u najgorem slučaju, ne dokazana dogma (pogledaj Teorija Holokausta/The Theory of Holocaust, od D. Myatta).

Ova fundamentalna dogma koja se odnosi na istrebljenje Židova u “plinskim komorama” sada je postala sveta dogma, a javno poricanje te dogme – ili neslaganje – sa ovom svetom centralnom dogmom religije holokaustinizma je kažnjivo, u mnogim Zapadnim zemljama, zatvorom, a uz to je i još, u svim zemljama Zapada, profesionalno samoubojstvo svakog političara, akademika, učitelja, policajca, novinara (ili bilo koga tko je na nekoj autoritativnoj poziciji) ako je negira, ili se ne slaže, ili čak javno preispituje tu novu religiju, takva je sadašnja moć Magiana i Magianskih Medija.

Iz ove dogme, stvorena je nova religija, koja tvrdi, između ostalog, budući da su Židovi besprijekorne žrtve zlog progona i, od nedavno, genocida, oni imaju pravo na većinu Palestinske zemlje, i prirodno pravo – zbog tog progona i genocida – ne samo da ih se podržava, i pomaže (posebno vojno), nego da ih se oslobodi od većine kriticizma za njihova djela, jer svaka kritika se smratra “poricanjen Židovske patnje”, i/ili podržavanje politike i ideologije (kao što je Nacional-Socijalizam) koja vodi ili može odvesti do takve patnje i progona Židova.

Nadalje, prema ovoj novoj religiji holokaustinizma, “Židovi su izabrani [od Boga] da budu vodiči svijeta, a Izrael [Cionistički entitet koji okupira Palestinu] ima posebno mjesto u efektu Židovskog socijalnog inženjeringa nad svijetom”. [Glavni Rabin Ujedinjenog Kraljevstva, izdano u novinama The Guardian, (London) 7. kolovoza 93yf (1982 n.e.)]

Holokaustinizam, u dodatku, nam donosi “svetu povijest” za godine 1933 do 1945 n.e., a ta “sveta povijest” se ne smije izazvati, i mora se širiti i vjerovati u nju, i ta “sveta povijest”, zaista, naučava se kao nezamjenjiva činjenica u svim Zapadnim školama i Univerzitetima.

S obzirom da su i Judazam, kao religija, i Cionizam, kao dogma bili i ostali povezani sa Židovima, holokaustinizam, na protiv, postao je službena religija svih nacija modernoga Zapada. Ta nova religija se uči u školama, univerzitetima, i objavljuje se u knjigama i medijima.


Homo Hubris

Tip svjetovnjaka, i nova pod-vrsta roda, Homo, nova pod-vrsta koja je evoluirala iz industrijske revolucije i nametanja i kapitalizma i onog što nazivaju demokracija. Ovaj pohlepan i većinom urban stanovnik – kreacija modernog Zapada – je pješadija-vojnik Magiana, i razlikuje se po osobnoj aroganciji, manjku manira, i po manjku poštovanja prema svemu snaga/moć i/ili njegovo osobno zadovoljstvo. Zasićenje, zadovoljstvo i kontrola Homo Hubrisa omogućilo je Magianima i njihovim sljedbenicima (kao što su Hubriati) stvaranje prazne, profane, masovne vulgarne industrije zabave – i masovne “kulture” – modernog Zapada, baš kao što je Magianski Okultizam, Magianski-kontrolirani Mediji, i “kovitljanje”, propagande, političara koji se procjenjuju i prihvaćaju po Magianskoj spletki, i koji drže Homo Hubrisa gotovo potpuno nesvjesnim, i ne brižnim, prema realnosti modernog društva i njihovog potencijala kao ljudskih bića.


Hubriati

Hubriati su klasa individua, na Zapadu, koji su bili i jesu podvezeni Magianskim etosom i deluzijama apstrakcija, i koji okupiraju utjecajne pozicije i/ili pozicije moći. Hubriati uključuju političare, Medijske magnate i njihove sluge, vojne zapovjednike, zastupnike vlada, industrijaliste, bankare, mnoge akademike i učitelje, i tako dalje. Oligarhija (izabrana ili ne izabrana) koja formira kontrolera Zapadnih vlada govoto su u poptunosti hubriati.
Među apstrakcijama koje obmanjuju hubriate jesu Država, nacija, apstraktni zakoni, i pretvaranje koje nazivaju “demokracijom”.


Hubriati-sindrom

Hubriati-sindrom je hubritno6 vjerovanje nekih Okultista da mi ljudska bića: (1) smo, ili možemo biti, kontrolori, onoga što nazivamo svojom, individualnom, Sudbinom; (2) i/ili da smo ili možemo biti izabrani/omiljeni i/ili zaštićeni od nekog vrhovnog Bića ili nekog predstavnika tog Bića; i/ili (3) da smo dovoljno pametni, ili da možemo biti dovoljno pametni, da možemo za sebe smisliti neko sredstvo kontrole za bilo koje prirodne sile na koje naiđemo, uključujući Prirodu, a moguće (ili gotovo sigurno) one sile više Kozmičke prirode.

