banner

ONA Manuskript
Glavna Kategorija: Mračne Umjetnosti
Podkategorija: Sedmerostruka Sinisterna Staza
Datum: 99gf
Verzija 2.01
Zadnja Promjena 121gf

w


Kompletan Vodič u Sedmerostruku Sinisternu Stazu

Red Devet Kuteva


Uvod

Sedmerostruka Sinisterna Staza je naziv dan sistemu treninga korištenog u tradicionalnim ONA nexionima – tj., u onim ezoteričnim grupama sinisteran (LHP) Inicijacijski sistem baziran na Mračnoj Tradiciji (ili Hebdomary). To je učenje Umjetnosti Mračnog Čarobnjaštva, od individualnog Okultiste, a s tim je i ocjenjena i vođena praksa Mračnih Umjetnosti.

Staza je individualna: svaki stadij, od sedam stadija koje čine Stazu, je individualno postignut kao rezultat vlastitog truda. Da bi se dosegnuo određeni stadij potreban je popriličan trud od individua, koje većinom rade sami.

Jedan cilj Staze jest stvoriti Sinisternu individuu – tj., trenirati individuu u Mračnim Umjetnostima. Sinisterni trening razvija individualan karakter, ezoterične (ili Okultne) vještine i samo-uvid. Individua također stječe izvorno ezoterično znanje i ono izvorno razumijevanje koje je početak mudrosti.

Sama Staza omogućava individui da stekne izvorno ezoterično (Okultno) Adeptstvo – a i iznad toga – i tako ispunjava potencijal koji je latentan u njemu, a tako može i hoće povećati svoj život, spoznati i ispuniti svoju jedinstvenu Sudbinu.

Staza je suštinski praktična – uključujući iskustva u stvarnom svijetu, teškom, kao i izvršavanje teških, izazovnih zadataka. Također uključuje i praktično savladavanje svih formi čarobnjaštva. Staza zahtijeva iskrenu i pravu posvećenost, i teška je a i opasna. Uspjeh ovisi o toj posvećenosti individue.

Staza je podjeljena na sedam stadija, i oni označavaju specifičan nivo individualnog dostignuća. Stadiji su: Neofit; Inicijat; Vanjski Adept; Unutarnji Adept; Gospodar Hrama/Gospodarica Zemlje [ili „Dama Gospodarica“]; Veliki Gospodar/Velika Gospodarica [ili „Velika Dama Gospodarica]; Besmrtnik. Ponekad, Inicijati su opisani ili znani kao „novaci“; Unutarnji Adepti kao Svećenici/Svećenice; i Veliki Gospodari kao Magovi, a Velike Gospodarice kao Magistrice.

Svi su ti stadiji (sa iznimkom stadija iznad Gospodara/Gospodarice) povezani sa specifičnim zadatkom, iskušenjem, ritualom i tako dalje, i potrebno je savladati svaki pojedini (dat u detaljima ispod pod prikladnim stadijem) prije nego se pokuša slijedeći. Također, svaki stadij uključuje individuu u određen broj čitanja i proučavanja manuskripta/tekstova Reda [nadalje će se „manuskrpiti“ označavati skraćenicom MSS a „manuskript“ sa MS]. Svrha ovog čitanja i proučavanja jest ponuditi sinisterno, ezoterično, razumijevanje zadataka, kušnji, rituala i tako dalje za određeni stadij kojem se prilazi. Svaki stadij predstavlja razvoj individualnosti i individue – njene osobnosti, vještine, njenog razumijevanja, znanja i uvida.

