banner

ona

Uvod u Mračno Čarobnjaštvo


Definicija i Upotreba Čarobnjaštva:


Čarobnjastvo, sa stanovišta Mračne, Sinisterne tradicije koju prati ONA jeste upotreba, od strane individue ili grupe, energije, ili direktno (sirove, akauzalne, haotične) ili posredstvom simbola, formi, rituala, riječi, chantova (ili sličnih manifestacija ili predstava kauzalnih konstrukata) sa upotrebljavanjem koje često ukljucuje specifičan, temporalan cilj ili vise njih. Sinisterni Inicijanti i Adepti shvataju akauzalnu energiju kao silu/energiju koja postoji u akauzalnom asptektu Kosmosa, čija energija i akauzalni aspekt ne mogu biti opisani ni putem konvencionalnih-kauzalnih reprezentacija koje uključuju tri prostorne dimenzije i jednu vremensku ( kauzalnu) dimenziju, ili putem riječi, forme, konstrukata, simbolizma (itd), takvog četvoro-dimenzionalnog kauzalnog prostora-vremena. Neke takve akauzalne energije su shvaćene od strane Sinisternih Adepata kao živa bića, živa- u akauzalnoj, ne-prostornoj i ne-vremenskoj dimenziji Kosmosa, a Mračni Bogovi su prihvaćeni, od strane ONA tradicije, kao vid takvih akauzalnih bića.


Kako i zašto se upotrebljavaju takve akauzalne energije jeste suština treninga Sinisternog Inicijanta , sa ovim “kako” koje biva naučeno putem direktnog, praktičnog i ličnog iskustva u ceremenijalnim i hermetičkim ritualima i radu, kao što je, na primjer onaj dat u Crnoj Knjizi i u radovima kao što je NAOS. U ranim fazama Puta “zašto” se obično povezuje sa ličnim željama/ciljevima individue; kada je u pitanju Adept i ono što je iznad ovih promjena, fokus je na Aeonskim operacijama/magiji: to jest , “zašto” proizilazi iz Sinisterne Dijalektike i znanja i iskustva vezanog za Eone. Jedan tip takvog Eonskog rada jeste predstava tih akauzalnih energija koje su često simbolizovane, u kauzalnom – kao Mračni Bogovi. Drugi tip takvih Aeonskih radova i pravog čarobnjackog ezoteričnog rada je Zvjezdana Igra.

Kao Što je više puta pomenuto u raznim MSS-ovima, čarobnjastvo jeste umjetnost, učenje i usavršavanje za koje je potrebno nekoliko godina. Dalje, svi pravi Adepti Sinisterne tradicije razumiju lično čarobnjastvo ili nizak nivo magike koja daje rezultate, samo kao početak: neophodan trening, i lični i ezotirični, za istinito Mačno Čarobnjastvo koje počinje sa predstavom akauzalne energije u skladu sa Aeonskim Sinisternim ciljevima.


Osnove i Sredstva Mračnog Čarobnjaštva:


Prava suština Mračnog Čarobnjastva leži, ne u nekoj temporalnoj, kauzalnoj definiciji kakvu predstavlja “zlo” i imitaciji takve ograničene kauzalne i ezoterično netačne definicije od strane individue, već u svjesnoj upotrebi individue ili grupe, akauzalnih energija sa namjerom izazivanja/uzrokovanja ogromnih, supra- personalnih i kauzalnih temporalnih promjena tokom kauzalnog vremena. Zapravo, osnova pravog Mračnog Čarobnjastva je Eonska magija- mijenjanje kauzalnih formi/ predstava, i/ ili stvaranje novih kauzalnih formi/ struktura/ predstava.

Važno je razumjeti da su značenja pravog Sinisternog čarobnjastva brojna i različita- nisu ograničena sa, i ne mogu biti sadržana u konvencionalno razumijevanoj ezoteričnoj praksi kao što su ceremonijalan ili hermetički ritual i magika. Bilo koja forma, konstrukt , umjetnost ili bilo šta , kroz koju i od koje se može pristupiti i predstaviti akauzalna energija, od strane onih koji su vješti takvu energiju prestaviti i pristupiti joj, jeste, ili može biti smisao Mračnog čarobnjaštva : manifestacija čarobnjastva samog po sebi. Tako, daću stari primjer koji će biti poznat svim Adeptima i mnogim Inicijantima- konstrukcija odnosno kreacija nekog odredjenog muzičkog komada koji je originalan, prožet Sinisternim energijama, može biti i najčešće jeste djelo Mračnog Čarobnjaštva ako zaista predstavlja na neki način Sinisternu energiju i tako utiče na osobu na način dosljedan Sinisternoj Dijalektici tako što ga, recimo, mijenja ka Sinisternom, ili uzrokuje da se razvije ili počne predstavljati akauzalne, mračne energije, ili ga pomjera ka jeresu ili da predstavi Haos u svim oblicima, na sve načine itd, itd.

Suštinski ciljevi Mračnog Čarobnjaštva su dvostruki: da nastavi lični razvoj pojedinca, preduzimajući djela Mračnog Čarobnjaštva i da predstavi mračno: da predstavi akauzalne energije na takav način da se kauzalne promjene dogode. Daću relevantan primjer- u praktičnom smislu ovo se odnosi na mijenjanje stvari kao što su kauzalni konstrukti naziva- “društvo” kroz uticaj ili mijenjanje “etosa” i pojedinca.

Jedna od najmračnijih formi Mračnog Čarobnjaštva jeste prezentovanje Mračnih Bogova- otvaranje neksiona do akauzalnih dimenzija i na taj način dozvoljavanje akauzalnog života- bića koja jesu Mračni Bogovi da se manifestuju u našem kauzalnom svijetu. Takva manifestacija bi značajno promijenila postojanje kauzalnih formi i uticala na mnoge pojedince na brojnim nivoima, kao i remećenje/mijenjanje uspostavljenih formi, kao što je “društvo”. Smatra se, sa stanovišta ONA i Sinisternih Adepata, da će takva manifestacija ili takva živa bića biti ono što je potrebno da se otvori Novi Eon i tako obezbijedi naša evolucija, kao vrste, na način koji je skladan sa suštinom Sinisternog.
Anton Long
Black Rhadley Nexion
118 yf (Godina Fayena: Agios o Baphomet)