Za hubriati-sindrom se može reći da je značajka koja se najviše izdvaja kod magiana-od-zemlje, sa jednim simptomom koji je najviše voljen, i na koji se najviše osloni, tehnologija; još jedan simptom koji ima sklonost, a i ljubav prema, riječima i kauzalnim apstrakcijama.

Ovdje je tipična izjava, prepuna apstrakcija, koja izlaže tip hubriati pogleda često održnom kod magiana-od-zemlje:

“Premisa Hrama je da psihocentrična svijest može evoluirati do vlastite božanstvenosti kroz namjerne vježbe inteligencije i volje, procesom postajanja ili dolaženja u postojanje čiji korijen se može naći dijalektičkim metodama koje je izlagao Platon i svjesnom veličanju Volje predložene od Nietzschea…”


Magiani-od-zemlje se tako nazivaju jer, aktualno, ako ne i uvijek otvorenog vjerovanja, takvi ljudi, svjesno ili drugačije, ili su pod utjecajem, osnovnih predpostavki koje leže ispod Magianske religijske perspektive.


Srodna Čast

Princip po kojem se naša vrsta izdvaja po svom ponašanju prema drugom od svoje vrste i prema svjetovnjacima.

Naše ponašanje prema našoj vrsti je vođeno našim Zakonom Srodne Časti (ili Zakonom Sinisternog-Numena ili Drekianskim Kodeksom ili Sinisternim Kodeksom). Naše ponašanje prema svjetovnjacima je vođeno našim razumjevanjem njih kao potreban resurs i kao koristan predmet za bilo koje kauzalne forme koje koristimo za postignuće ezoteričnih, Eonskih, ciljeva.


Zakon Sinisternog-Numena

Zakon Sinisternog Numena (ili Sinisterni Kodeks) je praktična manifestacija, u našem kauzalnom kontinuumu, Sinisternog-Numena – onih stvari koje uzgajaju izvrsnost i sinisterni karakter individue, i tako Uprisutnjuju Tamu na praktičan način. Zakon također opisuje sinisterni etos Reda Devet Kuteva [cjelovit Sinisterni Kodeks je dan Dodatku, ispod.]


Staza Lijeve Ruke (LHP7)

Amoralna i individualna Staza Sinisternog Čarobnjaštva. U LHP-u nema zakona: nema ničega što nije dozvoljeno; ništa nije zabranjeno ili ograničeno. To jest, LHP znači da individual preuzima potpunu odgovornost za svoja djela i svoju potragu, i ne pridržava se etici svjetovnjaka. U dodatku, LHP je gdje individual uči iz praktičnih djela i praktičnih izazova koji su joj integralni.


Magija

Magija (ili Čarobnjaštvo) – prema Sinisternoj tradiciji Reda ONA – se definira kao “uprisutnjenje akauzalnih energija u kauzalno sredstvom nexiona. Prirodom naše svijesti, mi, kao ljudske individue, smo jedan tip nexiona – to jest, mi imamo sposobnost da pristupimo, uprisutnimo, određen tip akauzalne energije.”

Nadalje, magija – kako se razumije i prakticira u ONA – je sredstvo ne samo osobnog razvoja i osobnog razumjevanja (oslobođenja od psihe, arhetipova, utjecaja i afekata) nego i evoluiranje na slijedeći nivo ljudskog postojanja gdje možemo razumjeti, i do određenog obujma kontrolirati i utjecati, ili dovesti-u-postojanje, evolucijsku promjenu na velikoj ljestvici. Takvo razumjevanje, takva kontrola, kao što je dovođenje-u-postojanost, je Eonska Magija.

Eonska Magija je magija Adepta i onih iznad: magija evoluiranog ljudskog bića koji je postigao odrešeni nivo samo-razumjevanja i samo-majstorstva i više nije na milsti nesvijesti psihe, arhetipova, utjecaja, i osobnih/individualnih, i od drugih-bića, kao što je Eon.

Internalna Magija je magija osobne promjene i evolucije: korištenje magije da se dobije uvid i razvije pojedinčeva osobnost i ezoterične vještine. Postoji sedam stadija u Internalnoj Magiji.

Eksternalna Magija je osnovno, “niskog-nivoa”, čarobnjaštvo jer čarobnjaštvo je bilo i još uvijek je razumljivo svjetovnjacima – gdje se određene akauzalne energije koriste za ispunjenje želja individue.

Ceremonijalna Magija jest korištenje (više od dvije individue skupljene u grupu) kompleta ili određenog teksta ili sinisternih ritual da se pristupi i uprisutne sinisterne energije.

Petodimenzionalna magija je magija Novog Eona bez simbola, ceremonija, simbologije (kao što je Drvo Virda) i iznad je svih kauzalnih apstrakcija, i unaprijed je zamišljena u narpednoj formi Zvjezdane Igre.