Prije nego se krene na prvi stadij – sinisterne Inicijacije – individua koja želi slijediti mračnu stazu tradicionalnog čarobnjaštva bi trebala dobiti neko razumijevanje o tome što zapravo Sinisterna Staza jest. U tu svrhu bi trebali biti pročitani slijedeći MSS-ovi:

 

Važna Napomena o Kopijama Naosa

Faksimilne kopije (u pdf formatu) originalnih, napisanih na pisaćoj mašini, i spiralno uvezenih kopija Naosa (prvi put cirkuliranih od ONA između 1989. i 1992. nove ere) sada su dostupni, i na Internetu, i od nekolicine izdavača knjiga. Sva druga izdanja Naosa imaju ozbiljne greške i propuste, i savjetuje se čitateljima da ih izbjegavaju. Izvorne faksimilne kopije u pdf formatu su oko 45 megabajta veličine, i sadrže: (1) rukopisom pisane riječi Aperiatur Terra Et Germinet Atazoth na prvoj strani, i rukopisno napisanu riječ Brekekk (iza koje slijedi adresa) na zadnjoj strani; (2) sadržaj, napisan na pisaćoj mašini, na stranici 3 koja uključuje – ovim redoslijedom – Prvi Dio, Drugi Dio, Dodatak, Treći Dio Ezoteriči MSS; (3) odvojena faksimilna slika spiralnog uveza na lijevoj strani svake stranice osim do 70 str. U dodatku, izvorne kopije originalnih MSS-ova uključuju faksimilne slike rukopisnih dijagrama, uključujući naprednu Zvjezdanu Igru, i Kotač Života.

 

I – Neofit

Prvi zadatak neofita [riječ znači „početnik; ili novi preobraćenik“] jest da pronađe kopije raznih MSS-ova Reda koji će biti potrebni. To uključuje: (1) Naos – Vodič za Postajanje Adepta; i (2) Grimoar Bafomet, Mračna Boginja. Neofit također treba razumjeti osnovne koncepte magije, kao što su „kauzalno“ i „akauzalno“, a za to je korisno proučiti slijedeće MSS-ove: (a) poglavnje 0 i I Naosa, (b) Eonska Magija – Osnovni Uvod.
Drugi zadatak neofita jest poduzeti „tajni zadatak“ prikladan prvom stadiju. Ovaj zadatak je nužan preludij za sinisternu Inicijaciju [zadatak je detaljiziran u MS-u „Tajni Zadatci Sinisterne Staze“, koji je uračunat kao Dodatak ovom radu].
Treći zadatak neofita jest uraditi Inicijaciju. Ako si u kontaktu sa tradicionalnim nexionom ili grupom, to može biti Ceremonijalan ritual. Ako radiš sam, ili tako predlaže grupa sa kojom si u kontaktu, to može biti Hermetički ritual „Samo-Inicijacije“, koji je detaljno dan u Naosu. Nema razlike između Ceremonijalne Inicijacije i Hermetičke Samo-Inicijacije.
Četvrti i posljednji zadatak ovog stadija uključuje novog Inicijata da izradi i nauči igrati Zvjezdanu Igru, detalji su dani u MS-u Reda Naos.

 

II – Inicijat

Zadatci:

1) Proučavanje Septenarskog Sistema do detalja [Naos] i započinjanje hermetičkih magijskih radova sa septenarskim sferama i prolazima kao što je opisano u Naosu. Piši osobni „magijski dnevnik“ o tim radovima. Prouči i počni koristiti Sinisterni Tarot [kopije Sinisternog Tarota, i bilješki, dostpne su od ONA].

2) Poduzeti hermetički rad/ritual za specifičnu osobnu želju/osobni zahtjev po svom izboru, kao što je opisano u Naosu. Zapiši i njih i rezultate, ako ih bude bilo, u svoj magijski dnevnik.

