banner

ONA sigil

Sinisterna1 Demonologija


Varka Savremene Magike

Fundamentalna greška koju je većina LHP2 okultista na Zapadu napravila u proteklih više od 500 godina jeste ta da su bili prevareni zavaravanjima Magijanskog Okultizma [1] , posebno u vezi sa demonima i demonologijom.

Razmotrite npr. srednjevjekovne Grimoare, koje je nekada bilo teško pribaviti ali koji su sada dostupni, koji navodno otkrivaju tajne pomoću kojih je čarobnjak mogao prizvati, koristiti ili komunicirati sa različitim demonskim entitetima. Bez izuzetka, ovi su Grimoari, počev od Knjige Honoriusa3 do Abramelinovog Grimoara4 i dalje, zasnovani na Nazarećansko - Jevrejskoj tradiciji (koja uključuje i kabalu), što je razlog tome da većina njih imaju jevrejska imena ili pojudeizovana imena.

Čak i danas, četvrt vijeka nakon što je ONA otkrila ezoternu tradiciju Hebdomadrije (Sedmostruke Sinisterne Staze), ova Nazarećansko – jevrejska tradicija tzv. demonologije još uvijek se smatra autentičnom i Okultnom.

Razmotrite, na primjer, skoro objavljenu knjigu (2009), naslovljenu kao Enciklopedija Demona i Demonologije5 koja navodno predstavlja enciklopedijsko nabrajanje demona, i svaki od tih „Zapadnih“ demona pripadaju bilo Nazarećansko – Gnostičkoj ili Nazarećansko – Jevrejskoj tradiciji srednjevjekovnih Grimoara i onim, poput Zlatne Zore i Kroulija, koji su nekritički upili tu iskrivljenu Magijansku Okultnu Tradiciju.

Štaviše vrlo je indikativno pravoj prirodi mnogo hvaljenih Zapadnih Okultista, poput Alistera Kroulija, da su bespogovorno prihvatili ove srednjevjekovne Grimoare i njihove Jevrejske demone. Oni su ih prihvatili do te mjere da je Krouli u svojim tvrdnjama smatrao tzv. Abremelinov Grimoar značajnim, ili čak istaknutim Zapadnim magijskim tekstom [2], i iz kojih je Magijanskih/Kabalističkih priziva Krouli  mogao (očigledno) da manifestvuje svog Svetog Anđela Čuvara (aka njegovo istinsko – više – sopstvo) nazvano Aiwass. Tako je Krouli na osnovu  Magijanskog/Kabalističkog čarobnjaštva razvio/napravio svoju Liber AL Vel Legis (ili je njome darovan), koji je pomalo pretenciozni tekst postao njegov raison d’etre. Ili u najmanju ruku, bio je to izgovor da sebe proklamuje Magusom izigravajući papu o tipu Magijanske magike u koju je vjerovao i koju je obznanjivao.

Taj Krouli je, nakon svoje smrti, uspio da se okiti sledbenicima koji tvrde da je on Magus, koji proglašavaju njegovu Telemu nekom vrstom „novog doba“ i koji ga smatraju nekom vrstom autoriteta u Magiji, a to zapravo otkriva takve sledbenike kao nesposobne Okultiste i profane ljude, što i jesu.

Zapravo Okultna istinitost je da svako ko posjeduje bar nešto istinskog / pravog  Okultnog uvida, neku trunku te mračne empatije koja je temelj pravog čarobnjaštva, ne samo što bi prozreo Kroulijevo poziranje, već bi i shvatio, intuitivno ili drugačije, da je cijela ta tradicija Magijanskog čarobnjaštva/magije pozersko glupiranje i/ili psihička kontrola što i jeste.


