banner

ONA

Mi, Teška ONA


Glavna poteškoća sa Redom Devet Uglova, ili zašto je ONA Red težak, jeste zato što je praktičan – zahteva od onih koji žele da budu deo njega, ili koji žele da primenjuju njegove metode na sebi da učine pravo sinisterno1 čarobnjaštvo i prava sinisterna dela.

Prava sinisterna dela znači, na primer, da ako si: (1) Drek - da živiš praktično sinisterni život u svetu profanih2, da se angažuješ u svetu profanih i stupiš u interakciju sa profanima (makar samo zato da koristiš njih i njihovu imovinu kao resurse) i da imaš ili da razviješ pravo sinisterno društvo,  u realnom životu pravu sinisternu braću i sestre koji su deo tvog sopstvenog plemena ili deo sinisternog plemena kome pripadate; ili (2) da ti kao kao samostalni-sinisterni aktivista/čarobnjak/čarobnica ili Balobian radiš praktična sinisterna dela protiv Magianskog sistema ili (ako si Balobian) da koristiš neku umetničku formu u cilju efikasnog i afektivnog širenje naše Tame i manipulaciju profanima; ili (3) ako ste deo nekog Tradicionalnog Neksiona3 koji preduzima – ili koji manipuliše nekim profanima ili profane da preduzmu – uništavanje/reduciranje4 ili praktične dela koja Uprisustvuju Mrak na način koji podseća profane na našu Tamu i na našu zastrašujuću sinisternu prirodu.  

Pravo sinisterno čarobnjaštvo znači, na primer, izvođenje čarobnjaštva - postajući vešt u našoj Tamnoj Umetnosti5, sticanjem veština, iskustva, kako u hermetičkim tako i ceremonijalnim ritualima i preduzimanjem Rituala Stepena6, naročito onog za Unutrašnjeg Adepta7. Jer Rituali Stepena Unutrašneg Adepta (bilo u njegovom jednostavnom ili naprednijem obliku) [1] jesu jedini praktičan način da se razvijaju određene, specifične, ezoterične veštine, stekne prava i duboka samo-spoznaja, i da se stekne istinski ezoterični uvid u matricu8 energija na kojima se zasniva i koja je izvan kauzalnog/uzročnog carstva/nivoa, a čije veštine i čiji uvid, čija samo-spoznaja, jesu obeležja pravog Adepta.

Ono što je zajedničko svima nama su tri važne i neophodne stvari. (1) Da posedujemo ili razvijamo - usled prihvatanja i prevazilaženja praktičnih fizičkih, mentalnih i okultnih, izazova - samo-poštenje, samo-svest: da mi zaista poznajemo sebe, i da smo iskreni u vezi našeg nivoa znanja i naših veština, ezoteričnih i drugčijih. (2) Da posedujemo sposobnost, koja proizilazi iz ovog samo-poštenje, da kontrolišemo sebe i svoje emocije, želje i time da vladamo samim sobom (i takvu samo-svest) koje profanima uopšte i Homo Hubrisu9 posebno nedostaju. (3) Da posedujemo Eonsku perspektivu - to jest, da znamo, ili osećamo, intuitivno, razliku između Sudbine i Virda10; između naše lične Sudbine - kojoj možemo da težimo i menjamo ili je dovedemo-u-postojanje tokom našeg kauzalnog života (naročito sredstvima našeg Sinisternog Puta) - i između Kosmičkog Virda22, sa kojim se ne možemo (dok ne izađemo, u Okultnim terminima, Izvan Bezdana) u potpunosti sinhronizovati a svakako ne možemo da kontrolišemo na bilo koji značajan način.

Nema opravdanja. Jer naš sinisterni put12 - Sinisterni Put Reda Devet Uglova - insistira na tim stvarima: (1) Da preduzmeš takve fizičke izazove kao što je navedeno, na primer, u Kompletnom Uputstvu za Sedmostruki Put13 [2]. (2) Da si Drek, ili deo Tradicionalnog Neksiona, ili samostalni-sinisterni aktivista/čarobnjak/čarobnica ili Balobian – koji čini praktična sinisterna dela (u stvarnom svetu profanih) kako za sebe tako i da pomogneš ili da implementiraš našu Eonsku sinisternu strategiju. (3) Da ako nisi Drek - ako, to jest, nisi deo jednog od naših sinisternih plemena - onda, posle nekoliko godina sinisternog iskustva, moraš da preduzmeš Rituale Stepena Unutrašnjeg Adepta14 (bilo u njegovoj jednostavnijoj ili njegovoj naprednijoj formi) ako želiš da napreduješ dalje u našem Sinisternom Putu, ako želiš da ispuniš svoj sinisterni potencijal i tako ostvariš svoju jedinstvenu Sudbinu.

Ako ne želiš, ili ne možeš, da uradiš ove stvari, onda ti nisi i nikada nećeš ni biti deo nas; nisi deo našeg Sinisternog Kolektiva.

