banner

Znanje, informacije i otkrivanje Mudrosti


Znanje i informacije


Sa mojeg stajališta, i važnost i korisnost neosobnog „world wide weba“ za ezoterične grupe – za žive ezoterične tradicije – precijenjena je od strane mnogo ljudi. Sjećam se odrastanja u prekomorskim zemljama gdje nije bilo televizije i gdje su se vijesti primale pomoću radija na kratke valove, gdje je komunikacija sa prijateljima i najbližim susjedima značila ili poduzimanje mukotrpnog puta da ih se osobno posjeti, kako je postojalo samo nekoliko telefona izvan velikih gradova, ili pisanje i slanje pisama te čekanje na odgovor. Novine, kada su bile dostupne, su bile generalno stare nekoliko dana.

Iako je to možda teško većini ljudi danas prihvatiti i shvatiti, ovo znači da osoba usvaja određen način gledanja na svijet i izvršavanja stvari. Osobni način komunikacije često neizbježno uključuje i određeni trud te određenu količinu čekanja. Na primjer, mogu se sjetiti kako sam kasnije u jednoj drugoj prekomorskoj zemlji čekao tjednima ili često i po nekoliko mjeseci da stigne knjiga. Tako je usvajanje znanja značilo pronalaženje i ispitivanja nekoga tko zna, ili posjećivanje (obično slabo opskrbljenih) knjižnica koje su bile udaljene, ili nabavku knjige iz najbliže knjižare (također često vrlo udaljene) i zatim često čekanje zato što knjiga nije bila na zalihama i morala je biti posebno naručena. 

Jednom kada se takva informacija dobije, kada bude na raspolaganju, slijedi njeno učenje i proučavanje koje samo po sebi uzima određenu količinu vremena, praćeno naizmjence periodima razmišljanja i često uživanja u novom znanju tako polako i sa trudom stečenim.
Postojao je i osjećaj da je osoba bila na dugom putovanju otkrivanja i da možda, ili čak vjerojatno, postoji više toga o određenom predmetu proučavanja „negdje vani“ – u nekoj knjizi ili knjigama, da se nauči od nekog drugoga ili pronađe u znanstvenoj literaturi.

Ovaj osobni napor, ovo čekanje, da se nađe i ostvari znanje bilo je samo po sebi poučno i osobno korisno; iako ponovno mnogo ljudi danas neće ovo shvatiti, niti će cijeniti ovaj stariji način; način koji je kroz stoljeća oblikovao osnove za tradicionalne ezoterične grupe i način koji sam promišljeno učinio dijelom Reda Devet Kuteva.

Zbog ovoga, na primjer, smatram i oduvijek sam smatrao da je „world wide web“ sada, kao što je bio desetljeće i nešto, te kao što će nastaviti biti u osnovi samo koristan, zgodan medij za osobnu komunikaciju, sredstvo širenja informacija među ljudima i koristan, pristupačan izvor informacija za naše ljude i druge. Sve ostalo – poput poticanja drugih, mogućnosti regrutacije nekolicine ljudi koristeći ovaj novi medij – je sekundarno i uvijek će biti.

Na primjer, od početka, u zadnja dva desetljeća, kada su neki novi ONA MS-ovi napisani ili kada je usmena tradicija zapisana, pomoću ručnog pisanja na pisaćem stroju, dobivena stranica ili stranice otipkanog papira morali su biti fotokopirani te su zatim cirkulirale pomoću poštanskih pisama ili su osobno predane drugima.

Sada, danas, ova vrsta toka je korištena samo povremeno, sa mnogo naših novijih MSS koji su bili dostupni i koji su učinjeni dostupnima na našim O9A web stranicama, kao što je moj blog koji nije samo širio nove MSS-ove nego također povremeno članke, dajući moj osobni pogled na određene stvari. Ali ono što je predstavljeno ovim novim medijom su informacije, ne znanje. Znanje nekih stvari – na što staroislandska riječ kunnleiku kazuje – je intimno, opširno znanje i poznanstvo s tom „stvari“, budući da je informacija samo tvrdnja ili skup tvrdnji o nečemu.

Ili izraženo u nama sada bliskim pojmovima, znanje – kako ga mi shvaćamo – je spiritualni dio života osobe, premda je informacija beživotna, kauzalna, vanjska forma. U okviru ezoteričnih, okultnih pojmova, znati predstavlja i učenje iz osobnog iskustva i stavljanje onoga što je naučeno u određen kontekst, koji je pojedinac na osobnom, unutarnjem i vanjskom putovanju, kroz određen način ili put, izabrao inicijacijom.

Stoga se dogodilo da mnogo ljudi ima ili se čini da prima zbunjujuće informacije – dostupne i proslijeđene putem medija „world wide weba“ – o znanju. To jest, oni su putem kompjuterskog monitora ili nekog drugog modernog sredstva pročitali ili pristupili nekim informacijama o, na primjer, ONA i pretpostavili su da „znaju“ nešto o ONA ili da imaju znanje o ezoteričnim temama pisanim od strane ONA, premda je sve što su oni učinili glede toga donošenje pretpostavki ili oblika osobnog mišljenja o ovakvim stvarima, dok neki ljudi čak idu tako daleko da razvijaju mišljenja s obzirom na informacije koje je netko pretpostavio.