Magian

Termin Magian se koristi da označi hibridni etos Yahoudskog8 i Zapadnog hubriatia, i također se odnosi na one individue koje su Magiani ili uzgojom ili prirodom.

Suština onoga što mi nazivamo Magianskim etosom je prisutan u Judaismu, Nazranizmu, i u Islamu. Da budemo pedantni, mi koristimo termin Magian u prednosti više uobičajenom terminu Semitski da se opiše etos koji se nalazi ispod tre velike, konvencionalne, religije, jer termin Semitsko, u našem pogledu, nije striktno psihološki korektno da se te religije opišu.

Magijanski etos izražava fundamentalna materijalistička vjerovanja, ideje, Homo Hubrisa, Yahouda, i Hubriatia, da individualno sobstvo (pa tako i samo-identitet) je najvažnija, najosnovnija, stvar, i da individual – sama ili kolektivno (a posebno u formi nacije/Države) – može majstorirati i kontrolirati sve (pa i same sebe), ako imaju pravu tehniku, pravi alat, pravu metodu, prave ideje, novac, moć, utjecaj, riječi. Ljudska bića se nemaju čega bojati, jer ona sui li mogu biti u kontroli.

Magianski etos tako je predstavljen u pobjedi konzumerizma, kapitalizma i lihvarstva nad genijem, munimoznim, živućom kulturom; u vulgarizmu mehanističkog marxisma, Freudove psihologije, socijalnog inžinjeringa i planiranja i nadgledanja dadilje Države; u vulgarizmu moderne zabave centrirane oko seksa, sebičnog-samozadovoljstva, manjku manira i dostojanstva, i raznim “slavnima” (primjer u Hollywoodu); i u povlađivanju, licemjerju, lukavstvu, i osobnom nečasnom ponašanju, koje gotovo svi moderni političari Zapada imaju i prakticiraju.

Magiani (kao vrsta) su specifičan tip ljudskog bića – oni su prirodni izrabljivači drugih, zaposjednuti instinktivnim tipom ljudske lukavštine i pohlepne osobne prirode. Kroz poslijednje milenijume oni su razvili talenat manipuliranja drugih ljudskih bića, specijalno Zapadnih svjetovnjaka, sredstvom apstrakcija – kao što je lihvarstvo i “sloboda” i marxistički/kapitalistički “socijalni ižinjering/planiranje” – i prevarama/iluzijama, kao što je “demokracija”. Lako manipulirana priroda Zapadnih svjetovnjaka, i Magianski talenat za takve stvari kao što su lihvrastvo i sud/nagovaranje, njihova sposobnost da vješto manipuliraju, i njihov podtekstualni šarlatizam (i gotovo uvijek kukavička priroda), dali sui m dobit, moć i utjecaj.

Kao takvi, Magiani su – trenutno – naši prirodni i zaista naši nužni smrtni neprijatelji, ne samo radi utjecaja i kontrole nad svjetovnjacima (utjecaj koji i mi sami želimo postići svojim Eonskim ciljevima) nego suštinski jer je Magianski utjecaj i kontrola de-evolucija u najgorem mogućem smislu (uzgajanje kao što je bilo i jest Homo Hubrisa), gdje je naš utjecaj i vodstvo evolucijsko u najboljem mogućem smislu; sredstvo oslobođenja individual, praktično – od tiranstva kauzalnih apstrakcija – i psihološki, da prošire svoju svijest, na primjer, svjesnošću o akauzalnom i kroz sinisterno-numinozne ciljeve ostavljajući ovaj planet, naš djetinji dom.


Svjetovnjaci9

Egzoterično, svjetovnjaci su definirani kao oni koji nisu od naše sinisterne prirode – to jest, oni koji ne žive po Zakonu Sinisternog-Numena (qv).

Ezoterično, svjetovnjaci/svjetovanjštvo se definira kao biti pod utjecajem, ili pod robstvom, ili pod ovisnošču, i/ili vjerovanjem u, i/ili korištenje sredstava razumjevanja, kauzalne apstrakcije (qv).


Naos

1) Ime jedne od “ploča” (sfera) Zvjezdane Igre, uzete od zvijezde istog imena: Zeta Puppis u zviježđu Argo.

2) Ime ONA texta “Naos – Praktičan Vodič u Postajanju Adepta”.

3) Prema usmenoj legend, postoje Zvjezdana Vrata – pravi fizički nexion – u regiji oko ili blizu ove zvijezde.


Nexion

Nexion je specifična konekcija10 između, ili sjecište, kauzalnog i akauzalnog, a nexioni mogu, egzoterično, biti smatrani kao “vrata” ili otvori ili “tuneli” gdje postoji, ili može postojati, tok akauzalne energije (pa tako i akauzalnih entiteta) iz akauzalnog u naše kauzalan Prostor i kauzalno Vrijeme; putovanje u samo akauzalno; ili voljan, svjestan tok ili uprisutnjenje (mračnim čarobnjaštvom) akauzalnih energija.