Zbog ovog smo mi teški; zbog toga smo mi Sinisterni; zato je Red Devet Uglova selektivan i ne odgovara svima, i zbog čega nema nameru da se dopada svima, a posebno ne profanima. Jer morate da već posedujete ili da budete u stanju da alhemijski stvorite sinisternu-promenljivost unutar vas; vi treba da uradite stvari - praktično često opasne stvari; morate da izazovete i promenite se tokom perioda od mnogih godina. Jer vama su predstavljeni izazovi, sa testovima – koje ćtete bilo prevazići i proći, ili koje ćete pasti. Ako padnete - možete da pokušate ponovo, sve dok se uspeh (i dokle se neophodan stepen samo-uvida) ne postigne, ili možete da se ušunjate15 nazad u svet profanih, i samo postanete drugi deo sistema, verovatno ponoseći se na sebe, i pronalazeći neku utehu u vašem  "vremenu pobune" sa ONA.

Naravno, mnogi od onih kojima se dopada naš sinisterni glamur, proizilaze iz nas - koji se poistovećuju sa nama na neki period kauzalnog vremena - naći će izgovore da ne budu sinisterni, da ne rade potrebne praktične stvari; izgovore koje, naravno, oni u njihovim samoobmanama i profanostima, lično smatraju ubedljivim. Tako će oni otići negde drugde, ka nekoj drugoj, manje surovoj, lakšoj grupi ili načinu/putu; tako će neki od njih osnovati svoju sopstvenu grupu ili put kao neki produžetak svojih okultnih fantazija, najverovatnije dodeleći sebi neku okultnu titulu ili nešto drugo, i tako će neki od njih biti kritični prema nama jer će im takve kritike omogućavati da nastave u svojim samo-obmanjujućim slabostima. Ne brinemo o tome. Nikada nismo brinuli, i nikada nećemo brinuti o takvim neuspešnima. Baš kao što mi ne brinemo o popularnosti. Mi smo ono što jesmo - balava16: Satanski, Sinisterni, i propast za obe i magiane i profane.


Binan Ath Ga Wath Am


Baphomet

Anton Long
Order of Nine Angles
121 Year of Fayen


Napomene:

[1] Osnovni obred Unutrašnjeg Adepta dat je u Noas-u, i traje jednu konkretnu alhemijsku sezonu (oko tri meseca, od prolećne ravnodnevnice do letnje dugodnevnice, u severnim podnebljima). Podrazumeva da kandidat živi sam na izolovanom lokalitetu tipa divljine, bez modernih sredstava za osvetljenje, komunikaciju, ili zabavu, i da izbegava, koliko je to moguće, kontakt sa ljudskim bićima.

Napredniji oblik Rituala Stepena Unutrašnjeg Adepta traje različitu alhemijsku sezonu, obično šest meseci ili više, u zavisnosti od geografske lokacije. U severnom podneblju, obično traje od letnje dugodnevnice do zimske kratkodnevnice, mada ponekad i od letnje dugodnevnice do sledeće prolećne ravnodnevnice. Odredbe - u smislu izolacije, i tako dalje - su iste kao i za osnovni obred.

[2] Osnovni fizički izazovi uključuju - za muškarce - (a) hodanje trideset-dve milje (51.5 kilometra), na brdovitom terenu, za manje od sedam sati dok nose teret težine najmanje 30 kg; (b) trčanje dvadeset-šest milja (42 kilometra) za četiri sata (c) biciklom preći dve stotine ili više milja (322 kilometra ili više) u dvanaest sati. [Oni koji su već postigli ove ciljeve u ovakvim aktivnosti treba da postave sebi još zahtevnije ciljeve]. Za žene, minimum prihvatlji standardi su: (a) hodanje dvadeset-sedam milja (44 kilometra) za manje od sedam sati dok je nose teret težine najmanje 15 kg. (B) trčanje dvadeset-šest milja (42 kilometra) za četiri i po sata, (c) biciklom preći sto sedamdeset milja (274 kilometra) u dvanaest sati.1 pojam 'sinister' ima nekoliko značenja. Ono označava i zlo, zlokobno, grešno, opako, a i „lijevo“ kao opziciji pojmu 'dextralno' (desno), što se u kontekstu ovoga eseja istovremeno odnosi i na Stazu Lijeve Ruke - prim. prev.
2 mundanes

3 Nexion=veza, veza između akazualnog i kazualnog, uzročnog i neuzročnog, ali takođe i vrsta kovena.

4 reč „culling“, koja je ovdje prevedena kao „redukcija“, označava proces ubijanja/reduciranja životinja po određenom i speficičnom kriterijumu. U kontekstu ovog teksta a i same ONA tradicije općenito, „culling/redukcija“ se odnosi na reduciranje [Magiana] ljudi svetovnog karaktera, reduciranje ljudskog viška, slabog ljudskog šljama - prim. prev.

5 Dark Arts

6 Grade Rituals

7 Internal Adept

8 matrix

9 Homo Hubris - prema ONA rečniku, vrsta profane i nove podvrste roda Homo koja je evoluirala iz industrijske revolucije i nametanja kapitalizma i demokratije, koja se odlikuje arogancijom, nedostatkom manira i nedostatkom poštovanja za sve osim za snagu/moć i/ili sopstveno zadovoljstvo – prim.prev

10 Wyrd, Tree of Wyrd, u anglosaksonskoj kulturi Wyrd predstavlja sudbinu, bukvalan prevod: Drvo Sudbine.

12 Cosmic Wyrd

12 Sinister Way

13 Complete Guide to the Seven-Fold Way

14 Grade Ritual of Internal Adept

15 slink back, u smislu podbaciti

16 balewa