banner

9


Naš Sinisterni KarakterJedan od primarnih ciljeva subverzivne i sinisterne asocijacije, egzoterno poznate kao Red Devet Uglova jeste da pomogne u stvaranju nove vrste ljudskog bića, i otuda novu, višu sinisternu ljudsku vrstu.

Imajući ovaj cilj, neophodno je znati, ne samo prirodu, karakter, ličnost ovog novog ljudskog bića, već kako i kojim praktičnim i/ ili ezoteričnim sredstvima takav tip osobe može biti kreiran i njegovan.


Sinisterna Priroda i Svjetovnjačka Priroda

      Zarad konciznosti i zarad argumenta, napravićemo neke vjerodostojne generalizacije, zasnovane na proučavanju i posmatranju ljudskih bića, kao i nekih oblika ljudskih bića koji su nastali u kauzalnom periodu Vremena.


Svjetovnjaci

Svjetovnjaci sačinjavaju ogromnu većinu ljudskih bića, i neke od uznemiravajućih karakteristika svjetovnjaka su sledeće: 1) njihov nedostatak uvida u same sebe; 2) njihova urođena priroda podrazumjeva da mogu lako biti savladani od strane svojih osjećanja, svojih ličnih želja i retorike drugih; 3) njihova urođena želja za komforom, sigurnošću i  njihova potreba za ispunjavanjem svojih prohtjeva; 4) njihov urođen strah od onoga što je drugačije; 5) njihova temeljna nesposobnost da svijesno transformišu sebe putem πάθει  μάθος.1

Jedna bitna svjetovnjačka karakteristika je ta, da generalno, ili skoro uvijek sebe obmanjuju povodom svojih sposobnosti, posebno u odnosu na ’poznavanje sebe’.

Još jedno korisno zapažanje u vezi svjetovnjaka – još jedna korisna generalizacija - jeste da se čini kako postoji više tipova svjetovnjaka i da ti tipovi ispoljavaju određeno ponašanje koje ih razlikuje od drugih tipova svjetovnjaka. Na primjer, imamo Zapadnog (predominantno bjelačkog) svjetovnjaka koji ispoljava određenu lukavost, oholu aroganciju, koji posjeduje prirodu siledžije, koji je krvoločan, i koji imaju urođenu predrasudu, uvjerenje da su ’superiorni’ u odnosu na druge – uvjerenje koje sada lukavo pokušavaju da skrivaju, često čak i od sebe samih. Dobar primjer ovog tipa svjetovnjaka je Tony Blair2 – prepredeni, arogantni, lažljivi, manipulativni političar, sa kompleksom superiornosti, koji vjeruje da ima neku vrstu „misije“ da donese svoj svjetovnjački tip takozvane „civilizacije“ drugima, koji uvijek smišlja izgovore za svoje neuspjehe, zbog njegovog – uvijek indirektnog i stoga kukavičkog – ubijanja drugih, i koji, što je najbitnije, ne shvata ili ne razumije da je on sam manipulisan od strane drugih ili od strane nekih kauzalnih abstrakcija kojima robuje.

 

Predatori:

Ljudski predatori koji sačinjavaju veoma mali procenat ljudske vrste generalno, i stoga su rjetki, imaju istaknute sledeće osobine: 1) djeluju na osnovu instikta, i taj ih instikt kontroliše i podvodi tako da su primorani da reaguju na određen način, kao što je ubijanje ljudi ili silovanje žena; i 2) nedostaje im sposobnost ili želja da spoznaju sebe i da kontrolišu sebe. Stoga, i ako neki od njih mogu imati urođenu prirodnu lukavost koja im može biti od pomoći (kao što je od pomoći životinjskim predatorima poput vuka ili lisice), ovi predatori su životinje sa sposobnošću govora koje hodaju uspravno.

Treba imati na umu da mnogi, koji vole da smatraju sebe za predatore – ili koji su od strane drugih bića posmatrani kao predatori po prirodi – to ustvari nisu. Ovo se, na primjer, odnosi na takve svjetovanjake ili Magiane3 kao kapitalističke preduzetnike, oportunističke političare (korumpirane i sl.) i karerijski reketaši. I naravno, odnosi se i na one svjetovnjake sklone fantaziranju, koji vole sebe da smatraju ili čak nazivaju „satanistima“. Ni jedan od ovih tipova ljudi nemaju istinsku životinjsku, potčinjavačku i uništavajuću predatorsku prirodu – niti posjeduju urođeni ljudski sinisterni karakter.