U osnovi, postoji tri glavna tipa nexiona. Prvi je pravi fizički nexion. Drugi je tip nexiona živi kauzalno biće, kao što smo mi. Treći tip nexiona je magijska kreacija: to jest, nekakav oblik u-kojem se akauzalne energije uprisutnjuju ili “kanaliziraju” od sinisternog Adepta. [Za više detalja oko tri tipa pogledaj ONA MS Mitovi Mračnih Bogova.]


Devet Kuteva

Devet Kuteva ima nekoliko značenja – ili interpretacija, egzoteričnih i ezoteričnih – ovisno o kontekstu.

U ezoteričnom smilsu, oni predstavljaju devet kombinacija (i transformacija) od tri “alkemijske” substance, od kojih su tri i njihove transformacija (kauzalne i akauzalne) predstavljeni u Zvjezdanoj Igri.

U egzoteričnom, pred-Adeptskom, smislu, može se reći da predstavljaju 7 nexiona na Drvetu Virda plus 2 nexiona koja predstavljaju sam DV kao nexion, sa Bezdanom (konekcija između individualnog i akauzalnog) koji je jedan od ta 2 “druga nexiona”. Treba zapamtiti da, naravno, svaka sfera DV nije dvodimenzionalna (ili čak trodimenzionalna) i na jednostavan način svaka sfera može biti refleksija (“sjena”) druge – na primjer, Merkur je “sjena” Marsa.

U drugom egzoteričnom smilsu, devet je alkemijski process od 7 plus 2, a 2 je ujedinjenje opozitnog: i, u određenom smislu, ovo ujedinjenje se može uzeti (magijski, na primjer, u praktičnom ritualu) kao ujedinjenje muškoga i ženskoga (zbog toga jedan od zove Obred Devet Kuteva) – iako ima drugih praktičnih kombinacija, kao što svaki magijski čin koji koristi takve Kuteve treba trajati jedno cijelo alkemijsko doba: to jest, takav rad bi trebao okupirati prostor kauzalnog-vremena, čineći ju takvom letverodimenzionalnom magijom koja može pristupiti petoj magijskoj dimenziji, samom akauzalnom. Neko, malo, veće razumjevanje O Devet – u odnosu sa ritualom za stvaranje Nexiona – je nagovješteno u nednovnom fiktivno-baziranom MS Atazoth.
Iznad toga, Devet Kuteva su simboli Zvjezdane Igre koja je sama čarobnjaštvo – to jest, jedan nexion koji može uprisutniti akauzalno. Ali čak i to je samo početak – reprezentacija, u simbolima, onoga što je u suštini, bez simbola: korisno sredstvo za Inicijate, Adepte, da se pokrenu prema petodimenzionalnoj magiji koja je utjelovljena u, i izvan, ONA.


Najner11

Alternativan naziv za Dreka, i također za slobodnog operativca koji se drži srži ONA tradicija.


Red Devet Kuteva (Order of Nine Angles/ONA)

ONA je subverzivno, sinisterno, ezoterično udruđenje koje sadržava Sinisterna Plemena, Dreke, Tradicionalne Nexione, Sinisterne-Empate, individualne Čarobnjake (muške i ženske), i Balobiance.

Jedan od primarnih ciljeva ONA jest razviti nov tip ljudskoga bića korišteći i razvijajući naše latentne sposobnosti (sredstvom Mračnih Umijeća) i uzgajajući nov tip individualnog karaktera, a taj novi tip karaktera koji je sinisteran može biti njegovan i razvijen samo praktičnim sredstvima i kroz praktična egzeatička djela.


Uprisutnjenje Tame

Termin korišten da opiše manifestaciju sinisternih (akauzalnih) energija u kauzalnom sredstvom neke kauzalne ili kominacije kauzalne/akauzalne forme, egzoterične ili ezoterične.

Gledano egzoterično, Uprisutnjenje Tame znači svjesno raditi sinisterno čarobanjštvo ili ezoteričnim sredstvima (kao što je Obred Mračnog Čarobnjaštva) i/ili kroz prakitčna (egzoterična) sinisterna djela gdje je namjera sinisterna.

Gledano ezoterično, Uprisutnjenje Tame znači poduzeti čin Sinisternog Virda i raditi Eonsko Čaronjaštvo.


Psiha

Psiha individue je termin korišten, na Sinisternoj Stazi, da opiše one aspekte individue – one aspekte svijesti – koji su sakriveni, ili nedostupni, ili nepoznati, individui. U osnovi, takvi aspekti se mogu smatrati kao da su sile/energije koji utjecaju ili mogu utjecati na individuu na emocionalan način ili na način u kojem individual nema direktnu kontrolu ili koji nerazumije. Jedan dio te psihe je ono što se naziva “nesvijest”, i neke sile/energije te “nesvijesti” jesu, i mogu biti, opisane terminom “arhetipova”.


Rounwytha

Ime tradicionalno dano onoj nekolicini, rijetkim, individuama (većinom ženama) koji prirodno posjeduju dar Mračne-Empatije (ili Sinisterne-Empatije ili Ezoterične Empatije).