3) Postavi sebi jedan veoma zahtjevan fizički cilj, treniraj i postigni ili nadmaši taj cilj. [Primjeri minimalnog standarda su, za muškarce: hodati 32 milje (51.5 kilometra) za manje od sedam sati na brežuljkastom terenu; trčati 20 milja (32.2 kilometra) na brežuljkastom terenu za manje od 2 i pol sata. Biciklarenje od 100 milja (161 kilometar) za manje od 5 i pol sati. Za žene, minimalni i prihvatljivi standardi su: hodati 27 milja (43.5 kilometara) na brežuljkastom terenu za manje od sedam sati; trčati 20 milja (32.2 kilometra) na brežuljkastom terenu za manje od 3 sata; biciklarenje od 100 milja (161 kilometar) za manje od 6 i četvrt sati.]

4) Potražiti nekoga suprotnog spola da bude tvoj `magijski` drugar/ica i seksualni partner [ili istog spola ako naginješ takvom načinu], i upoznati tu osobu sa Mračnom Tradicijom. Inicirati ju prema obredu Naosa, ili smisliti vlastiti obred Inicijacije (koji bi trebao kuliminirati u seksualan odnos sa partnerom). Započeti rad sa sferama s tim partnerom.

5) Zadobiti i proučiti (a) MS Reda Eulalia, Mračna Kćer Bafomet; i (b) MS Reda Deofelov Kvartet. Vodič u taj MS je dan u MSS-ima Deofelov Kvartet – Odgovori i Kritičke Analize i Deofelov Kvartet – Sotonistička Analiza. [Bilješka: namjera Dijela I i Dijela II Deofelovog Kvarteta je zabavna sinisterna fikcija.]

6) Poduzeti `Ulogu Uvida` (`Insight Role`) [vidi MS Tajni Zadatci [prikazan ispod] i MS Uvod u Uloge Uvida (izdanje 191gf)]. Ta Uloga Uvida je Tajni Zadatak ovoga stadija.

7) Nakon završetka svoje Uloge Uvida, uradi Stepenski Ritual Vanjskog Adepta, dan u Naosu.

 

Stadij Inicijacije može trajati – ovisno o posveti Inicijata – od šest mjeseci do godinu dana. Povremeno traje i dvije godine.

 

Razumijevanje Inicijacije:

Sinisterna Inicijacija jest buđenje mračnijeg/sinisternog/nesvjesnog aspekta psihe, i unutarnje (obično potisnute) i latentne osobnosti/karaktera Inicijata. To je također osobna posveta Inicijata prema putu mračnog čarobnjaštva. Mračne, ili sinisterne, energije koje su korištene/oslobođene su simbolizirane simbolima/formama Septenarskog Sistema, i ti simboli se koriste u radu sa septenarskim sferama i prolazima. Te magijske radnje nude kontrolirano, ritualizirano, voljno iskustvo tih mračnih energija ili „sila“ – i ta praktična iskustva započinju proces objektiviziranja i razumijevanja takvih energija, a s tim i tih aspekata psihe/osobnosti Inicijata. Zvjezdana Igra vodi taj proces objektivizacije još dalje, dopuštajući potpuno i razionalizirajuće razumijevanje – rastavljeno od konvencionalnih „moralnih opozicija“.

Fizički cilj koji inicijat mora postići razvija osobne kvalitete kao što su odlučnost, samodisciplinu, stravstveni žar (élan). Jača vitalnost Inicijata, i balansira unutarnji magijski rad.

Potraga i pronalazak magijskog drugara/ice započinje suočavanje/razumijevanje anima/animusa (ženskog/muškog arhetipa koji postoji u psihi i izvan) na praktičan način, i tako povećava samo-razumijevanje direktnim iskustvom. To također dopušta da se uradi naredni magijski rad, nužnog tipa.

Uloga Uvida razvija pravi sinisteran karakter, u individui; to je težak test za odraditi, Sinisterna posveta i osobnost Individue. Stepenski Ritual koji završava stadij Inicijacije (i koji vodi u slijedeći stadij)  je magijski čin sinteze.