Magiani:

Magiani su posebna vrsta ljudskog bića – oni su prirodni eksplotatori drugih, opsjednuti instiktivnim tipom ljudskog lukavstva i gramzivom ljudskom prirodom. U toku prošlog milenijuma razvili su talenat za manipulaciju drugim ljudskim bićima, posebno Zapadnjačkim svjetovnjacima, putem abstrakcija – kao što su zelenaštvo i „sloboda“ i marksističko/ kapitalistički „socijalni inženjering/ planiranje“ – i putem prevara/ iluzija kao što je „demokratija“. Priroda Zapadnjačkih svjetovanjaka kojom se lako manipuliše i Magianska talentovanost za takve stvari kao što su zelenaštvo i parničenje/ nagovaranje, njihova sposobnost da lukavo manipulišu i njihovo, u osnovi, šarlatanstvo (i skoro uvijek kukavička priroda) su im dali bogastvo, moć i uticaj.

Dobar primjer šarlatanskog Magiana – koji je stekao uticaj medju svjetovnjacima uprkos plegijatorstvu i nedostatku originalnosti – jeste LaVey4.

 

Prirodni Sinisterni Tip:

To su ona, trenutno rjetka, ljudska bića – one individue koje su racionalno ili instinktivno ili na oba ta načina spoznali i/ ili razumjeli mane, ograničenja kod svih gore pobrojanih tipova ljudi- i koji su stoga, iznutra žudeći za nečim višim, nečim većim, nečim mračno-numinesnim5, koji su probali da mjenjaju sebe ili eksperimentišu u tom pravcu, često kroz traženje izazova kako fizičkih tako i ezoteričnih, vjerujući i nadajući se da će im takvi izazovi, takve stvari, donijeti uvid i pokrenuti neki oblik unutrašnje promjene, tu transformaciju koju žele.

To su oni koji osjećaju, koji znaju da su- ili su došli do spoznaje da su- drugačiji od svih ostalih ljudskih tipova, i koji su stoga nezadovoljni sami sobom, i koji stoga često imaju prirodan instinkt za mračno- numinesnim: za ono što, za one stvari kojih se svjetovnjaci posebno plaše ili ih nalaze uznemirujućim ili koje su označili kao jeretičke ili „ilegalne“.

Ovaj tip ljudi je jedan od razloga zbog kojeg ezoterična, sinisterna organizacija kao što je ONA postoji.

 

Uzgoj Sinisternog Karaktera

Treba razumjeti da, u egzoteričnom smislu, ONA treba shvatiti kao sredstvo; praktičan sistem za izazivanje promjena u čovjeku. Može se upotrjebiti analogija da ONA predstavlja novi oblik akauzalne tehnologije, tehnologije koja koristi akauzalnu energiju i tu energiju na specifične načine dovodi u postojanje na ovoj planeti.

To jest, osnovna sredstva ONA su: 1) praktični sistem treninga za individue; vodič kroz način na koji individua može da se mjenja, evolvira i razvija sinisterni karakter i ojača već postojeći latentni sinisterni karakter, kao i; 2) inspirisanje i stvaranje novih načina ljudskog življenja koji mogu promjeniti, evolvirati ljudska bića u kolektivnom (ne-individualnom) smislu.

Ovaj naš individualni trening je manifestovan, na primjer, kroz našu Sedmostruku Sinisternu Stazu, i ova Staza – budući da je unutrašnja, individualna, alhemijska i sinisterna – jeste teška i opasna; zahtjeva određen period kauzalnog Vremena, mnoge godine ustvari. Ali čini ono što joj je i namjena – tj., stvara individue opsjednute od strane određenog, evolviranog, jakog sinisternog karaktera.

Naši novi načini življenja se manifestuju kroz naša sinisterna plemena, koja jesu, i koja formiraju našu sinisternu zajednicu i našu sinisternu vrstu. I ona čine ono što im je namjena – šire naše subverzivne, sinisterne, evolucione etose, i uzgajaju, u mnogo većem broju nego naš individualni trening, potpuno novi tip ljudskog bića.