Rounwytha Tradicija

Također znano i kao Staza Rounwytha.

Ženska tradicija ili princip koji formira osnovu za unutarnju (ezoteričnu) Stazu Reda ONA i koja je jedan od sržnih principa na kojem je ONA bazirana.

U praktičnom smislu, i egzoteričnom, ovaj princip znači: (1) prepoznavanje potrebe da se prošire pojedinčeve sposobnosti kultiviranjem, razvijanjem i korištenjem ezoterične empatije (ili Mračne-Empatije), i (2) razumjevanje da naš Drekianski Kodeks važi bez straha i usluga – jednako, bez razlike – za muške i ženske naše vrste, i da se naša vrsta sudi isključivo po djelima i po tome tome kako dobro se drže srodne časti, a ne po godinama, seksualnim preferansima, ili bilo kojim drugim kategorizacijama i predrasudama Starog Eona. Tako ovaj princip znači, na primjer, da Vindex iz ONA tradicije može bit ii muški i ženski ratnik.

Ezoterično, ova tradicija/princip se izražava kroz arhetip Dame Gospodrice i u akauzalnoj formi (akauzalnom entitetu) kao Baphomet, Mračna Boginja ezoterične ONA tradicije kojoj su se i još se nude žrtve.


Satana

Satan se smatra, u Redu ONA, kao egzoterično “ime” određenog akauzalnog bića: to jest, kao živi entitet koji postoji u akauzalnom. Taj entitet ima sposobnost da se uprisutni, manifestira, u našem kauzalnom fenomenalnom svijetu, i ima sposobnost – budući da je mjenjolik – preuzme razne kauzalne forme. [O “imenima” takvih bića, pogledaj, na primjer, Fusnotu (2) MS Mitovi Mračnih Bogova.]

Tako da ONA ima koncept Satane koji je drugačiji i neovisan i od Judaisma i Nazraizma, a to biće koje egzoterično nazivamo Satana nema ovisnost sa bilo kojom religijom i mističnim Bogom tih religija.

Satana, kao riječ, vodi porijeklo od stare (u korijenu feničanske) riječi koja je postala starogrčka aitia – „optužba“ – qv. Eshil: aitiau ekho. Upravo je ova starogrčka forma kasnije korumpirana u hebrejsku „Satana“ kao i “Šejtan”. Nadalje, u Grčkoj klasičnog perioda riječi aitia i diabole su korišćene da označe istu stvar.

Riječ dijabolično potiče od grčke riječi diaballo  što bi značilo „proći pored“ ili „iznad“, od korijena dia – kroz i kao kauzalni akuzativ „uz pomoć“. Kasnije diaballo dobija i moralno značenje, npr. „usprotiviti se“ (Aristotel) iako je ponekad korišćeno (kao diabolos) kada se na umu ima „loš“ ili „lažan“ smisao, kao npr. lažna optužba.

Takođe treba dodati da postoje dobri dokazi da su pisci Starog Zavjeta bili inspirisani ili su usvojili starije priče, mitove i legende o Persijskom božanstvu koje je nazivano Ahriman i koji bi se stoga mogao smatrati arhetipom bibilijskog Satane kao i Iblisa iz Kurana. Slično tome, postoje dokazi da je i Bog – Jehova – iz Starog Zavjeta zasnovan na mitovima i legendama o Persijskom božanstvu poznatom kao Ahura Mazda.

Stoga, nekako je čast biti nazvan satanistom – neko ko se protivi mitovima i etosu ovih navodno „izabranih od Boga“ i koji zaista, kao prirodni satanista, prezire paranoične priče o progonu koje se mogu naći u Starom Zavjetu i svuda, i prezire svaki pomen ne samo nekog svemoćnog bića – stvoritelja već isto tako i njegov izbor neke grupe ljudi kao njegovog/svog „izabranog naroda“.


Satanizam

Prema ONA, Satanizam je specifična Staza Lijeve Ruke, a jedan od ciljeva je transformirati, evoluirati, individuu korištenjem ezoteričnih Umijeća, uključujući Mračno Čarobnjaštvo. Drugi cilje je, kroz korištenje Sinisterne Dijalektike, transformirati svijet, i samo kauzalno, - na primjer – vraćanjem, uprisutnjenjem, u kauzalno, ne samo entitet znan kao Satan nego i druge Mračne Bogove.

U suštini, pa tako i ezoterično, Sotonizam – onako kako se razumije i prakticira u ONA (uprisutnjuje sredstvima Tradicionalnih Nexiona) – je jedna važna egzoterična forma prikladna trenutnom Eonu, i tako je korisna u Uprisutnjenju Tame.

Sotonizam se definira, u Redu Devet Kuteva, kao prihvaćanje, ili vjerovanje u, postojanje nad-osobnog bića zvanog i osovljivanog Satana, i prihvaćanje, ili vjerovanje u, da je ovaj entitet sposoban određenu kontrolu, ili imati utjecaj, nad ljudskim bićima, individualno, ili drugačije, a takva moć je često i u većini slučajeva ako ne i potpuno iznad moći individue da ju kontrolira bilo kojim sredstvima.