 

III – Vanjski Adept

Zadatci:

1) Organiziraj magijsku, i Sinisternu, grupu/nexion/magijski Hram. Trebaš regrutirati članove za taj Nexion, i naučiti ih Mračnoj Tradiciji od ONA. Sa svojim drugom/drugaricom (ili nekim drugim ako su se okolnosti promijenile) trebaš Inicirati te članove prema vlastito osmišljenom ceremonijalnom ritualu, gdje možeš koristiti tekstove kao što su Grimoar Bafomet i Crna Knjiga Sotone za inspiraciju i vodstvo. U dodatku, trebaš izvesti ceremonijalne rituale na regularnoj bazi. U tom Nexionu/Hramu, ti ćeš biti službeni Svećenik/Svećenica, sa svojim partnerom koji će biti Svećenik/Svećenica. Trebao bi održavati redovite Sunedrione, kao što je detaljizirano, na primjer, u Crnoj Knjizi Sotone, kao što bi i redovito trebao izvoditi rituale, i hermetičke i ceremonijalne, za zadovoljstvo vlastitih želja i želja članova. Trebao bi voditi taj Hram između šest i šestnaest mjeseci, kao i što bi trebao napisati i koristiti vlastitu Crnu Knjigu ceremonijalnih rituala, sa pomoći članova svoje grupe, ako je moguće, u pisanju tog rada, i sa svim ritualima, čvrsto baziranim na ne-Magianskoj mračnoj, septenarskoj, tradiciji ONA, i trebao bi koristiti taj svoj rad kao prioritet u odnosu na korištenje javnih radova kao što je Crna Knjiga Sotone.

2) Treniraj za i uradi sva tri naredna, zahtjevna, fizička zadatka – minimalni standard (za muškarce) jest: (a) hodati 32 milje (51.5 kilometara) na brežuljkastom terenu, u roku od 7 sati noseći torbu od 13.6 kilograma; (b) trčati 26 milja (42 kilometra) u četiri sata; (c) biciklirati dvjesto ili više milja (322 kilometra ili više) u dvanaest sati. [Oni koji su već postigli te ciljeve u tim aktivnostima bi trebali sebi postaviti još zahtjevnije ciljeve.] Za žene, minimalni i prihvatljivi standardi jesu: (a) hodati 27 milja (43.5 kilometara) za manje od 7 sati noseći torbu težine od 7 kilograma. (b) istrčati 26 milja (42 kilometra) u četiri i pol sata; (c) biciklirati 170 milja (273.5 kilometara) za dvanaest sati.

3) Uraditi 'Tajni Zadatak' dan u MS-u Tajni Zadatci.

4) Proučiti, konstruirati i naučiti igrati naprednu formu Zvjezdane Igre.

5) Proučiti Eoniku i principe Eonske Magije, kao što je detaljizirano u MSS-ima Reda.

6) Proučiti, i ako je moguće prakticirati, Ezoterične Napjeve, kao što je detaljizirano u MSS-ima Reda [posebno u Naosu].

7) Proučiti ezoteričnu tradiciju Mračne Tradicije, i ako želiš [vidi 'O Nexionu' ispod] pouči članove svoga Hrama o toj tradiciji.

8) Pripremi se, i uradi, Stepenski Ritual Unutarnjeg Adepta – ako je potrebno, izaberi nekoga da vodi Nexion dok si u odsutnosti.

 

O Nexionu:

