banner

Staza Adepta i Sinisterno-Numinozno


Postoje dvije stvari koje se tiču Reda Devet Uglova za koje se može reći da izražavaju naš raison d’etre, i koje su neki ljudi izgleda previdjeli, u zadnjih godinu i nešto sa svom pričom i pometnjom, i nerazumijevanjem u vezi sa kolektivom i adversalnom, potpuno sinisternom, individualnom akcijom.

Prva je da je naš primarni cilj da izrodimo i razvijemo, novu vrstu ljudskih bića i da takva bića uspostave nove načine življenja za njih same. Druga je da mi sada jesmo i oduvijek smo bili ezoterično udruženje.[1]

Prvo znači da mi posjedujemo Eonsku perspektivu, iznad života individue. Da mi razumijemo postizanje naših ciljeva i težnji u smislu dugog trajanja kauzalnog Vremena, vjekovima i više. Da znamo da je mijenjanje običnog čovjeka u onog od naše vrste sporo, teško, testirajuće, proces koji uključuje stvari kao što su egzeatično iskustvo, praktični izazovi i pathei-matos kao i oživljavanje i sinisternog i numinoznog. Tako naša vrsta razvija svjesnost i znanje o sebi kao neksionu balansiranom između kauzalnog i akauzalnog, i to da posjeduju u njima- latentno, onda otkriveno, onda razvijeno, a onda proživljeno sinisterno numinozno. Jer je takvo znanje, a zatim i življenje sinisterno-numinoznog suštinski dio razvoja, odgoja, nastanka naše nove vrste.

Drugo znači da ne samo da posjedujemo određene Mračne Umjetnosti, određene sposobnosti, određene Okultne metode i tehnike, kao i ezoteričnu usmenu tradiciju, već i da je jedan od naših zadataka da regrutujemo podrobne individue i da ti inicijanti počnu pratiti Stazu Adepta, jer i iz iskustva znamo da je takav praktični i Okultni put najefektivniji u proizvodnji nove rase ljudi.

Tako ono što je težilo da se previdi- posebno od strane onih koncentrisanih na upotrebu spoljnih kauzalnih formi i na neposrednu akciju- jeste potreba da se bude, postane, živi, uči iz, sinisterno-numinoznog, i važnost koju pridajemo Stazi Adepta.

Staza Adepta

Staza Adepta- put naših Adepta- je manifestovan i u našem novijem Sedmostrukom Putu i u našem tradicionalnijem Putu Rounwytha.

Staza Adepta je drugačiji način života, uključuje posvećivanje koje traje čitav život, tako da naši Adepti uvijek osjećaju i znaju kako su drugačiji od većine drugih ljudi. Drugačiji u smislu ličnog karaktera, u smislu sposobnosti; u smislu znanja; u smislu iskustva; u smislu osjecanja, ciljeva, težnji. I takođe u smislu toga kako – čak i sada u ovom Eonu gdje je ljudska komunikacija većinom verbalna, pisana i izgovorena- su u mogućnosti da komuniciraju sa onima od svoje vrste i često sa drugim ljudima ne koristeći riječi.

Ova naša komunikacija nije samo korišćenje ONA – govora i ezoteričnog jezika ili dva- kao što je Zvjezdana Igra [2] – nego i rezultat upotrebe i razvijanja Okultnih sposobnosti i umijeća kao što je ezoterična-empatija a time i postojanje empatom, i posjedovanje talenata kao što je predviđanje. Te vještine i talenti su muliebralni [3] i takav razvoj i posjedovanje i upotreba takvih muliebralnih kvaliteta predstavlja numinoznost u čovjeku, i to uprisutnjenje je neophodno za taj sinisteno-numinozni balans koji jeste jedan od ciljeva Adepta, da kultiviše i živi.

Ovi kvaliteti- i tip karaktera, tip osobe koja ih njeguje- su oni koji manifestuju Adepta i označavaju nas kao upadljivo drugačijima u odnosu na većinu koja primjenjuje na sebe, ili svoja vjerovanja, termine kao što su sinisterno, satanisti, i LHP iako smo mi sami sve te stvari, i na mnogo načina putem našeg življenja smo definisali i redefinisali takve termine.