Značaj je u sakupljanju i otkrivanju osobnog znanja. Uzimanjem vremena, trudeći se, da bi naučili; da bi stekli opširno, osobno znanje i zatim stavili to znanje u kontekst svog vlastitog znanja i znanja drugih koje osoba poznaje i cijeni osobno ili koji imaju stečen ugled na temelju njihovih praktičnih iskustava i/ili njihovog stručnog znanja [1]. Značenje i znanje nije u informaciji; nije u mediju koji bi mogao biti korišten za prijenos takvih informacija.

Stvarnost je takva da „world wide web“ potiče uobražena, lažna i iluzorna „znanja“, ovakvu ubrzanu komunikaciju, kao i uobražen i lažan „ugled“ među nepoznatima – nešto što je posebno istinito glede prosljeđivanja poruka od različitih ljudi sredstvima nekih kratkotrajnih „foruma“ ili „diskusijskih grupa“ te sličnih stvari gdje oni koji ne znaju razgovaraju i raspravljaju se s drugima koji također ne znaju ili koji se prave da znaju nešto o onome gdje nemaju osobnog iskustva i nisu proveli godine u savladavanju stručnog, opširnog znanja. Ukratko, „world wide web“, iako ima neke prednosti u omogućavanju pristupu informacijama, ima taj nedostatak da postaje medij koji izabiru određeni Homo Hubrisi i koji ubrzava cirkulaciju bezukusnih, dosadnih, plebejskih mišljenja i pretpostavki [2].

Otkrivanje Mudrosti

Jedan od glavnih razloga za postojanje ezoteričnih grupa, klana, poput Reda Devet Kuteva je da bude živo povezano spremište određene vrste znanja i da osobno, izravno ohrabri neke individue da steknu kulturu i naviku učenja – praktično, znanstveno – i prema tome im omogući da krenu na tradicionalni način prema cilju otkrivanja i stjecanja znanja i stoga mudrosti [3]. U procesu ovog kretanja naprijed, neki od ovih individua mogu se ili će se promijeniti i prema tome postaju dio rase, jedni od naše vrste; doista, tijekom gotovo četrdeset godina, ONA je imala određene uspjehe u stvaranju nekih takvih individua naše osobito osebujne sinisterne vrste.

Sve što je „world wide web“ učinio – kao što su prije činili fotokopirani materijali poslani nepoznatim osobama – je omogućiti nam da predstavimo informacije, ako je moguće potaknuti neke ljude i pružio je priliku za neke nama nepoznate. Prilika je pružena za neke od ovih nepoznatih za učenje, korištenje i primjenjivanje naših Mračnih Umjetnosti poput onih  Pahei-Mathosa, pomoću koje je nekolicina – samo nekolicini – pomogla sebi u postajanju dijelom ONA-e i prema tome početku njihovog osobnog vođenog ezoteričnog putovanja u skladu s našim sinisternim putem. 

Neki su ili čak mnogi – koristeći „world wide web“ da rasprostrane svoja mišljenja i pretpostavke – izgleda dobili krivu predodžbu takvih informacija i te prilike, te ONA razotkriva nešto o takvim osobama, posebno kada čestitaju sami sebi ili kada im čestitaju oni njihove vrste na njihovim uobraženim, iluzornim „znanjima“ pomoću kratkotrajnih aspekta nečega kao što je kratkotrajan „world wide web“.

Kao što sam napisao prije preko dvadeset godina:

„Sotonizam je elitistički. On ne pravi kompromise – on testira i iskušava pomoću raznih metoda i iskustava koja izgrađuju karakter, koja su gruba i nikad neće biti lako učiniti ih prihvatljivima većini ljudi i učini ih lakima za poduzimanje“ Teška Stvarnost Sotonizma


Pronalaženje mudrosti, ezoterčne i druge, podrazumijeva naporno putovanje koje traje desetljećima i koje je popločeno sa puno praktičnog, osobnog učenja i puno mračnih iskustava.


Anton Long
Red Devet Kuteva
123 godina fayena

[1] Kako je spomenuto i drugdje, pod „stručnim“ smatramo i naučeno i preuzeto precizno, nepristrano, istraživanje teme tijekom perioda od nekoliko godina. 

[2] Pojedinac prepoznaje obilježja takve vrste Homo Hubrisa kao arogantne neravnoteže proizašle iz manjka pathei-mathosa, koji je znak manjka određenih okultnih vještina i toga da nikad nisu iskusili patnju, grubu traumu (fizičku i/ili emocionalnu), osobni gubitak, niti susret (ili više susreta) sa prijetećom mogućnošću njihove vlastite smrti, niti mare za iskušenjem tijekom godina, na praktički način, spiritualno i sinisterno. Pogledaj, na primjer, Pathei-Mathos and The Initiatory Occult Quest.

[3] Kako je spomenuto i drugdje, pod pojmom „mudrost“ se ne podrazumijeva samo standardna definicija iz riječnika – usklađeno osobno prosuđivanje; posjedovanje oštroumnosti – nego također i posjedovanje starije svijesti o određenim znanjima poganskog, okultnog tipa o radu s živim bićima, ljudskoj prirodi i u odnosu prema prirodi i „nebesima“. Razumjeti i posjedovati određene talente, kao što je ezoterična empatija, znanje o samome sebi; posjedovanje aeonskog znanja; i prema tome nadnaravna znanja i odsutnost od kauzalnih apstrakcija.