Hram [ili Nexion] treba biti vođen minimalno šest mjeseci, jer sam moraš tražiti, regrutirati, poučiti i istrenirati članove tog Hrama.Treba biti bar četiri druga člana, bez tebe i tvoga drugara/ice, tijekom tih šest mjeseci, trebaš težiti tome da se napravi jednak balans između muškaraca i žena ako je Hram heteroseksualno orijentiran. Na tvojoj je diskreciji hoćeš li biti iskren u svojim namjerama, i informirati novake/potencijalne novake o tome da je taj Hram jedan od tvojih zadataka kao Vanjskog Adepta, i da nisi još uvijek mnogo napredan na Stazi Lijeve Ruke. Ako izabereš da to ne govoriš svojim članovima, moraš igrati prigodnu ulogu. Ako razmišljaš o zadržavanju i širenju Hrama više od minimalnog perioda i u slijedećem stadiju, Unutarnjeg Adepta, bolje je da budeš iskren od početka. Srž je odluka da li želiš da tvoj Hram bude isključivo u tvoju svrhu Vanjskog Adepta, ili želiš da bude uistinu sinisteran, sa članovima koje ćeš voditi da postanu iskreni i praktični mračni čarobnjaci. Ako je ovo drugo, onda trebaš biti iskren prema njima o svom napretku na putu, i poučiti ih prema ONA tradiciji.

Nakon što šest mjeseci prođe – sa četiri ili više članova i mnogo odrađenih ceremonijalnih rituala, možeš raspustiti Hram, ako misliš da si dobio dovoljno iskustva u magiji/manipulaciji/zadovoljstvu. Međutim, trebao bi biti posmatran vremenski limit od 6 mjeseci, i minimum od četiri druga člana, jer inače zadatak nije izvršen, i slijedeći stadij – Unutarnjeg Adepta – nije moguć. Ovaj konkretan zadatak, Vanjskog Adepta, je izvršen samo onda kada su minimalni uvjeti zadovoljeni, jer ti uvjeti su esencijalni za dobitak praktičnog ceremonijalnog iskustva.

Nakon što se ti uvijeti ispune, možeš izabrati da nastaviš, i širiš, svoj Hram.

 

Razumijevanje Vanjskog Adepta:

Zadatak Vanjskog Adepta razvija i magijsko i osobno iskustvo, a iz toga se formira pravi, trajan, sinisteran karakter. Taj karakter, i razumijevanje i vještina koje idu s njim, jesu esencijalne osnove slijedećeg stadija, Unutarnjeg Adepta.

Hram dopušta da se preuzmu razne karakterne uloge, i nadalje razvija magijske vještine, i magijsko razumijevanje, koje Adept mora imati. Posebno važna vještina i razumijevanje je o ceremonijalnoj magiji. Bez te vještine i razumijevanja, Eonska Magija nije moguća. Hram također dovršava iskustvo u suočavanju, i integraciji, anime/animusa.

Iz mnogih različitih, kontroliranih i voljnih iskustava, uzdiže se izvorno samo-spoznavanje: početak procesa „individuacije“, ezoteričnog Adeptstva. [Za neko osnovno egzoterično vodstvo, pogledaj MS Reda Adeptstvo – Njegov Pravi Smisao i Značenje.]

Stadij Vanjskog Adepta traje od dvije do šest godina.

 

IV - Unutrašnji Adept

Osnovna dužnost Unutrašnjeg Adepta je da teži ispunjenju lične Sudbine - to jest, da prisustvom tamne sile deluje “sinisterno”1 u stvarnom svetu, na taj način utječući na druge, i izazivajući promene u skladu sa sinisternom dijalektikom promena. Ova lična Sudbina se otkrije, ili se saznaje, pre ili tokom Rituala Stupnja Unutrašnjeg Adepta.

Sudbina je jedinstvena, a uključuje korišćenje urođenih i razvijenih osobina i sposobnosti pojedinca. Za jedne, Sudbina može da bude nastavak vođenja njihovog Neksiona, kao podučavanje drugih, i upućivanje u red duž Sedmostruke Staze. Za druge, Sudbina može biti kreativna, u umetničkom ili muzičkom smislu – prikazivanje sinisternog kroz nove, izmišljene i izvedene forme ili radove. Za druge, Sudbina može da bude sticanje uticaja i/ili moći, pa koristeći to mogu da pripomognu nastajanju sinisterne promene u skladu sa sinisternom dijalektikom. Za druge, to može da podrazumeva neke jeretičke/akuzatorne ili direktno revolucionarne ili rušilačke uloge, njima pokušavajući da promene društvo. Za druge, Sudbina može biti specifična i specijalizovana - kao ratnik, ili ubica ..... Postoji onoliko Sudbina koliko ima Adepata da ih preduzmu. [Za referencu pogledati tekst koji odgovara jednoj takvoj Sudbini, ONA MS Ratnici Tamne Staze.]