Sinisterna Demonologija Hebdomadrije6

Prema ezoternoj Tradiciji Hebdomadrije – za koju ONA tvrdi da predstavlja izvornu Zapadnu Okultnu Tradiciju – demoni su specifična vrsta akauzalnih, živih entiteta. Oni nemaju Jevrejska „imena“, ne mogu se prizvati ni kontrolisati sredstvima datim u lažnim srednjevjekovnim Jevrejskim Grimoarima, baš kao što ni Satana nema veze sa Jevrejskom Biblijom niti sa ontologijom i teologijom Nazarećana, i baš kao što tzv. Bog Jevreja i Nazarećana ne postoji – te Satanu u krajnjem ne može kontrolisati ni taj Bog niti ljudi koji koriste Nazarećanski mumbo – jumbo [3]. Jer sam Satana je određeno akauzalno biće. [4]

Ezoterno shvaćeni, demoni su stoga tip neljudskih entiteta, iz akauzalnog kontinuuma, koji mogu izaći na naš kauzalni smrtni plan preko (putem ili kroz) neksion. [5] Stoga, oni se mogu smatrati određenim tipovima akauzalne energije.

Prema tome, čarobnjaštvo – ezoterno i pravilno shvaćeno – predstavlja (1) upotrebu od strane individualca, individualaca ili grupe, akauzalne energije bilo direktno (sirovo/akauzalno/haos) bilo kroz simbolizam, forme, rituale, riječi, chantove (ili slične manifestacije ili predstave kauzalnih konstrukata) a koja upotreba često uključuje neki privremeni cilj; i (2) spuštanje na zemlju ili predstavljanje (uprisutnjenje7) akauzalnih entiteta u kauzalnom putem neksiona.

Pravi Sinisterni Grimoari su stoga tekstovi koji daju instrukcije kako se imenuju ili kako se mogu „imenovati“ takvi entiteti u kauzalnom i kako se može pristupiti neksionu ili neksionima ka akauzalnom ili kako se oni mogu otvoriti da omoguće tim entiteima (i/ili takvim akauzalnim energijama) da se manifestuju (upisutne) u našem kauzalnom kontinuumu: odnosno ovdje na Zemlji ili u našoj svijesti ili u svijesti drugog ili drugih ljudskih bića.

Kako je rečeno u MS8 Copula Cum Daemone 0:

Suština naše sinisterne Unutrašnje Magije jeste Copula Cum Daemone, bilo u bukvalnom smislu sjedinjenja sa nekim akauzalnim entitetima, bilo u psihičkom smislu, odgoja, oslobađanja i sjedinjenja sa svojim unutrašnjim Baeldraca9 i da tako postane kauzalno obitavalište (ali i dalje smrtno) sinisterne promjenljivosti. U slučaju svog Baeldraca, sjedinjenje počinje ritualom sinisterne Inicijacije, odgojenog kroz putovanje do Spoljnjeg Adepta, oslobođenog ritualom Unutrašnjeg Adepta i potpuno spojenog (ponovo ujedinjenog) sa svojim kauzalnim bićem uspješnim Prelaskom Ambisa.

U bukvalnom smislu, sjedinjenje sa određenim akauzalnim entitetima može biti učinjeno na više načina. Prvo, invocirajući ih u sebe kroz Mračno Čarobnjaštvo. Drugo, evocirajući ih opet kroz Mračno Čarobnjaštvo, imajući pritom kandidata (smrtnika, voljnog ili nevoljnog) koji bi bio domaćin tako evociranom entitetu. Treće, otvaranjem kolokacija devet fizičkih neksiona i ponovo prizivajući Mračne Bogove nazad u našu kauzalnu ravan.

Jednostavan primjer prvog načina jeste rad sa stazama Drveta Virda10 (vidi NAOS). Primjer drugog načina je Ceremonija Prisjećanja11 kako je data u Grimoaru Bafomet. Fiktivna predstava takvih prezentovanja akauzalnih entiteta data je u Eulaliji: Mračnoj Kćeri Bafomet (Eulalia: Dark Daughter Of Baphomet) i u tri priče, Jenyah, Sabirah i u Nebu Snova (In The Sky of Dreaming)12.