Septenarsko

Ime za osnovnu simboliku (kauzalnu magijsku simboliku) Sedmerostruke Sinisterne Staze predstavljene egzoterično kroz Drvo Virda, i koja se sastoji od sedam stadija ili “sfera” spojenih raznim prolazima.


Sinisterno

Od ili sadržavajući našu Mračnu Tradiciju, pa tako i od pet sržnih ONA principa (qv). Često korišteno kao sinonim za Stazu Lijeve Ruke.


Sinisterna Dijalektika

Sinisterna dijalektika (često nazvana sinisterna dijalektika povijesti) je ime dano Satanističkoj/Sinisternoj strategiji – koja gura našu evoluciju na sinisteran način, na primjer, (a) korištenjem Crne Magije/sinisternog uprisutnjenja da se promjeni individual/događaj na značajnoj skali kroz veći period kauzalnog Vremena; (b) da se dobije kontrola i utjecaj; (c) korištenjem Satanističkih form ii magijskih uprisutnjenja da se stvori/izazove promjene na velikoj skali kroz period kauzalnog Vremena; (d) da se Novi Eon dovede-u-postojanje; (e) da se izazove i sije remećenje i Kaos kao uvod u bilo bilo đto ili sve ili ništa što će slijediti.


Sinisterna-Empatija
Sinisterna-Empatija (ili Akauzalna-Empatija ili Mračna-Empatija ili Ezoterična Empatija) je specifičan tip empatije – koji se odnosi na i tiče se akauzalnog-znanja. To jest, percepcije i razumijevanja akauzalne prirode onih bića koji posjeduju ili manifestiraju akauzalnu energiju.

Sinisterna-empatija je jedna od sposobnosti/vještina koje mogu naučiti prikladni (ali ne svi) Internalni Adepti, i mogu biti razvijeni od onih iznad tog određenog ezoteričnog stadija znanja i razumijevanja.

Neke rijetke individue (tradicionalno nazvani Rounwytha) su prirodno nadareni Mračnom-Empatijom.


Sinisterni-Numen

Sinisterni-Numen je termin koji opisuje ono što, i one koje predstavljaju određen tip akauzalne energije u kauzalnom.

Tako, određeni arhetipovi, i arhetipske forme, su – egzoterično – sinisterno numinozne, i imaju sposobnost da utječu i inspiriraju ljudska bića – kao i, u nekim slučajevima, imaju sposobnost da usmjere određene individue iznad sposobnosti tih individual da kontroliraju takvo usmjerenje.

Jedan od najpraktičnijih manifestacija (najpraktičnije uprisutnjenje) sinisternog-numena je kauzalna regija Zakon Sinisternog-Numena, a taj Zakon služi da odredi, i manifestira, ono što nije svjetovno, i ono što jest ONA.


Sinisterna Staza
Ime dano sistemu treninga (magijskog i praktičnog) Inicijata korištenog u ONA. Ponekada nazvan i Sedmerostruka Sinisterna Staza.

Sadrži sedam stadija, a svaki predstavlja određeni magijski Stupanj. [Vidi, na primjer, ONA MS NAOS.] Jedan od ciljeva Staze je stvoriti Satanističku individuu.


Čarobnjaštvo

Često korišten kao sinonim za magiju (qv). Čarobnjaštvo – prema Mračnoj, Sinisternoj, tradiciji koju slijedi ONA – jest korištenje, od individue, individual, ili grupe, akauzalne energije, ili direktno (sirovo/akauzalno/kaotično) ili sredstvom simbolizma, formi, ritual, riječi, basmi (ili sličnih manifestacija ili uprisutnjenja kauzalnih konstrukata) sa korištenjem koje često uključuje specifične, privremene (kauzalne) ciljeve. [Vidi ONA MSS Uvod u Mračno Čaronjaštvo i NAOS.]


Zvjezdana Igra

Zvjezdana Igra je reprezentacija devet aspekata osnovnih tri od kojih promjena u kauzalnom vremenu predstavlja određeno uprisutnjenje akauzalne energije. To jest, devet predstavlja ne samo nexion koji uprisutnjuje akauzalni događaj u našooj psihi i svijesti, nego također i druge nexione.

Ova određena reprezentacija je “apstraktna”, i odvojena je od “kauzalne” simbologije Drveta virda (i samog septenarkog sistema).

Zvjezdana Igra postoji u dvije osnovne forme: “jednostavna forma” i “napredna” forma, i jedan od ciljeva je razviti akauzalno-razmišljanje (iznad kauzalnih apstrakcija) i tako vještinu u petodimenzionalnoj magiji.

Također može biti igrana i kao “igra”, slično šahu, i može se koristiti magijski, da se uprisutne akauzalne energije. Osnove Zvjezdane Igre su opisane u ONA MS NAOSu.