Za vreme odvijanja Sudbine, Adept će povećavati svoje ezoterijsko znanje i iskustvo kroz studije i praksu Ezoteričnog pojanja, Zvezdane Igre, Eonske Magije. Radiće i obrede kao što su oni od Devet Uglova. Postignut će potpuno i razborito razumevanje Eona, Civilizacija i drugih formi, pa sa tim kod njega započinju i počeci mudrosti.

Posle mnogo godina truda da ispuni svoju Sudbinu, i posle mnogo godina iskustva i učenja, Adept će biti usmeren ka narednoj fazi puta [vidi, za neke osnovne egzoterične smernice, MS Veština - Njen Pravi Smisao i Značaj; i MS Ponor, gde je opisano ono što se dešava u toku Unutrašnjeg Adepta]. Kada je pravo vreme, Ritual Stupnja Gospodara/Gospodarice će se preduzeti. Pravo je vreme je tek nakon što je Adept proveo godine usavršavajući sebe, kompletirajući "sliku o sebi", nakon što je prevazišao svoje granice - fizičke, mentalne, intelektualne, moralne, emocionalne. Kao pravi Adept, imaće uvid i biće otvoren, prema tome koja iskustva, i koja znanja, mu nedostaju - i shodno tome će težiti da prođe kroz ta iskustva, i da nauči to što ne zna.

Stepen Unutrašnjeg Adepta traje od pet do jedanaest godina.


V - Gospodar/Gospodarica

Osnovne dužnosti ovog Stepena su trostruke:

1) Vođenje odgovarajućih pojedinaca duž Sedmostrukog Puta, bilo na individualnoj osnovi, ili kroz strukturisani Neksion/Hram/grupu;

2) Praktikovanje Eonske Magije da pomogne sinisternoj dijalektici;

3) Stvaranje novih formi koje bi poboljšale svesno razumevanje i pomogle prisutnoj akauzalnoj/sinisternoj sili.

Sledeće, i važnije, je da Gospodar/Gospodarica koristi svoje Eonsko razumevanje, i svoje sposobnosti da utiče/donese promene u društvu svog vremena - to je Eonska Magija, ali bez "rituala", kao što je opisano u III i IV delu od Deofel kvarteta i u tekstovima kao što su Eulalija, Mračna Ćerka Bafometa. Oni će takođe raditi na stvaranju dugoročne promene (na nivou vekova ili duže).

Mali broj pojedinaca dostigne fazu Gospodara/Gospodarice - do sada, samo jedna do dve osobe na jedan vek, od svih originalnih ezoteričnih tradicija, su prešli stepen Gospodara/Gospodarice i postali Veliki Gospodar/Velika Gospodarica.

Faza Gospodar/Gospodarica traje najmanje sedam godina - kada je dovoljna količina Eonskih radova završena/postignuta, i kada je mudrost dosegnuta, ulazi se u sledeći stepen, a to je stepen Velikog Gospodara/Velike Gospodarice. 
^^^
Dodatak – Tajni Zadaci Sinisternog Puta

Tajne zadaci ostali su tajni za dugo vremena zbog same njihove prirode - one predstavljaju pravo tamno čarobnjaštvo na delu i, često je kao takvo i "a-moralno". Ovi ezoterični zadaci se otkrivaju Inicijatu od Gospodara, ili Adepta, koji ga vodi i obučava.