U prilično bukvalnom smislu, neki akauzalni entiteti – kada se manifestuju u kauzalnom su demoni. Vragolasta, zla bića koja – kao i većina akauzalnih bića – imaju sposobnost izmjene oblika i mogu preuzeti mnoštvo kauzalnih formi, benignih, životinjskih, ljudskih ili kakvih drugih. Neke od tih vrsta akauzalnih bića su možda i prerasla u mitove poput onog o Zmajevima, ili u legendu o Sukubima i Inkubima. Neka akauzalna bića, kada se manifestuju u kauzalnom, su više srodna δαίμων13 klasičnih legendi – unutrašnji izvor energije koji vodi, inspiriše i izaziva smrtnike; ili fizički prisutna bića koja nadziru, čuvaju određena sinisterno - numinozna mjesta; ili bića koja povremeno boraveći u kauzalnom, mogu da povrate kosmičku ravnotežu dovodeći ljude do ludila ili im donoseći nesreću ili ih pak ubijajući. Ipak, drugi akauzalni entiteti, drugačijih akauzalnih živih vrsta (ali uvjek sa sposobnošću promjene oblika) poznati su nam pod takvim kauzalnim imenima koja smo im pripisali kroz lično iskustvo i interakciju u prošlosti – npr. Bafomet, Mračna Boginja i Gospodarica Zemlje; i Satana, Gospodar Tame; njih oboje mogu, ako tako Oni žele, da se sjedine sa nama, fizički i karnalno, kada su prezentovani (uprisutnjeni) u kauzalnom, na Zemlji, u nekoj Njima, i nama, odgovarajućoj kauzalnoj formi, i iz koje unije nas Oni mogu darovati akauzalnim, besmrtnim postojanjem, ako im je to, i mi, po volji.

Stoga termin Copula Cum Daemone izražava suštinu naše sinisterne Interne Magije, srž nekih od naših demonskih, opasnih (ali često i divnih) sinisternih praksi, i isto tako cilj naše Sinisterne Staze, koji je besmrtno postojanje u ravnima iznad ovog našeg smrtnog, ograničenog kauzalnog postojanja.

Ono što je bitno za razumjeti jeste to – potpuno suprotno od Magijanskog Okultizma, lažnih Jevrejskih Grimoara i šarlatana poput Kroulija – da ne postoji način da mi kao privremena smrtna bića kontrolišemo bilo kog demona ili bilo koji akauzalni entitet koji možemo prizemljiti ili uprisutniti u kauzalnom kontinuumu. Ne postoje „riječi moći“ kojim se kontrolišu takvi entiteti; nema „Boga“ na koga se možemo osloniti; nema „kruga zaštite“. Nema napitka, čini ili priziva koji mogu spasiti nas ili druge. Nema „tajnog Grimoara“ u kom možemo naći sredstva da učinimo sebe „gospodarima“ ili „gospodaricama“ takvih akauzalnih entiteta. Jer takve akauzalne energije, takvi akauzalni entiteti, - kojeg god da su akauzalnog tipa ili vrste – nisu vezane ograničenjima našeg kauzalnog kontinuuma i svakako nisu vezani našom slabašnom smrtnom ljudskom prirodom. Jer većina takvih entiteta je besmrtna posmatrano iz naše kauzalne perspektive.

Treba dodati da jednom uprisutnjeni (prezentovani) takvi entiteti djeluju – postoje, žive, obitavaju – u našem kauzalnom kontinuumu u skladu sa svojom akauzalnom prirodom. Najviše –najbolje – što mi krhka, pogrešiva smrtna bića možemo da učinimo jeste da se sprijateljimo sa njima, da budemo njihovi drugovi ili ljubavnici, jer možemo da težimo da budemo ili postanemo kao oni.

Stoga, prema našoj Mračnoj Tradiciji, smatramo Satanu i Bafomet [6] davno izgubljenim rođacima ( i možda potencijalnim ljubavnicima) kojima se treba diviti i poštovati ih, ali nikada štovati [7].


Istinsko Mračno Čarobnjaštvo je stoga teško, i vrlo opasno. Ono je za nekolicinu onih koji se usuđuju, koji se mogu suprostaviti i koji mogu, intuitivno ili drugačije, vidjeti izvan granica koje nam je Magijanski etos -  i Magijanski Okultizam – postavio ili pokušao da postavi.

Praktično Mračno Čarobnjaštvo stoga nije samo ezoterna Umjetnost, već i opasno zanimanje. Ponekad može odvesti u ludilo, mnogo češće dovodi do zaluđenosti, hvalisavosti i/ili do spuštanja na takav nivo varvarizma na kom su korisne i neophodne vještine razuma, samo-kontrole i ezoterne ravnoteže nestale.