 

Stoga, cilj sinisternog udruženja kao što je ONA nije samo da ojača, razvije, evolvira te prirodno sinisterni karakter, koji već može postojati u nekim individuama, već da, što je jednako bitno, asimilira što više ljudskih bića sa ciljem da im da našu sinisternu prirodu; sa ciljem da ih učini djelom naše sinisterne zajednice. Ovaj razvoj i ova asimilacija jeste to što će stvoriti potpuno novu vrstu ljudskih bića. Ova asimilacija se odvija pridruživanjem ili asimilacijom u naša plemena ili stvaranjem novih sinisternih plemena koja će asimilirati druga ljudska bića i tako proširiti svoju teritoriju.

 

Naša Nova Sinisterna Rasa

Naš novi, razvijeni, sinisterni karakter je očigledan u mnogo čemu. Neka od ovih novih ljudskih bića su oplemenila i razvila samo-svijest i samo-kontrolu; sposobnost racionalnog (logičkog) mišljenja – sposobni su da procjene situaciju na racionalan način.

Ova nova vrsta individua ima sposobnost da mjenja oblik; da djelaju sa ubjeđenjem, u određenim ulogama, zarad posebnih razloga, čak i ako je taj razlog da se nauči nešto o drugima i njima samima. Takođe posjeduju sposobnost empatije; sposobnost da se odbrane i prežive, i spremni su da bez milosti koriste smrtonosnu silu ako je neophodno.

Oni takođe, što je jako bitno, posjeduju sposobnost da prihvate promjene okolnosti i da uče iz iskustva, razvijajući i evolvirajući sebe tako na kontrolisan i svjestan način (πάθει  μάθος).

Oni mogu biti bez strasti okrutni, ako se to zahtjeva ili je neophodno; i posjeduju sposobnost da vide daleko iznad kauzalnog trenutka i iznad kauzalnog, ličnih osjećanja i fokusirani su na dugoročne ciljeve koji, što je najbitnije i sinisterna nužnost, uključuju dugoročne, nad-lične ciljeve. Oni posjeduju sposobnost – ukoliko se to zahtjeva ili je neophodno- da manipulišu situacijama ili ljudima u svoju korist ili da bi postigli gore pomenute ciljeve.

Stoga, u suštini, nova sinisterna individua je: 1) ultimativno (često kao posljedica πάθει  μάθος), bez strasti imaju kontrolu nad sobom – nad svojim djelima, osjećanjima, riječima, mislima; i stoga posjeduju sposobnost da uče kroz različita iskustva i da mjenjaju sebe kao rezultat istih. 2) posjeduju sposobnost da racionalno pristupaju situacijama i individuama; 3) posjeduju sposobnost znanja, viđenja i razumjevanja izvan kauzalnog; posjeduju znanje ili viziju o mogućnostima ljudskog života, i samim tim znanje o tome kako mi i Kosmos možemo da se mjenjamo i razvijamo.

Osim toga, oni posjeduju tu, često tihu, ne-demonstrativnu unutrašnju snagu, tu unutrašnju odlučnost koja se razvija iz spoznaje da mogu odbraniti sebe; iz prolaženja mnogih i različitih teških praktičnih izazova; iz iskustva o ljudskog života kako Tamnog tako i Svijetlog; i zbog toga što su, na primer prošli kroz tu unutrašnju alhemijsku promjenu koje su rezultirale ili praćenjem Sedmostruke Staze do Adepta ili iznad toga, ili  zbog toga što su bili dio sinisternog kolektiva i djelili život i djela tog kolektiva.

Kada su u pitanju pojava i lično ponašanje, oni racionalno mogu izabrati da budu – u svijetu svjetovnjaka ili da se prikazuju svjetovnjacima- kao jedan ili više tipova ljudi skrivajući tako sebe na sinisteran način. To jest, mogu racionalno da biraju da postanu novi sinisterni tip, u skladu sa njima sada poznatom ličnom prirodom koju potpuno razumiju, i u skladu sa njihovim sinisternim ciljevima koje su odabrali.

Na primjer, mogu biti jeretički, odmetnički tip koji izaziva strah, ali koji je uvijek opasan i potencijalno smrtonosan za one koji nisu od naše vrste; neko ko može biti među svjetovnjacima tražeći druge da ih asimilira ili iskoristi za neku sinisternu svrhu.