Da bi razumeo prirodu ovih zadataka, potrebno je da sinisterni početnik bude blizak i upoznat sa njima, kao i da je saglasan sa njima, tajno učeći sam, posebno one koji se odnose na redukciju (culling2). [Ova učenja su sadržana u tradicionalnim MSS-ima Reda kao Redukcija - Vodič za Žrtvovanje i Smernice za Testiranje Opfera. Dugo vremena, stvari gore pomenute su bile tajni MSS-i i kao takve  prenosile su se samo usmeno - bilo je zabranjeno da se takva učenja i prakse zapisuju ili otkrivaju ne-Inicijatima. Međutim, kao što je objašnjeno na drugim mestima, u nekoliko drugih MSS-a, ova praksa se sada promenila.

Prema tome, ovaj MS će detaljno opisati tajne zadatke koje sinisterni početnik treba da preduzme kao deo svog zaveta Mračnoj Tradiciji. Ove, do sada tajne dužnosti - kao i druge dužnosti opisane u MS Kompletan Vodič u Sedmostruki Put - su sve potrebne i neophodne: obavezne ako se želi postići napredak na Stazi. Bez njih, ne može biti ni istinskog uspeha na Stazi, jer je priroda ovih dužnosti takva da razvijaju one osobine i sposobnosti koje su sinisterne i koje na taj način predstavljaju prisustvo mračnih sila na Zemlji delovanjem preko posrednika (vozila) od individualnog čarobnjaka. Ove tajne dužnosti - i druge dužnosti - predstavljaju put tamnog čarobnjaka. One su sinisterne. I kao takve, one odgovaraju samo manjini: onima koji su, ili onima koji žele da postanu, sinisterni na primenljiv način. Neki koji se izjašnjavaju kao sinisterni - i oni koji žele da postanu čarobnjaci Mračne Tradicije – će čuti za ove dužnosti, ili čitati o njima, i biće iznenađeni, možda čak i zaprepašćeni, posebno od zadataka koji uključuju lov i ubijanje životinja i reduciranje ljudskog viška. Ovakvi ljudi će izjaviti ili napisati da „Ovake dužnosti nisu nužne“. Izjavljivanjem ili pisanjem ovako nečega ovi ljudi sebe svrstavaju među obične, svetovne ljude – prosečne i slabe – i kao takvima njima nedostaje demonska želja, tvrdoća, žilavost, mračnost što svi pravi sinisterni početnici ili već poseduju ili tek treba da razviju. Tamna Staza je sama po sebi - mračna, i opasna, i puna dijabolične ekstaze i dijaboličnog trijumfuje nad „prosečnim“, svetovnim, i onima koji bi držali sve u potčinjenosti i ropstvu. Tako je sada, tako je bilo, tako će biti i dalje – time se omogućuje evolucija, stvaranje onoga što mora biti stvoreno, dok je za to vreme plašljiva većina ljud,u svojoj lenosti, zabludama i neznanju, nastavljaju svoj morbidni, Nazerećanski, pod-ljudski nivo postojanja.

Kao što je već navedeno mnogo puta, pravo tamno čarobnjaštvo zahteva posvećenost - što znači uložiti sopstveni napor, od početnika, preko perioda od nekoliko godina. To podrazumeva originalna iskušenja, ostvarivanje teških ciljeva, učešće u zadovoljstvima, i življenje života na određene načine. Jedino tako se stiče uvid u sebe i rađa zbiljska okultna sposobnost - samo na taj način se stvara pravi Adept.

Neofit:

Pre inicijacije – i posle preuzimanja prve dužnosti za neofite kao što je dato u Vodiču – preduzima se sledeća dužnost:

* Pronađi neko mesto gde ima divljači u izobilju, opremi se samostrelom ili običnim lukom (dugački luk), goni/prikradaj se pogodnoj divljači, i onda je ubij. Oderi i pripravi divljač (ako je neophodno – na primer, fazan – divljač se ovesi dok ne bude gotova). Kada je pripravljena i spremna, skuvaj i pojedi divljač.