Naš put je prije svega ezoteričan i stoga se bavi navedenim: (1) virdom- numinozno-arhetipski; (2) jednom vrstom učenja koja uključuje umjetnosti ljudske kulture, Okultne umjetnosti i pathei-matos Okultnog i ezoteričnog iskustva; (3) razvojem određenih sposobnosti kao što je ezoterična- empatija; (4) sinisterno-numinoznim

Tako, naši Adepti su ezoterični i kada mijenjaju oblik ili žive u svijetu običnih ljudi, kada ukrašavaju egzeatična iskustva ili preduzimaju Ulogu Uvida ili žive van zakona, kao jeretici, ili su dio ili vođe bandi. Ezoterični ne samo u smislu bivanja tajanstvenim, već i u učenju, razvijanju ezoteričnih vještina i u posjedovanju određene perspektive u njima, određenog znanja, koje smiješta njihove živote i djela u virdonosnu, Eonsku, a time i Kosmičku perspektivu.

Sinisterno-Numinozno

Termin sinisterno-numinozno je korišćen od strane nas- dio je našeg ezoteričnog ONA govora- da opiše živo jedinstvo iznad apstraktne, beživotne, podjele i dijalektike kontrastnih apstraktnih/ idejnih suprotnosti. Podjelu koja je najočiglednija u lažnoj dihotomiji „dobro“ i „zlo“ , i podjelu koja nije toliko očigledna denotatumu a time i u Magijanskim religijama sa njihovim bogom, prorocima, skriptama, i u okultizmu i religijama koje devoluiraju oko imenovanih „božanstava“. [4]

Kao što je pomenuto gore, poznavanje a zatim življenje sinisterno-numinoznog je esencijalni dio razvića, uzgoja, pojave naše nove vrste, bilo da individua prati tradicionalni Okultni put Adepta ili koristi naše novije čarobnjaštvo na način plemena/bande/klana i način usamljenog protivnika i 09A operativca (Najnera).
Takvo znanje i življenje sinisterno-numinoznog i lično učenje, pathei-matos, je sredstvo da se zna, bude, živi, prirodna ravnoteža, Život, iznad apstraktnih suprotnosti i svih apstrakcija, i ovaj prirodni, virdonosni, kosmički balans jeste ta suština našeg novog tipa ljudskog bića, i čini nas i označava kao odvojenu rasu, koja se prilično razlikuje od Homo Hubrisa i svih drugih manifestacija ljudskog života na ovoj planeti. To što je neophodnost ovog znanja, življenja, ovog tipa učenja bila zanemarena ili zaboravljena od strane mnogih zainteresovanih za Red Devet Uglova, je u isto vrijem zanimljivo i indikativno.

Iskusiti, živjeti, sinisterno-numinozno i zatim učiti iz ovakvog življenja je lakše za Adepta nego za one koji koriste naše novije čarobnjaštvo, zbog toga što Adept ima struktuiran put koji slijedi određene okultne rituale i često ima, više nego što je slučaj da nema, vođstvo od strane nekoga od naše vrste „koji je bio tamo, koji je radio to“.

Kada govorimo o putu Adepta, iskustvo, i zatim lično iskustvo koje se ne može izraziti riječima, o ovom živom jedinstvu jeste svrha Kamladskog rituala Ambisa [5] i življenja koje mu je prethodilo i formi koje su dio treninga Adepta. Dio ove lične spoznaje je spoznaja o virdu i stoga o Eonskoj perspektivi koja nadilazi ličnu sudbinu; spoznaja, iskustva koja pokreću, koja razvijaju individuu daleko iznad pokušaja deifikacije ega, sebe i iznad Hubrisa, arogancije, poziranja, nedostatka iskrenosti prema sebi i samozavaravanja, što su sve osnove Magijanskog Okultizma, bez obzira da li je taj okultizam opisan kao RHP, LHP ili satanistički.