U ovom obliku oni se razlikuju po svom načinu odjevanja, po svom izgledu, po svom specifičnom ponašanju i moguće po svom dijalektu, svom jeziku, svemu što je prikladno za nekog ko pripada određenom sinisternom plemenu i koji, stoga, ovim stvarima otvoreno pokazuje svoju vjernost kolektivu: istinski ratnik na našem sinisternom putu.

Alternativno mogu istupati kao prosvjetljeni, individualni adepti Sinisterne Staze – moguće iz ezoteričnog tradicionalnog neksiona – i stoga će biti suzdržani, prefinjenih manira, i posjedovaće aristokratsko držanje, jer takva suzdržanost i takvi maniri su jedan od načina kojima kontrolišu sebe i društvene situacije. To jest, takve individue otkrivaju ἀρετή6 - što je osnova istinske ἀριστοκρατία7, one sinisterne ἀριστοκρατία koja može steći kontrolu i/ ili uticaj nad nekim ili mnogim svjetovnjacima, u određenom kauzalnom Vremenu ili na određenom kauzalnom mjestu.

Stoga, u ovom obliku oni – osim ako je to zbog nekog određenog razloga neophodno – ne privlače pažnju na sebe bilo svojim stilom oblačenja, pojavom ili načinom ponašanja i sa ovim, ili zbog ovog prefinjenog i kontrolisanog ličnog ponašanja, oni se izdvajaju od drugih, što ih čini, Staroeonski rečeno, posebnom klasom, drugačijom vrstom. I zbog toga posjeduju određenu, specifičnu sinisternu harizmu drugačiju, ali blisku, kao kod gore pomenutog, otvoreno sinisternog plemenskog oblika.


Ove dvije osnovne ilustracije – dvije među mnogima – služe da pokažu da naša nova sinisterna rasa – unaprjeđeno ljudsko biće – nije posebno zainteresovana ili je fokusirana na udovoljavanje sebi – i ako uživaju udovoljavajući sebi kada osjećaju da je to prigodno ili potrebno – niti su posebno zainteresovani ili fokusirani na sebe do granice koja isključuje svakoga i sve ostalo. Takođe nisu fokusirani na, ili su zainteresovani za Staroeonske ciljeve i abstrakcije, kao što su „dobrobit čovječanstva“ ili ono što je „ispravno i etički“, ili štagod. Umjesto toga oni su u ptrazi za novim sinisternim interesima i novim sinisternim ciljevima, balansirajući uživanje u životu, likovanje u svojoj jedinstvenosti, sa racionalnom, fokusiranom, svjesnošću oslobođenom od strasti rođenu iz spoznaje i perspektive izvan kauzalnog momenta i iz toga što su spoznali sebe kao drugačiju rasu, kao one koji stvaraju i mjenjaju ne samo ljudsku evoluciju i ljudsku istoriju, već i Kosmičku evoluciju i Kosmičku istoriju.


Dakle, njihovi – naši – individualni životi imaju fokus, značenje, težnju, intezitet koji nadilazi kauzalno – daleko iznad prostih kauzalnih abstrakcija i shvatanja; i taj fokus, to značenje, taj intezitet života i življenja, koji odiše akauzalnim, sinisternim-numenom, jeste to što ih – nas – čini posebnom rasom ljudskih bića koja su kazna za svjetovnjake, kazna za Magiane, rušitelji tiranskih abstrakcija: kazna i slom svega onoga što nas je čitav milenijum sprječavalo da postanemo ono za šta imamo potencijal - božanska, numinosna, Kosmička vrsta.b
Anton Long
The Order of Nine Angles
121 Godina Fayena1Grčki termin „Patei-Matos“ koji se može razumjeti i prevesti kao ’učenje od protivnika’ ili ’mudrost se rađa iz patnje’ – p.p.

2Bivši premijer Velike Britanije – p.p.

3Magi – naziv za sveštenike mazdaizma u staroj Persiji koji su imali veliku moć i politički uticaj. Ta religija se inače smatra korjenom svih „abrahamskih religija“- p.p.

4Anton Szandor LaVey – osnivač Curch of Satan.

5U originalu “Numinous“ – pridjev koji označava prisustvo božanske sile – p.p.

6Grčki ’arete’ – izraz koji ukazuje na bilo koju vrstu izvrsnosti ili nadmoći- p.p.

7Grčki ’aristokratija’ – p.p.