"Divljač" u ovom tekstu podrazumeva divlje jestive ptice ili životinje kao što su jelen, zec, kunić, jarebica, fazan, barska ptica. U ovom zadatku, vi ste u ulozi lovca, koristeći primitivno oružje. (Puške se u ovom zadatku ne mogu koristiti). Posle obavljenog ovog lovačkog zadatka, ili preuzmite sledeći zadatak dat ispod – koji nije obavezan – ili ponovite ovaj isti zadatak, ali ovaj put birajući drugu vrstu divljači.

* Preduzmi, kao samostalni hermetički rad, tradicionalnu Jeretičku Misu (prilagođenu kao hermetički obred) a onda, devet dana kasnije, Obred Prkosa.

Zabilješka: I Jeretička Misa i Obred Prkosa su namerno jeretični za naše vreme; kao i sredstva za katarzu, i dokazuju praktična sredstva gde onaj koji ih može da razvije sinisternu-empatiju sa onim i onima koji se trenutno odnose, Magianskim i svetovnim na vrlo praktičan način, kao „zlo“ i zasluge za odobrenje.

Inicijat:

Posle obreda ili ceremonije tvoje Inicijacije, i posle kompletiranja dužnosti datih u Vodiču, trebalo bi da izabereš i preduzmeš, u periodu između šest do osamnaest meseci, Ulogu Uvida [pogledaj MS Uvod u Uloge Uvida – 119gf izdanje].


Spoljašnji Adept:


Sledeće dve dužnosti se moraju obe završiti uspešno.

1) Sa svojim Hramom, formiranim u sklopu jedne od dužnosti Spoljašnjeg Adepta – pogledaj Vodič – izvedi oba: Jeretičku Misu i Obred Prkosa.

2) Obučavaj nekoliko članova, i sebe, u preduzimanju testova relevantnih za biranje opfera. Odaberi odgovarajuće kandidate za ulogu opfera, koristeći sinisterne smernice za biranje opfera, a onda preduzmi relevantne testove na svakom odabranom kandidatu. Opfer ili opferi se odabiraju padanjem na ovim testovima, preduzmi Ritual Smrti koristeći odabranog opfera u glavnoj ulozi. Zatim, a pošto si završio sve neophodne pripreme, izaberi sledećeg opfera koristeći Eonsku ili sinisternu strategiju kao vodič, i preduzmi Ceremoniju Opozivanja [vidi Grimoar Bafometa].

Mora se naglasiti da (i) opfer(i) mora biti odabran u sklopu sa sinisternim principima koji su dati u odgovarajućim MSS-ima Reda; (ii) oni koji su odabrani moraju biti testirani u skladu sa sinisternim principima koji su dati u odgovarajućim MSS-ima Reda. Osim toga, kandidate za poziciju opfera možeš odabrati i sam, ili ih mogu predložiti članovi tvog Hrama, ako su ovi članovi pratili sinisternu stazu na dosljedan način.

Izvan Spoljnog Adepta, ne postoje tajne dužnosti propisane prirode za uraditi, za one koji prate sinistralni put.

 

 

Red Devet Uglova
101gf
(Promjenjeno 121 gf)


^^^

1 pojam 'sinister' ima nekoliko značenja. Ono označava i zlo, zlokobno, grešno, opako, a i „lijevo“ kao opziciji pojmu 'dextralno' (desno), što se u kontekstu ovoga eseja istovremeno odnosi i na Stazu Lijeve Ruke. (prim. prev.)

2 Riječ „culling“, koja je ovdje prevedena kao „redukcija“, označava proces ubijanja/reduciranja životinja po određenom i speficičnom kriteriju. U kontekstu ovog teksta a i same ONA tradicije općenito, „culling/redukcija“ se odnosi na reduciranje [Magiana] ljudi svjetovnog karaktera, reduciranje ljudskog viška, slabog ljudskog šljama. (prim. prev.)