Tradicionalni Nexioni
Ime dano ONA grupama (ili Hramovima) gdje individue koračaju Sedmerostrukom Stazom, i gdje se rade čarobnjačke sinisterne ceremonije. Mnogi (ako ne i svi) Tradicionalni Nexioni slijede put Satanizma.


Tradicionalni Satanizam

Termin, prvi put korišten od ONA nekoliko desetljeća prije, da opiše svoju Sinisternu i Septenarsku Stazu, i ra se odvoji od drugih tipova “Sotonizma” (kao što su od LaVeya i Aquina) koji su dobili javnu viđenost.

Termin je korišten da opiše ONA zbog usmenih, i drugih, učenja: mnoga učenja su (kao što je Septenarski sistem i Ezoterične Basme; legend i mitovi o Baphomet i Mračnim Bogovima; i Satanizam kao individualna Staza osobne i Eonske evolucije) predana usmeno od povučenih Adepata kroz mnoga stoljeća.

Termin Tradicionalni Satanizam je od tada prisvojen i od drugih, a neki su ga pokušali drugačije definirati.


Drvo Virda

Drvo Virda, konvencionalno opisan (“nacrtan”) sa svojim korespodencijama i asocijacijama i simbolima (vidi ONA MS NAOS) predstavlja određene akauzalne energije, a individua koja se upoznaje sa tim korespodencijama i asocijacijama i simbolima može pristupiti (u većem ili manjem stupnju ovisno o sposobnosti i vještin) energijama asociranim sa Drvetom Virda. Samo Drvo Virda je symbol, jedna reprezentacija, onog susreta (ili “sjecišta”) kauzalnog i akauzalnog što je ljudsko biće, i može se koristiti da predstavlja put, potragu, individue prema akauzalnog – to jest, prema cilju magije, koji je stvaranje nove, evoluiranije, individue.


Vindex

Ime egzoteričnog (ili “vanjskog”) nexiona kroz kojeg se uprisutnjuju moćne akauzalne energije na Zemlji da se uništi trenutni statu quo (Stari Eon, sada manifestiran u takozvanom Novom Svjetskom Poretku) i da se pripremi put za – i označi praktičan početak – Novom Eonu. Kao Falcifer (q.v.), Vinde se može uprisutniti (“manifestirati”) u individui (koja može biti žensko ili muško). Ako je individual, Vindex je utjelovljenje Zakona Novog Eona, koji je osobna čast [Vidi ONA MSS Zakon Novog Eona i Kraj Tiranije: Anarhija, Magija i Zakon Osobne Časti].

Korišten kao egzoterično ime individue, Vindex znači “Osvetnik”, id ok se tradicionalno (i semantički) odno na muško ime, sa Anglicizacijom12 ženske forme je Vengerisse, Vindex se često koristi u odnosi is a muškim is a ženskim koji/koja jeste ili postaje nexion.

Vindex je ime dano osobi (muškoj ili ženskoj) koja, praktičnim djelima, dovodi-u-postojanje nov način života i koja se suočava, i poražava, kroz silu i oružije, one sile koje predstavljaju nečast i impersonalnu tiraniju manifestiranog modernog svijeta, specijalno u onome što je prikladno nazvati “Zapad”.

Glavni neprijatelj Vindexa – i na praktičnom nivou i u terminima etosa – je Magian. Glave trupe Magiana su hubriate Zapada – to jest, vulgarna Zapadna oligarhija koja je originalno uzgojila i održala Bijele Horde Homo Hubrisa kao mučenike-radnike, robove pod plaćom i pješadije za svove materijalističke sisteme industrijalizma, kapitalizma, kolonijalizma i prazne (ne-numinozne, apstraktne) Države, i ti hubriati, u ranom dvadesetom stoljeću (NE, ili Ere Vulgaris), su preuzeli i evoluirali Magijanski etos, dok Magianski etos nije, od kraja Prvog Cionističkog Rata, počeo predstavljati moderni Zapad, sa Bijelim Hordama Homo Hubrisa koji su sada  efektivni mučenici-radnici, robovi-plaće i pješadije za Magiane, i čiji porezi, rad i žrtva služe da održe cijeli pohlepni Magianski sistem živim. Suština novog puta i života Vindexa sadržava i implementira (etos Vindexa): (1) put plemena i klanova na mjestima apstrakcije moderne nacije-Države; i (2) put, zakon, osobne časti na mjestima apstraktnih zakona danih od vlada.


Vird

Korišten u ONA, Vird je termin koji opisuje onu nad-osobne sile (ili energije) koje utječu na individuu, a koje ne-Adept ne može kontrolirati na nikoji način, dok Adept može otkriti i do određenog ograničenog utjecaja, a samo oni koji su iznad ezoteričnog stadija Gospodara/Gospodarice (to jest, iznad Bezdana) se mogu u potpunosti sinkronizirati.