Ovo može biti izraženo na uprošten, egzoteričan način, s tim da ovaj egzoterični izraz daje uvid u to kako oni koji koriste put klana ili put nezavisnog ONA operativca mogu otkriti, a zatim živjeti sinisterno- numinozno [6]. Ukratko, naša Okultna vrsta, naši Adepti imaju: (1) vrstu paganskog znanja i razumijevanja prirodnog svijeta [7] , (2) određenu osjetljivost i empatiju, cijene takve muliebralne kvalitete kod drugih, a time cijene, i razumije ženu i njen potencijal; i (3) određenu kulturu , gdje se pod kulturom misli na manifestovana umijeća života putem življenja po našem kodu rodne časti, imajući živu (a time i numinoznu) tradiciju, samokontrolu, iskrenost prema sebi, i određeno naučeno znanje o Umjetnostima, književnosti, i muzici kulture njihovih predaka, i imaju svevažno znanje o sebi kao neksionu između kauzalne prošlosti, njihovog sadašnjeg kratkog života, i virdonosne budućnosti koja će postojati nakon njihove kauzalne smrti.

Time jedan egzoterični, stari, arhetip koji još uvjek korisno izražava nešto od sinisterno-numinoznog za one muškog roda je hrabri ratnik iz priča kao što je La Morte d’Arthur  ali gdje supra-personalni „numinozni“ element nije religija Nazarećana već prije naš kod rodne časti ili nešto slično. Ili, ako neko želi moderniji, jeretičniji, i nešto tačniji (ali i dalje nekompletan, nesavršen) arhetip, postoje ratnici Waffen-SS-a, i ono šta su oni bili, naravno, prije nego su propaganda i laži o njima ih napravili onakvim kako se vide danas[8].


Anton Long
Red Devet Uglova
123 yfayen

Bilješke

[1] Kao što sam već negdje pomenuo, pod ezoteričnim se misli ne samo na standardnu definiciju datu u Oxford English Dictionary, koja glasi:
„Od grčke riječi ἐσωτερικ-ός. Filozofske doktrine, rasprave, načini govorenja. Napravljen za, ili se odnosi na, uski krug naprednih ili privilegovanih učenika; saopštena, ili razumijevana od strane inicijanta isključivo. Time za učenike: koji pripadaju unutrašnjem krugu, koji su priznali ezoterična učenja.”
nego se i od važnosti odnosi na Okultne Umjetnosti i prožet je određenom misterijom i odiše sinisternim , ili numinoznim, ili onim što mi nazivamo “sinisterno-numinozno”, i u ovom kontekstu pod Okultnim se misli na ono iznad mundanog, iznad jednostavne uslovljenosti kauzalnim, a time i iznad konvencionalnog kauzalnog-znanja.

[2] Za osnovni tekst o Zvjezdanoj Igri, pogledati u ONA Zvjezdana Igra arhivu, trenutno dostupnu (Decembar 2011) na http://nineangles.wordpress.com/about/star-game-archive/

[3]  Kao i mnoge termine, i ovaj koristimo u preciznom i ezoteričnom smislu.
Pod muliebralnim mislimo na ono što se tiče ili se odnosi na etos, prirodu (fizis) ,   
Prirodne sposobnosti žena. Od latinske riječi muliebris.

[4] Pogledaj, na primjer, tekst Denotatum- ezoterični problem sa riječima, i vidi pdf kompilaciju Marcheryre Rhinings.

[5] Ritual Kamlada je dat čitav u pdf kompilaciji Enantiodromia- Sinisterni Nexion Ambisa.

[6] Neke praktične uputnice kako da se živi sinisterno-numinozno su date u Enantiodromia- Sinisterni Nexion Ambisa.

[7] Pod paganski ovdje se misli na znanje i cijenjenje prirodnog svijeta što je njemački za Rounwytha, za koje možete na primjer vidjeti Marcheryre Rhinings.

[8] Ovde je odličan lični primer Léon Degrelle. Čitanjem Léon Degrellea može se dobiti dobar i istinit pregled o Waffen-SSu, u njegovoj knjizi Campaign in Russia: The Waffen SS on the Eastern Front.