Praktično Mračno Čarobnjaštvo je isto tako i sredstvo pomoću kog možemo razumjeti sebe, razviti se i evoluirati, kao i poremetiti/izmijeniti društva i druga ljudska bića i tako biti vjesnici tog novog Eona, tog Mračnog Imperiuma, koji je jedan od ciljeva sinisternih Adepata da ga dovedu u postojanje, do pada profanih ljudi i onih nalik Magijanima.


Baphomet
Order Of Nine Angles
121 Year Of Fayen


Bilješke:

[1] U vezi Magijanskog Okultizma, pogledajte jedan dosta šaljiv tekst, Magijanski Okultizam od Ms Pontyhat.

Kao što je pomenuto u Rečniku Termina Reda Devet Uglova (v. 2.05):

Termin Magijan se koristi za označavanje hibridnog etosa Jevreja i Zapadnih hubrijata a odnosi se i na one individue koje su Magijani bilo po odgoju bilo po prirodi.

Magijanski etos izražava fundamentalno materijalističko vjerovanje, ideju Homo Hubrisa14, Jevreja i Hubrijata, da je individualno sopstvo (i stoga samo identitet) najvažnija, najfundamentalnija stvar i da  individua – bilo sama bilo u kolektivu (a posebno u obliku nacije/Države) – može da kontroliše sve (uključujući i sebe samu) ako posjeduje prave tehnike, prava sredstva, prave metode, prave ideje, novac, moć, uticaj, riječi. Da se ljudska bića nemaju čega plašiti jer imaju ili mogu imati kontrolu.

Magijani (kao rasa) su specifična vrsta ljudskih bića – oni su prirodni eksploatatori drugih, koji posjeduju instiktivni tip ljudske lukavosti i gramzivu ličnu prirodu. Proteklih milenijuma razvili su talenat da manipulišu drugim ljudskim bićima, naročito onim profanim sa Zapada, putem apstrakcija – kao što je zelenašenje i „sloboda“ i marksističko/kapitalistički „socijalni inžinjering/planiranje“ – i pomoću obmana i iluzija poput one o „demokratiji“. Priroda profanih ljudi sa Zapada koja je lako podložna manipulaciji i Magijanski talenat za takve stvari kao što su zelenašenje i sporenje/nagovaranje, te njihova sposobnost da lukavo manipulišu i njihovo ukorijenjeno šarlatanstvo (i skoro uvijek kukavička priroda) dali su im bogatstvo, moć i uticaj.

Kao takvi, Magijani su – trenutno – naši prirodni i zaista neophodni smrtni neprijatelji, ne samo zbog njihovog kukavičluka, i njihovog uticaja i kontrole nad profanim ljudima (što je nešto čemu mi sami težimo kako bi ostvarili neke Eonske ciljeve) već suštinski zbog toga što je Magijanski uticaj i kontrola de-evolutivan u najgorem mogućem smislu (odgajajući kao što je činila i čini Homo Hubris-e), gdje  bi naš uticaj i vođstvo bili evolutivni u najboljem mogućem smislu; način da se individualci praktično oslobode – od tiranije kauzalnih apstrakcija – i  fizički, da prošire svoju svjesnost, kroz npr. svijest o akauzalnom i kroz naš sinisterno – numinozni cilj napuštanja ove planete, našeg doma iz djetinjstva.

[2] U vezi pravopisa Magike. Spelovanje Magike – nasuprot prethodnom uobičajenom nazivu Magija – je alternativna riječ za čarobnjaštvo, vulgarno pripisana Krouliju.
Ipak, to određeno spelovanje datira iz srednjevjekovnih vremena (kao i spelovanje musick) kao što će pregled kompletnog Oksfordskog Rječnika i otkriti. Spelovanje, manje više očuvano kroz vjekove od strane nekih povučenih Zapadnih Okultista koji su djelovali na uobičajen način većine pravih čarobnjaka, uključujući i one koji su odani tradiciji Hebdomadrije, a koji se način sastojao u prenošenju znanja, i njihove tradicije od strane Majstora/Majstorica Inicijatima u tajnosti.
Stoga pretpostaviti, kao što to neki profani čine, da svako ko danas koristi spelovanje Magika mora, na neki način, biti pod Kroulijevim uticajem, nije samo nelogično, već isto tako indikativno kako ti profani ne vide dalje od nametnute lažne Magijanske stvarnosti na koju su navikli.