Egzoterično, Vird se može gledati kao na Kozmičke sudbine individue (primjeti množinu, zbog djelomične akauzalne prirode Virda), nasuprot jednostavnoj, kauzalnoj/linearnoj, Sudbini individue, a ta Sudbina može biti otkrivena sredstvom Rituala Internalnog Adepta.


Baphomet

ONA
118 Godina Fayena
Revizirano 122
Verzija 3.01

 

Dodatak
Sinisterni Kodeks

 

Oni koji nisu naša sinisterna braća i sestre jesu svjetovnjaci. Oni koji su naši braća i sestre žive po – i spremni su umrijeti po – našem unikatnom kodeksu mračne (sinisterne) časti.

Naša sinisterna čast znači da smo žesto odani samo našoj sinisternoj, ONA, vrsti. Naša sinisterna čast znači da smo nepovjerljivi, i da ne vjerujemo – i obično preziremo – sve koji nisu kao mi, posebno svjetovne.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest biti spreman, voljan, i sposoban se braniti, u bilo kojoj situaciji, i biti pripremljen za upotrebu smrtonosne sile da bi se obranili.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest biti odan prema, i braniti je, našoj vrsti: činiti našu dužnost, čak i do smrti, prema našoj braći i sestrama kojima smo prisegli na lojalnost.

Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest tražiti osvetu, čak i u smrti, protiv bilo koga tko nečasno radi protiv nas, ili tko nečasto radi prema onima kojima smo prisegli lojalnost.

Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest nikada se voljno pokoriti svjetovnom; radije umrijeti boreći se nego predati im se; radije umrijeti (ako je potrebno i od naše ruke) nego si dopustiti da nas oni obečašćeno ponize.

Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest nikada nevjerovati bilo kojoj zakletvi ili zavjetu, ili obećanju, danom od svjetovnih, i uvijek biti oprezan i sumnjiv prema njima.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – je raspraviti bilo kakve ozbiljne sporove, među nama, ili suđenjem preko borbe, ili dvobojem sa smrtonosnim oružjem; i izazvati bilo kojeg svjetovnog na dvoboj, ili jednog od naše vrste – koji osporava našu sinisternu čast ili daje svjetovne optužbe protiv nas.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – je raspraviti bilo kakve neozbiljne sporove, među nama, tako što će žena ili čovjek od nas (brat ili sestr koji su visoko cijenjeni zbog njihovih sinisternih djela), prosuditi i odlučiti umjesto nas, i prihvatiti ih bez pitanja, podnositi njihovu odluku, zbog poštovanja koje imamo prema njima kao arbitre.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest uvijek držati riječ prema onima od naše vrste, jednom kada smo dali riječ preko naše sinisterne časti, prekršiti takvu riječ je kukavičluk, svjetovno djelo.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest ponašati se sinisterno časno u svim bavljenjima sa našom sinisternom vrstom.

Naša obaveza – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – jest oženiti/vjenčati se samo sa onima naše vrste, koji kao mi, žive po našem Kodeksu i koji su spremni umrijeti da očuvaju sinisternu čast i svoju i od njihove braće i sestara.

Naša dužnost – kao individue koja živi po Kodeksu Sinisterne Časti – znači da kada se zakletva sinisterne lojalnosti i vjernosti jednom da („Prisežem na svoju sinisternu čast da ću…“) može završiti samo: (1) tako što će čovjek ili žena od sinisterne časti formalno pitati osobu kojoj je zakletva dana da ih oslobode od te zakletve, i ako ta osoba to prihvati i oslobodi ih; ili (2) ili smrću te osobe kojoj je zakletva dana. Sve ostalo nam je bezvrijedno, i svjetovan je čin.


1 Ambis

2 Majsotra/Majstoricu

3 auralnoj/auditivnoj tradiciji – prim.prev.

4 riječ „culling“, koja je ovdje prevedena kao „redukcija“, označava proces ubijanja/reduciranja životinja po određenom i speficičnom kriteriju. U kontekstu ovog teksta a i same ONA tradicije općenito, „culling/redukcija“ se odnosi na reduciranje [Magiana] ljudi svjetovnog karaktera, reduciranje ljudskog viška, slabog ljudskog šljama - prim. prev.

5 Nasrani – riječ koju su arapske kulture koristile za kršćane.

6 Hubritan, kao hubriati, od hubriatia

7 kratice za Stazu Lijeve Ruke i Stazu Desne Ruke korištene su kao kratice sa engleskog Left Hand Path (LHP) i Right Hand Path (RHP), zbog već globalnog i prepoznatljivog značenja. prim.prev.

8 židovskog

9 profani

10 u originalu „nexion“, što se definira kao „spona ili veza između kauzalnog i akauzalnog“, otuda i izraz „conexion“, aludirajući na konekciju - „conection“. prim.prev.

11 od engleske riječi nine = devet; grubi prijevod riječi Niner bi bio „devetnjak“. prim.prev.

12 Anglicizacija je proces pretvaranja verbalnih ili zapisanih elemenata bilo kojeg jezika u formu razumljivu engleskom govorniku.