[3] Za istoriju o Satani, prema Sinisternoj Tradiciji, pogledajte ONA tekst „Kratka Istorija i Ontologija Satane“ (Short History and Ontology of Satan) O Satani pogledajte djelove dva i tri ONA Teksta „Kompletan Vodič u Satanizam“ (Complete Guide To Satanism)

[4] Za ezoternu tradiciju akauzalnog i kauzalnog, pogledajte ONA tekst „Ontologija i Teologija Tradicionalnog Satanizma“(Ontology and Theology of Traditional Satanism)

[5] Neksion je posebna veza, ili ukrštanje, između kauzalnog i akauzalnog i neksioni se mogu, egzoterično, smatrati srodnim „kapijama“ ili prolazima ili „tunelima“ gdje postoji ili može postojati tok akauzalne energije (i samim tim i akauzalnih entiteta) iz akauzalnog u naš kauzalni Prostor i kauzalno Vrijeme; putovanje u samo akauzalno; ili voljni, svjesni tok ili predstavljanje/uprisutnjenje (kroz Mračno Čarobnjaštvo) akauzalnih energija.

U osnovi, postoje tri glavna tipa neksiona. Prvi je aktuelni fizički neksion. Drugi tip neksiona je živo kauzalno biće, poput nas samih. Treći tip neksiona je magična kreacija: odnosno neki oblik/forma u koju je akauzalna energija prezentovana (uprisutnjena) ili „kanalisana“ od strane sinisternog Adepta.

[6] Nasuprot glupiranju Magijanskog Okultizma, Bafomet je – prema tradiciji Hebdomadrije – ženski akauzalni entitet, opisan kao Mračna Boginja, Majka / Gospodarica Zemlje. Pogledajte npr. tekstove: Bafomet i Vampirica Mračnih Bogova (Baphomet: Vamperess of The Dark Gods) i Mračna Boginja kao Arhetip (The Dark Goddess As Archetype).

[7] Pogledajte, na primjer tekst Ontologija i Teologija Tradicionalnog Satanizma (Ontology and Theology of Traditional Satanism)


1 pojam 'sinister' ima nekoliko značenja. Ono označava i zlo, zlokobno, grešno, opako, a i „lijevo“ kao opziciji pojmu 'dextralno' (desno), što se u kontekstu ovoga eseja istovremeno odnosi i na Stazu Lijeve Ruke - prim. prev.

2 Skraćenice za Stazu Lijeve Ruke i Stazu Desne Ruke korštene su kao skraćenice sa engleskog Left Hand Path (LHP) i Right Hand Path (RHP), zbog većeg globalnog i prepoznatljivog značenja. prim. prev.

3 Zakleta Knjiga Honoriusa ili Liber Huratus je srednjevjekovni grimoar koji je napisao Honorius od Tebe u 13.vijeku.

4 Sveta Knjiga Abramelina Maga

5 Naslov originala „The Encyclopedia of Demons and Demonology“, autor: Rosemary Ellen Guiley

6 Hebdomadrija - naziv kojim se opisuje Septenarski Sistem, jer znači ‘sedmično’ i ima veze sa brojem 7 – prim.prev.

7 Presencing – uprisutnjenje, prisustvo, prijem, predstavljanje; nekako oživjeti, učiniti prisutnim. „Presencing The Dark“ je izraz kojim se opisuje manifestacija sinisternih (akauzalnih) energija u kauzalnom kroz kauzalni ili kombinovani kauzalno – akauzalni oblik, ezoterno ili egzoterno – prim. prev.

8 Manuskript

9 Baeldraca je latentna viša svijest koja se rađa/budi napretkom na Sedmostrukoj Stazi

10 Tree of Wyrd, u anglosaksonskoj kulturi Wyrd predstavlja sudbinu, bukvalan prevod: Drvo Sudbine.

11 Ceremony Of Recalling

12 U pitanju su ONA manuskripti

13Δαίμων (grčki) - demon

14Prema ONA rječniku, vrsta profane i nove podvrste roda Homo koja je evoluirala iz industrijske revolucije i nametanja kapitalizma i demokratije, koja se odlikuje arogancijom, nedostatkom manira i nedostatkom poštovanja za sve osim za snagu/moć i/ili sopstveno zadovoljstvo – prim.prev.